Официална позиция на ИКТ бранша относно забраната за онлайн сключването на застраховка "Гражданска отговорност"

18 Септември 2015
Официална позиция на ИКТ бранша относно забраната за онлайн  сключването на застраховка "Гражданска отговорност"

ИКТ Клъстер заедно с "Интерактив адвъртайзинг бюро" България (ИАБ България), Българската уеб асоциация (БУА), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), заявиха своята официална позиция относно предлаганото изменение на Кодекс за застраховането, който изключва сключването на застраховка „Гражданска отговорност" от разстояние. ИКТ индустрията подкрепи позицията на водещи застрахователи в страната, че забраната за сключването на застраховка "Гражданска отговорност" онлайн противоречи на естествения ход на дигитализиране на финансовите услуги, за да бъдат последните по-достъпни за гражданите и юридическите лица".
Изричната забрана за онлайн сключване на автомобилната застраховка "Гражданска отговорност" е запазена и в последния проект за нов Кодекс за застраховането. Той е внесен от Министерския съвет в парламента, след като преди няколко месеца беше подготвен от експерти на Комисията за финансов надзор (КФН). Във времето за обществено обсъждане против забрана се изказаха много застрахователни компании, като те изпратиха и становища с предложения за промени.

Пъкният текст на позицията може да откриете по долу:
"Интерактив адвъртайзинг бюро" България (ИАБ България), Българската уеб асоциация (БУА), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и ИКТ Клъстер, подкрепят позицията на водещи застрахователи в страната, че забраната за сключването на застраховка "Гражданска отговорност" онлайн, противоречи на естествения ход на дигитализиране на финансовите услуги, за да бъдат последните по-достъпни за гражданите и юридическите лица.
Считаме, че аргументите, на които се базира предложението на Комисията за финансов надзор за забраната за сключване на застраховка „Гражданска отговорност" онлайн, са неубедителни и не са обвързани с възможностите за технологично решение за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
Европейската практика показва, че улесненият достъп и гъвкавата процедура повишават търсенето на услугата, но също така са и предпоставка за създаване на по-добра комуникация и обмяна на данни между застрахователите и органите за контрол и организация на пътното движение.
"Свободният пазар ни дава достъп до всякакъв тип информация, стоки и услуги. Интернет единствено помага този достъп да се осъществява по-лесно и затова се превръща в предпочитана форма на ползване от все повече потребители. Не считам, че щом мога да купя автомобил през интернет, трябва да ходя до нечий офис, за да си купя застраховката за него", споделя Христо Христов, председател на УС на ИАБ България.
„Ние, долуподписаните представители на организации от бизнеса, считаме, че предложението за промяна е консервативно и изостава от европейските тенденции за въвеждане на електронни финансови услуги и съответно трябва да отпадне. Призоваваме към дискусия по темата, за да бъде изготвено предложение за промяна, което отговаря на пазарната ситуация, но също така и съобразено с тенденциите и държавната политика за развитие на електронно правителство".

С уважение,
Христо Христов, председател на УС, ИАБ България
Борислава Христова, председател на УС, Българска уеб асоциация
Петър Статев, председател на УС, ИКТ Клъстер
Стамен Кочков, председател, Баском"

Виж всички събития