Галерия / Дейност

Меморандум за сътрудничество за IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“

Меморандум за сътрудничество за IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“
Меморандум за сътрудничество за IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“
Меморандум за сътрудничество за IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“
Прочетете повече за събитието