Галерия / Дейност

Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море

Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море
Подписване на меморандум за разбирателство между ИКТ клъстери в региона на Балканите и Черно море