Проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" бе успешно завършен

28 Февруари 2009
Проект Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия бе успешно завършен

На 28 февруари 2009 г. официално  приключи изпълнението на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003, финансиран от програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.

В рамките на една година фирмите от Клъстер по телекомуникации установиха стабилни партньорски взаимоотношения, основани на взаимно доверие и общи убеждения за бъдещото развитие. На последното общо събрание, което се състоя на 2 февруари 2009 г. всички фирми-членки твърдо потвърдиха желанието си да продължат партньорството си като членки на Клъстер по телекомуникации и след края на проекта. Организацията е преобразувана в  сдружение с нестопанска цел и има нови членове. Един от партньорите е Техническият Университет – София.

Виж всички проекти