Управителен съвет / За ИКТ Клъстер

Петър Статев

Петър Статев

Председател на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер
- Заместник председател на ETSI
peter_statev(at)ictalent.org
Георги Брашнаров

Георги Брашнаров

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер
- Член на Управителния Съвет на БАСКОМ
- Вице президент на PIN-SME
gbrashnarov(at)nemetschek.bg
Георги Димитров

Георги Димитров

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер
- Председател на Фондация “Право и Интернет”
george.dimitrov(at)dpc.bg
Георги Шарков

Георги Шарков

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер
- Изпълнителен директор на Европейски Софтуерен Институт Център България
gesha(at)esicenter.bg
Ивайло Георгиев

Ивайло Георгиев

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер
- Програмен директор, Европейски Софтуерен Институт Център България
ivo(at)esicenter.bg
Саша Безуханова

Саша Безуханова

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер
- Председател на Български център на жените в технологиите 
sasha.bezuhanova(at)bgwomeninict.org
Стоян Боев

Стоян Боев

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер
- Управител на Интерконсулт България ООД
- Член на Управителния Съвет на БАИТ
- Член на Управителния Съвет на DigitalEurope
icb(at)icb.bg