Проектът ЕOS приключи в края на декември 2008 г.

01 Ноември 2010
Проектът ЕOS приключи в края на декември 2008 г.

В края на декември приключи проектът EOS. Той беше финансиран от Програма FP6 на Европейската комисия.

По време на изпълнението на проекта бяха разработени широк кръг от услуги за подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/.

След подробен анализ на постигнатите резултати от проекта EOS членовете на консорциума взеха решение да продължат да поддържат мрежата за партньорско сътрудничество и да създадат нова организация, която да предлага и развива услугите разработени от проекта.

ИКТ Клъстер е член на консорциума на новият проект EOS.

Услугите на EOS ще бъдат с една цена във всички райони на партньорската мрежа.

Новата организация също така дава възможност на други заинтересовани организации да станат членове на мрежата EOS и да предлагат EOS услуги на МСП.

ИКТ Клъстер беше партньор в Европейския проект /EOS/, насочен към отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми. 21 европейски организации участваха в консорциума.

Проектът беше успешен пример за това как малките и средни предприятия могат да отговорят на предизвикателствата на глобализацията и да намерят място на националните и световните пазари.

Основната цел на проекта е изследването, прилагането, изпробването  и популяризирането на набор от добри практики и услуги за разработка в помощ на малки и средни иновативни фирми. Предлаганите чрез проекта услуги и дейности са организирани в три основни категории според нуждите на различните фирми и крайната цел, която те искат да постигнат.

  • Меко приземяване – подкрепа за фирми, които искат да намерят място и да се развиват на международния пазар. Например: съдействие при осигуряването на офиси, помощ за участие в международни изложения, организиране на срещи, осигуряване на информационни услуги на място.
  •  Изграждане на мрежа от контакти – представяне на предприемачите пред инвеститори, бизнес ангели, учени, университети, клиенти и партньори посредством организирането на събития и срещи в различни формати и по различни теми.
  • Подкрепа и насърчаване на Вашия бизнес – консултантски услуги с цел да се помогне на предприемачите и стартиращите фирми да получават съвети относно техния бизнес и подкрепа за успешното му развитие на регионалните и международните пазари.

За повече информация - http://www.euroffice-services.eu

Виж всички проекти