Партньорска среща в Белград, Сърбия по проект Smart Factory Hub

4 Юни 2018
Партньорска среща в Белград, Сърбия по проект Smart Factory Hub

29-30 Май 2018 г. в гр. Белград, Сърбия се проведе партньорска среща по проект “Smart Factory Hub“ финансиран по транснационална програма Дунав, по който фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е партньор.

По време на срещата всеки партньор представи събираните от него иновативни продукти и услуги и основните трудности които се срещат. Събраните продуктите и услуги от всичките десет партньора ще бъдат включени в каталог и разпространени до заинтересованите страни. Тодор Митов – асистент по проекта, представи събраната до момента информация от ИКТ Клъстер.  Бяха организирани посещения на компании, чийто дейности спомагат за развитието на иновативното развитие на сръбските малки и средни предприятия. Специално внимание, партньорите отелиха на създаването модел на ваучерна схема, по която заинтересовани компании могат да кандидатстват за да получат финансиране за успешен технологичен трансфер. Взето бе решение да бъде организирана работна среща на консорциума в България в края на септември 2018 година.

Срещата бе съчетана заедно с първия от 10 регионални демонстративни обучителни семинари. На него сръбски малки и средни компании представиха своите продукти и услуги. Семинарът беше видео заснет като записът ще бъде публикуван на платформата за е-обучение.

 

Покажи всички новини