Семинар ”Дни на микроелектрониката и вградените комютърни системи в Югоизточна Европа (Иновации и конкурентоспособност)” се проведе на 17 и 18 Февруари в Гранд Хотел София

17 Февруари 2011

Събитието бе организирано от Фондация „ИКТ Клъстер“ със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Фондация “За Нов Български Университет“ .в рамките на проекта I3E, финансиран по оперативна програма „Югоизточна Европа“. Целта на проекта е насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи, като съдейства за изграждане на мрежа за сътрудничество в региона.
 

Събитието имаше за цел да :

  1. да предизвика диалог между държавите в Югоизточна Европа за развитие на иновациите в ИКТ сектора;
  2. да събере информация от държавите на Балканите за последните достижения в областта на ИКТ и по – специално микроелектрониката и вградените компютърни системи;
  3. да информира малките и средни предприятия от ИКТ сектора за бизнес възможностите в държавите от региона;
  4. да информира и обучи представителите на малките и средни предприятия и ИКТ организациите;
  5. да постави основите на бъдещо партньорство между малки и средни предприятия и неправителствените организации от ИКТ сектора и представители на академията в различни страни от района на Югоизточна Европа;
  6. да разшири партньорската мрежа на проект I3E;
  7. да покаже постигнатите до сега резултати на проект I3E;

Бяха поканени участници от страни от Югоизточна Европа, които не участват в консорциума по проекта за да представят ИКТ сектора и последните достижения в съответните страни. В събитието участваха представители от Босна и Херцеговина, Македония, Хърватска, Албания и Турция.

Виж всички събития