Галерия / Дейност

Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”

Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Международен симпозиум „Слънчево – земни взаймодействия: нови наблюдения и симулации”
Прочетете повече за събитието