Danube ICT Clusters' Cooperation for smart and inclusive growth - DANUBE ICT

01 Декември 2015 - 01 Юни 2016
Danube ICT Clusters' Cooperation for smart and inclusive growth - DANUBE ICT

На 1 декември 2015 г. стартира проект  Danube ICT Clusters' Cooperation for Smart and Inclusive Growth - DANUBE ICT, в който ИКТ Клъстер е водещ партньор. 

Проектът е  с продължителност 6 месеца и е финансиран от Европейската Комисия и Стратегията за дунавския регион. Основна цел на  DANUBE ICT e създаването на устойчиво, стратегическо транс-национално партньорство между ИКТ Клъстерите от Балканите и Дунавския регион чрез създаването на обща стратегия за крос - клъстерно и крос-индустриално сътрудничество за развитие на МСП. 

Партньори в проекта са Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Войводина ИКТ Клъстер, ИКТ Клъстер - Черна гора и Клуж ИТ Kлъстер. В реализирането на проекта активно ще се включат и всички членове на Балканската и Черноморската мрежа на ИКТ Клъстерите.

Финансиран от:


 

 

 

Партньори по проекта:

 


Виж всички проекти