ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

New technologies are changing Europe's industrial landscape. The only way for European SMEs to compete on the global market is not on scale, but by seizing the opportunities of the digital transformation and competing on knowledge, efficiency and creativeness.” Peter Statev, Chairman of the Board, Maribor Conference

What is ICT Cluster doing in order to speed up digital transformation in Bulgarian SMEs? 

DigiTech 4.0 - one-stop-shop, serving Bulgarian companies to digitize their business

ИКТ Клъстер е съосновател и координатор на Български цифров иновационен хъб - DIGITECH 4.0.

DigiTech 4.0 е част от широка мрежа от организации за цифрови иновации в Европа. Той действа като единен център за обслужвaне компании на регионално ниво с цел дигитализиране на бизнеса им. Центърът е подкрепен от експерти на Pricewaterhouse Coopers & Oxentia (Глобалната консултантска компания за иновации в Оксфорд). DigiTech 4.0 изгражда екосистема, която насърчава иновациите, която се основава на модел, който насърчава високите постижения и сътрудничеството между заинтересованите страни.

Smart Factory Cooperation Platform

Платформата позволява изграждането на общо колаборация и парньорство на базата на взаимни интереси.

В момента има 1580 регистрации. Инструментът вече се използва от 2 цифрови иновационни хъба.

  • Онлайн базирана платформа
  • Регионално картографиране
  • 10 партньора от 10 държави
  • Доставчици на решения и потребители
  • Инструменти, които подкрепят цифровата трансформация

Платформата подпомага МСП чрез предоставяне на географски преглед и дава информация за участниците, добрите практики и проекти и по този начин насърчава съвпадението между търсенето(производствени / производствени организации) и доставчиците (доставчици на решения). Инструментът се състои от пет основни панела, някои от които имат допълнителни подкатегории, търсачака с опции за филтриране на избора.

Фирми и други организации могат свободно да се регистрират, като кликнат върху бутона „Регистрирайте вашата организация“ и попълнят необходимите данни за създаване на профил.

Good practies

- Cross – regional Voucher scheme

Cross-regional pilot voucher scheme was developed within Smart Factory Hub project. The main aim of the scheme was to introduce smart and innovative solutions into production processes by supporting transnational transfer of smart solutions (i.e., Smart manufacturing) into domestic production-oriented micro, small and medium-sized enterprises (SMEs).

The vouchers have to improve the efficiency of production-oriented micro, small and medium-sized enterprises through the transfer of smart and innovative technical solutions into production processes that in the context of demonstration projects show improvements in the areas of (1) cost-effectiveness, (2) quality assurance and (3) risks management, and consequently promote transition to Industry 4.0.

ICT Cluster provided two vouchers of the amount of 7 500 euro to two companies, in line with the execution of project Smart Factory Hub, that were approved and did feasibility studies on technology transfer of smart solution and the implementation  of it into their production processes.