На 14 Юли в Американски Университет – София се проведе Second Annual Conference Communication Infrastructure, Market & Services.

14 Юли 2011

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер и Доцент Владимир Пулков, Председател на Български Клъстер Телекомуникации взеха участие в конференцията.

Организатори и медийни партньори на събитието бяха Uconomics, списание „Ютилитис” и списание „Фасилитис”.

Целта на форума бе да се състои успешен диалог между заинтересованите страни в областта на телекомуникациите.
Днес от голямо значение за развитието на телекомуникационния сектор са новите пазарни регулации, структурните изменения, в това число сливанията и поглъщанията, инфраструктурните предизвикателства, както и конвергенцията, и цифровизацията. Всичко това непосредствено оказва влияние върху всеки играч на комуникационния и медиен пазар, на бизнес средите, свързани с и използващи телекомуникационните оператори, медийните компании, доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги.

Г-н Петър Статев, Председател на УС на ИКТ Клъстер направи презентация на тема „Финансиране и инвеститции на телекомуникационния пазар”.

Виж всички събития