Галерия / Дейност

Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София

Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София
Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София
Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София
Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София
Финално информационно събитие по проект за актуализиране на учебните програми в ТУ - София