Фондация „ИКТ Клъстер” в партньорство с Агенция „Свилупо Емполезе Валдеса” организира семинар по проект "IMAGINE"

29 Февруари 2012

Фондация "ИКТ Клъстер" в партньорство с Агенция „Свилупо Емполезе Валдеса” организира семинар по проект IMAGINE. Семинарът е на тема "IMAGINE - бъдеще за напредъка на клъстерите”. "IMAGINE" (Innovations for a "Made Green in Europe") e финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации - Eco-Inovation Market Replication Initiative.

Семинарът беше посетен от експерти от държавната администрация и представители на клъстери в областта индустрията и текстила. Предствител на фондация „ИКТ Клъстер” направи кратка презентация за дейността и проектите, в които участва фондацията. От българска страна презнатиции направиха Сдружение „Средногорие, мед и индустриален клъстер” и Специализиран клъстер „Институт за облекло и текстил – Дунав”.
Италианските партньори представиха основните цели на проекта, които се свеждат до популяризиране на мерки по прилагането на екологични иновации в малките и средни предприятия в Европа.

Събитието се състoя на 21 февруари 2012 г. в гр. София, Гранд Хотел София.

За повече информация по проекта "IMAGINE" посетете следния сайт: http://www.projectimagine.eu/info.

Виж всички събития