Telco Trends 2016

13 Юли 2016
Telco Trends 2016

6-та Международна телекомуникационна конференция и изложба TELCO TRENDS 2016
ще се състои на 17-19 Август в Юрмала, Латвия.

Сбитието ще събере експерти от страни, както в Европейския съюз и страните от ОНД, за да обсъдят спешни проблеми и да
намерят области от общ интерес. Всяка година броят на посетителите нараства. Близо 400 експерти от Латвия, Литва, Естония,
Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Дания, Холандия, Полша, Израел, Русия, Украйна, Беларус, Турция, Азербайджан,
Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан като се очава този път да се включат и експерти и от други държави.

Ключови теми:
- Единен цифров пазар на ЕС;
- Въздействието на геополитическото положение на разпространение на услуги и бизнес средат: форум на излъчващите организации;
- Анализ на динамиката на международния пазар на телевизия и ОТТ услуги;
- Развитие на разплащащите технологии: допирни точки с телекомуникационните оператори;
- Технически телевизионни и мултимедийни решения от водещите производители в световен мащаб;
- Защита на интелектуалната собственост. Ефективни инструменти и методи за справяне с пиратски ресурси.

Пълната информация за конференцията и изложбата може да намерите на сайта: http://www.telcotrends.eu
За регистрация: http://www.telcotrends.eu/en/registration

Виж всички събития