Top Class

15 Ноември 2010
Top Class

Регионалната програма Top Class на CEED (Център за предприемачество и управленско развитие) – България подкрепя младите предприемачи в тяхното лично, професионално и бизнес израстване, мотивира ги да развият у себе си мисленето на успешните предприемачи в глобален аспект. Програмата предоставя на своите членове достъп до точните идеи, умения и контакти.

Описание на програмата:

  • Месечни практически обучения, водени от наложили се предприемачи – ментори и професионалисти, които представят различни теми за предприемаческо развитие и бизнес растеж.
  • Менторска програма, в която ментори са успешни и знаменити български предприемачи и мениджъри.
  • Месечни CEED срещи за обмен на контакти, които събират българската общност на предприемачите, както и възможността за участие в международни CEED дейности.

Г-н Петър Статев, председател на управителния съвет на Български ИКТ Клъстер, е ментор в програма Top Class.

Виж всички проекти