Втора партньорска среща на проекта Smart Factory Hub

12 Юни 2017
Втора партньорска среща на проекта Smart Factory Hub

2-тa партньорска среща на проект Smart Factory се състоя на 8-9 юни 2017 г. в Осиек, Хърватия. Събитието бе организирано от HAMAG BICRO (HAMAG). Целта на срещата бе да се направи преглед на изпълнението на проекта и да се координират по-нататъшните дейности. С приближаване на първото отчитане на проекта, водещият партньор обърна внимание за отговорностите на всеки партньор при изготвянето на отчетите. През първия ден беше представено състоянието на изпълнението на проекта, като всеки от партньорите представи дейности, извършени през предходния период . Също така консорциумът обсъди и планира финализирането на Работен пакет 3, а в следобедните часове бяха обсъдени дейностите по комуникация и разпространение. На втория ден консорциумът планира изпълнението на Работен пакет 4, който ще бъде изпълнен през следващия отчетен период. В края водещият партньор представи цялата информация свързвана с  отчитането на проекта.

На срещата участваха г-жа Анна Найденова, изпълнителен директор на ИКТ Клъстер и мениджър на проекта и г-н Момчил Зарев - ръководител на Сирма Мобайл и експерт по онтология / семантични технологии на ИКТ Клъстер. Г-н Зарев представи нов подход, използвайки семантична технология за разработване на инструмент за събиране на информация и търсене. Задачата е  част от  Работен пакет 4 и е под ръководството на ИКТ клъстер и Pomurje Technology Park. Новата технология ще направи процесите за картографиране автоматични и полезни за организациите, подпомагащи МСП.

Покажи всички новини