ИKТ организациите сформираха работна група по е-Управление

26 Октомври 2012
ИKТ организациите сформираха работна група по е-Управление

През месец януари 2012г. представители на пет ИТ Асоциации учредиха Експертната работна група към Съвета за електронно управление, наречена още „Експертна работна група по електронно управление”. В състава на работната група влизат експерти от ИКТ Клъстер (Борислав Дивизиев и Светозар Тонев), БАСКОМ (Явор Джонев и Бисер Иванов), БУА (Николай Кискинов), БАИТ (Стоян Боев и Веселин Тодоров) и АСТЕЛ (Антон Тенев и Силвия Черешева).

Дейността на Ескпертната работна група има няколко основни цели:

  • да защитава интересите на организациите от ИКТ и съобщителен сектор в работата на Съвета за електронно управление;
  • да сътрудничи със своята професионална експертиза в сферата на стратегическото и технологично електронно управление;
  • да съдейства за изграждане на култура на комуникация и взаимодействие между правителството, бизнеса и другите заинтересовани лица в областта на електронното управление в полза на цялото общество.

Експертната работна група осъществява дейността си основно, като подготвя становища с препоръки по въпросите, предмет на обсъждане и вземане на решения от Постоянната междуведомствена работна група по е-управление/Съвета за електронно управление и   участва в заседанията на Постоянната междуведомствена работна група по е-управление/Съвета за електронно управление.

Виж всички проекти