Първата среща на партньорите по проект Smart Factory Hub

17 Февруари 2017

Проект Smart Factory Hub стартира със среща на партьорите в Сарвар, Унгария на 9-10 Февруари 2017. Проектът е финансира по първа покана на Транснационална програма Дунав. Консорциумът се състои от 12 партньора от 10 страни от Дунавския регион.  ИКТ Клъстер е българския партньор в проекта

Основна цел на Smart Factory Hub  е подобряване на условията за развитие на иновациите в срефата на интелигентните фабрики/интелигентно производство, чрез прилатането на общ модел на стратегия за интелигентна специализация.
Партньорите уточниха и приеха административни и технически процедури гарантиращи успешното реализиране на проекта . Определени бяха дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнение на задачите за първия период.

На 10 февруари 2017 се проведе и първото събитие по проекта, на което присъстваха представители на местната власт в Сарвар, кмета, представители на управляващият орган на програма Дунав и местни медии. Партньорите имаха възможност да посетят фабриката на Flex в сарвар и да видят технологии от ново поколение внедрени в производствения процес за подобряване на  качеството и производителността.


Повече информация за проекта може да намерите на тук

Покажи всички новини