Галерия / Дейност

Тематична конференция "Публично-частно партньорство и модели за финансиране"

Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Тематична конференция Публично-частно партньорство и модели за финансиране
Прочетете повече за събитието