Smart Factory Hub - подобряване на научноизследователските и бизнес условия за транснационално сътрудничество на производствената индустрия

01 Януари 2017 - 30 Юни 2019

Smart Factory Hub - подобряване на научноизследователските и бизнес условия за транснационално сътрудничество на производствената индустрия

 

Производствената индустрия е генератор за развитие на научни изследвания, иновации, растеж и заетост. Производителите трябва да внедрят нови технологии, принципи и подходи, поради нарастваща натиск върху тях - увеличаване на производствения капацитет в развиващите се икономики и усложняване на веригите за доставки в развитите икономики). С други думи, производителите трябва да дигитализира своето производство, като същевременно подобрят процесите и управлението на човешките ресурси.

 

Основна цел на проект Smart Factory Hub е да подобри рамката и условията за иновации в сферата на „ интелигентните предприятия“. С други думи, целта на проекта е създаване на научно изследователски и бизнес условия за транснационално сътрудничество на производствената индустрия.

 

Основите на стратегията на SFM може да видите на фигурата по-долу:

 

 

 

За изпълнение на целите на проекта, той ще бъде насочен към откриване на иновативни решения на следните след 3 области:

 

·         Прилагане на иновативни технологии,

·         Прилагане на ефикасни продуктови процеси

·         Прилагане на ефикасни системи за управление на човешки ресурси

 

 

Конкретни резултати на проекта са :

·        Разработването на обща транснационална стратегия за интелигентна специализация / централизиран модел за интелигентни предприятия и план за действие/

·        Две тестови схеми - пилотно внедряване на иновативни дейности (TransferLab) (Policy Lab) базирани на платформа за споделяне на знания, Матрица за търсене на партньори и обучителен център за технологично сътрудничество.

 

Изпълнението на проекта Smart Factory Hub е базиран на следните работни пакети (РП):

РП0: Подготвяне на проекта

РП1: Управление на проекта

РП2: Комуникация и разпространение

РП3: Бенчмаркинг и определяне на модела интелигентна фабрика базирана на стратегията за интелигентна специализация

РП4: Подобряване на общата база знание

РП5: Сформиране на хъб за образоване и сътрудничество за анализ на технологиите

РП6: Първи стъпки за въвеждането на инструменти и модели за оценка

 

Партньори по проекта 

Pomurje Technology Park - Словения

Technical University of Cluj-Napoca – Румъния

Croatian Agency for SMEs, innovations and investments - Харватия

University of Stuttgart – Institute for Human Factors and Technology Management – Германия

PROFACTOR GmbH - Австрия

University of West Bohemia – Чешка република

Slovak Chamber of Commerce and Industry – Словакия

Pannon Business Network Association  - Унгария

Foundation “Cluster Information and Communications Technologies” - България

Chamber of Commerce and Industry of Serbia - Сърбия

Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology - Словения

Stuttgart Region Economic Development Corporation - Германия

Ministry of Economy of the Republic of Serbia - Сърбия

 

Начална дата: 01-01-2017

Крайна дата: 30-06-2019

Бюджет в евро

Overall: 1838636,6

Финансиране от EFRP: 1456071,99

Финансиране от IPA: 106769,09

Финансиране от ENI: 0

Номер на процедура за набиране на проекти: 1

Приоритет: Иновативен и социално отговорен Дунавски регион

Конкретна цел: Подобряване на рамковите условия за иновации 

 

Страници в социалните мрежи:

LinkedIn

Facebook

Twitter

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Виж всички проекти