ИКТ Клъстер представи мрежата EURAXESS и „Еразмус за млади предприемачи” на Европейския ден на предприемача

24 Октомври 2012

На 15 – 16 Октомври 2012 в НДК се проведе 10-то юбилейно издание на Европейския ден на  предприемача (ЕДП) под мотото „Наука и предприемачество в условията на Единния пазар”. Инициативата беше организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с МИЕТ и финансовата подкрепа на Представителството на ЕК в България.

Програмата в двата дни на ЕДП включваше 24 пленарни сесии с различна тематика, форуми, кръгли маси, работилници и делови игри. Основни лектори бяха представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството в условията на Единния пазар, общински експерти, консултанти и специалисти.

По време на втори ден на ЕДП в рамките на панела ''Предприемаческа среда и трансфера на технологии'' Красимира Шиндарова представи възможностите за обмен на опит и добри практики, които предлага програмата ''Еразмус за млади предприемачи''. ИКТ Клъстер е партньор по проекта Е3 II  на четвъртата фаза на програмата.

Г-н Петър Статев беше модератор и участник в сесията «Раширяване на възможностите за работа на виско квалифицирни специалисти в публичния и частния сектор». Целта на тази сесия бе да запознае представителите на индустрията с мрежата за обмен на учени EURAESS, в която ИКТ Клъстер е локална точка за контакти. След презентациите на представителите на мрежата, всички присъстващи взеха участие в дискусия, целяща да изясни с какво EURAXESS може да подобри услугите си, за да е по-близо до нуждите на индустрията.

По време на събитието се излъчи филм, посветен на "Зелено предприемачество".

Виж всички събития