Национален форум "Библиотеките днес"

1 Декември 2016

Тодор Митов – представител на ИКТ Клъстер взе участие в националния форум „Библиотеките днес”. Двудневното събитието се състоя на 29-30 ноември 2016 г. и бе посетено от над 900 представители от цялата страна на библиотеки, читалища и организации заинтересувани от развитието на библиотеките в България.
През първият ден бяха посочени ключовите проблеми на българските библиотеки и читалища и бяха направени предложения за справянето с тях. Бяха представени успешни истории и практики както от страната така и от чужбина.
Вторият ден, форумът се проведе в различи зали и с различни теми на обсъждане. Пленарната сесия: „Технологиите в бъдещето на библиотеките” засегна темата за необходимостта от вкарването на нови технологии с цел да се задържи вниманието на поколенията върху библиотеките като място за на просветление и придобиване на нови умения.

Покажи всички новини