Галерия / Дейност

Подписване на харта на Федерацията на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България

Подписване на харта на Федерацията на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България
Подписване на харта на Федерацията на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България
Подписване на харта на Федерацията на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България
Подписване на харта на Федерацията на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България