AchieveMore

03 Септември 2010
AchieveMore

Партньорска платформа ACHIEVE MORE e базирано на сътрудничеството между инвеститори,  50 европейски бизнес и технологични инкубатори и 15 клъстера специализирани да подкрепят развитието на  на  фирми с висок иновативен потенциал в ИКТ сектора.

В продължение на  2 години платформата ще създаде  основа за Обмен на предприемачество и иновации (ОПИ) –  подпомагаща бизнеса, която ще даде възможност партньорите да:

  • Обменят ноу-хау и добри практики между водещи инкубатори
  • Приодбият знания за иновативни  инструменти за обучение и методологии, които успешно ускоряват развитието  на стартиращи предприятия по целия свят.
  • Експериментират с нови модели за финансиране, свързани с инкубатори и клъстери.

Ползи

Платформата  ACHIEVE MORE ще придаде практическо значение за стимулиране на подкрепата на бизнеса в ранен етап, като партньорите ще създадат продължителен процес на подобряване, който ще им даде възможност да заемат водещо място в управлението на инкубатори и клъстери в ЕС.
Партньорството ще осигури и достъп до изпитани инструменти за стимулиране на бизнеса, които съответстват на стратегическите и практически нужди  и подкрепят  развитие на продукти, идентифициране на печеливши пазари, изграждане  на основни способности на екипа и оценяване на готовността за инвестиции.

Как да  участвам?

Членството в партньорството става единствено посредством покана и е предназначено да осигури ползи за:

  • Бизнес ментори и технологични инкубатори
  • Управители на клъстери и техните членове
  • Предприемачи
  • Инвеститори


За повече информация относно участието в партньорство ACHIEVE MORE:
 Наталия Благбърн
 n.blagburn@financetree.biz

Партньори в ACHIEVE MORE:
St John’s Innovation Centre
EuConnect Ltd
EB
Innovationsbron
Finance Tree
UKBI
Institute for Work & Technology
Gate Garchinger
CERAM Sophia Antipolis Business School

Виж всички проекти