Конференция и кръгла маса „Националната екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност”

1 Март 2012

На 22 февруари 2012 г. се проведе конференция и кръгла маса „Националната екосистема за подкрепа на иновациите и конкурентоспособността”. Събитието се финансира и е по проект І3E - „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната електроника и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество” по програма Югоизточна Европа .

Конференцията беше организирана от  Фондация „ИКТ Клъстер” със съдействието на всички организации от ИКТ сектора: АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, БУА и Фондация за Нов български университет. Участници в конференцията и кръглата маса бяха представители на държавната администрация, академията и бизнеса.
 
Целта на събитието бе да се отвори обществен дебат и да се открие форум, за да се постави акцент върху това, че в България липсва комплексна система от обществени отношения, наречена екосистема за поддържане на иновациите. Все още у нас няма фондове за рискови инвестиции, които да подкрепят иноваторите и талантливите.
 

Участниците във форума отбелязаха, че по-голяма част от фирмите в ИКТ сектора са експортно ориентирани, което означава, че и в условията на кризата те реализират висок ръст на бизнеса си. Въпреки това се забелязва факта, че най-бързо на глобалните пазари пробиват фирми, които идват от развитите икономики, от страни, където обществото е разпознало иновацията като нещо значимо за своето развитие. Такива държави осигуряват публични и частни финанси, за да създадат условия за възникване на иновации и след това да се подкрепи тяхната пазарна реализация.

Участниците разпознаха много ясно, че дори и да има успешена реализация всяка фирма поотделно, за нашата икономика остава големият проблем, че страната ни не е разпознато място за високотехнологичен бизнес. Вследствие на това, на пазара се налага и печели повече клиенти фирмата, която се е наложила като бранд. Фактът, че България не е разпозната като дестинация за високи технологии и място, където има традиции в иновациите и развитие на технологиите, поражда предпоставка: когато български фирми продават продукция, те да реализират по-ниски цени, отколкото ако бяха брандирани по правилния начин.

Изводът от проведената дискусия беше, че трите основни фактора, които могат да повлияят на ситуацията - администрация, бизнес и наука - трябва да формулират текущите проблеми. Трябва да се чуе гледната точка на всички, а след това да могат да се предложат адекватни мерки на държавната администрация, включително законодателни и административни. Така страната ще бъде по-ефективна и конкурентоспособна в глобалната икономика.

Виж всички събития