Новини_
26 октомври

Предстои Общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) на 8 ноември

На 8 ноември 2012 ще се състои общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). На събранието ще бъдат гласувани подадените кандидатури от клъстери за присъединяване към АБК.

Клъстерите, желаещи да заявят своите кандидатури, трябва да изпратят следните документи: Заявление за членство; Декларация 2.4 (за редовни членове) или Декларация 2.5 (за асоциирани членове) на следният имейл адрес: office@absclusters.org, не по-късно от 5 ноември 2012г.

26 октомври

ИKТ организациите сформираха работна група по е-Управление

През месец януари 2012г. представители на пет ИТ Асоциации учредиха Експертната работна група към Съвета за електронно управление, наречена още „Експертна работна група по електронно управление”.

25 октомври

ИKТ сектора дефинира изискванията си към образователната система

ИКТ секторът в България е обединен от поредната си инициатива – общата работна група по образованието на ИТ асоциациите.

24 октомври

ИКТ Клъстер представи мрежата EURAXESS и „Еразмус за млади предприемачи” на Европейския ден на предприемача

На 15 – 16 Октомври 2012 в НДК се проведе 10-то юбилейно издание на Европейския ден на  предприемача (ЕДП) под мотото „Наука и предприемачество в условията на Единния пазар”. Инициативата беше организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с МИЕТ и финансовата подкрепа на Представителството на ЕК в България.

Програмата в двата дни на ЕДП включваше 24 пленарни сесии с различна тематика, форуми, кръгли маси, работилници и делови игри. Основни лектори бяха представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството в условията на Единния пазар, общински експерти, консултанти и специалисти.

По време на втори ден на ЕДП в рамките на панела ''Предприемаческа среда и трансфера на технологии'' Красимира Шиндарова представи възможностите за обмен на опит и добри практики, които предлага програмата ''Еразмус за млади предприемачи''. ИКТ Клъстер е партньор по проекта Е3 II  на четвъртата фаза на програмата.

Г-н Петър Статев беше модератор и участник в сесията «Раширяване на възможностите за работа на виско квалифицирни специалисти в публичния и частния сектор». Целта на тази сесия бе да запознае представителите на индустрията с мрежата за обмен на учени EURAESS, в която ИКТ Клъстер е локална точка за контакти. След презентациите на представителите на мрежата, всички присъстващи взеха участие в дискусия, целяща да изясни с какво EURAXESS може да подобри услугите си, за да е по-близо до нуждите на индустрията.

По време на събитието се излъчи филм, посветен на "Зелено предприемачество".

19 октомври

Bulgarian young

The Erasmus Entrepreneurship Content 2012 has been organized by the Erasmus for Young Entrepreneurs programme in order to reward entrepreneurs and Intermediary organizations for their commitment to the participation in the Programme.

Three Bulgarian young entrepreneurs, supported by ICT Cluster are among the winners in the Erasmus Entrepreneurship Contest New entrepreneur George Georgiev is among the first 20 in the category Best success story video. You can see the video here: http://www.youtube.com/watch?v=z9YZNX0zp3o
Ms. Svetlana Goranova and Ms. Lyubomira Alexieva are rewarded among the first 10 best business concept. 

The Awards Ceremony was organised by the European Commission, DG Enterprise and Industry with the collaboration of the Cyprus Presidency of the European Council. It was attended by Members of the European Parliament, a representative of the Cyprus Presidency of the European Council, the SME envoy from the European Commission as well as by entrepreneurs who participated in the Erasmus for Young Entrepreneurs Programme.

12 октомври

Виа Експо организира Екофорум "Smart Buildings" в партньорство с ИКТ Клъстер

Smart Buildings - нов акцент на Eкофорума за Югоизточна Европа
29-31 май 2013 г., София, организатор Виа Експо
В партньорство с ИКТ Клъстер

Концепцията за "интелигентни сгради" бързо печели популярност в Югоизточна Европа, чийто пазар притежава потенциал за растеж. Тя е иновативен начин на мислене и рентабилна инвестиция. Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи и телекомуникационните  решения този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот и ниски експлоатационни разходи.  
 
Единствената специализирана b2b изложба и конференция в България ‘Smart Buildings’ цели да представи най-модерните постижения в областта на сградната автоматизация и мениджмънт. Те ще се проведат в рамките на ежегодния Екофорум за Югоизточна Европа. През годините организаторите от Виа Експо постоянно разширяват неговата тематика съобразно световните тенденции и през 2013 г. изданието ще обедини няколко паралелни събития с фокус  - енергийна ефективност, зелена енергия и управление на отпадъци.
 
‘Smart Buildings’ ще привлече голям брой посетители от България и чужбина от строителния бранш и архитектура. Изложбените браншове включват: комуникационни системи, сградна автоматизация; мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението, охраната  и достъпа; управление на потреблението на електроенергия, газ и вода; ИТ моделиране на сградите; пасивни къщи, консултиране и проектиране и др.
 
Сред дискутираните теми в конферентната програма ще бъдат: интелигентни измервателни уреди, новите моменти в Директивата за енергийните характеристики на сградите, компютъризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата и др.
 
 
Брошура

Организатор: www.viaexpo.com

1 октомври

Конференция KosICT се проведе в Прищина на 27 Септември

KosICT е регионална конференция, организирана от Косовската Асоциация за информационни и комуникационни технологии STIKK. Това е важно събитие за местните и регоналните компании от ИКТ сектора. Тази година конференцията се състоя на 27 септември 2012г. в хотел “Емералд” в Прищина, Косово.

Г-н Махир Ягчилар – министър на публичната админстрация откри събитието. Приветствени слова изказаха и г-жа Серже Подер – Мениджър “Икономическо развитие” в Офиса на Европейския съюз в Косово и г-н Валон Будима – вицепрезидент на Асоцоциация STIKK.

Конференцията беше организирана в различни панели, които обхващаха следните теми:
• Е-управление
• Ролята на социалните медии в развитието на бизнеса
• Мобилни решения
• Иновативни бизнес модели

Представители на публичния сектор и на различни компании и организации от ИКТ сектора в Косово, Естония, Словения, България, Норвегия, Австрия и Хърватска изнесоха презентации в различните панели. Конференцията завърши със среща на борда на SEE ICT Forum, където Анна Найденова от ИКТ Клъстер също взе участие.

Косовски и чуждестранни компании – предимно ИКТ компании от България, както и представители на ИКТ Клъстер, участваха в B2B среща, която се състоя на 28 септември 2012 в Иновационен Център Косово. Фирмите имаха шанс да проведат срещи по между си и да представят основната си дейност и визия за развитие, търсейки нови бизнес възможности.

За повече информация можете да посетите уебсайта на конференцията: http://www.kosict.com/

24 септември

Български център на жените в технологиите започна дейност

Учредяването на Български център на жените в технологиите бе обявено на 19 септември на специално събитие в София. На събитието присъстваше и Анна Найденова, мениджър проекти в ИКТ Клъстер.

“Нямаме за цел да създадем женска организация. Ние създаваме организация, която ще подпомогне развитието и стимулирането на конкурентоспособността на българската и европейската икономика“ заяви Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите (BCWT) и директор „Развиващи се пазари“ в Hewlett-Packard. BCWT е част от Европейския център за жените и технологиите (European Centre for Women and Technology – ECWT), който е под егидата на вицепрезидента на Европейската комисия и комисар по дигиталната политика Нели Крус.

Центърът ще работи в близко сътрудничество с академичните среди, неправителствените организации, частният сектор и правителството. Сред амбициозните цели, които си е поставила структурата, са да увеличи броя на жените в технологичните специалности и да ги стимулира за професионалното им развитие в областта на ИКТ.

На 20 септември, представители на Българския център запознаха вицепрезидента на Европейската комисия и комисар по дигиталната политика Нели Крус с приоритетите в дейността на организацията и възможностите за активното включване на Центъра в европейските инициативи за жените в ИКТ.

21 септември

Проведе се регионалната конференция: „Цифровата програма на Европа: Реалност или все още предизвикателство”

На 20 септември 2012г. в хотел Шератон, София се проведе регионалната конференция: „Цифровата програма за Европа: Реалност или все още предизвикателство”. Събитието беше организирано от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Мероприятието беше официално открито от заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Валери Борисов, заместник - председателя на Европейската Комисия и комисар, отговарящ за цифровите технологии - г-жа Нели Крус и министър Ивайло Московски. Конференцията даде възможност за обмен на мнения и представяне на най - добри практики за изпълнението на целите на Цифровата програма за Европа 2012 на регионално ниво. Сред присъстващите бяха представители на държавната админстрация и бизнеса от редица европейски държави, като Полша, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Словения, Естония, Литва, Латвия, Сърбия, Черна гора, Турция, Македония, Хърватска, Гърция, Кипър, Босна и Херцеговина, Албания, Република Косово.

Председателя на ИКТ Клъстер – г-н Петър Статев – беше модератор на дискусиите в първите два панела на конференцията. В тях беше поставен фокус върху предизвикателствата към електронното правителство и безплатните безжични комуникации в Европейския съюз. Сред останалите теми, които бяха обсъдени, бяха и услугите за спешни повиквания при пътно - транспортни произшествия, т.нар. eCalls services, както и широколентовия досъп в училищата. Събитието отбележи постигнатия напредък от страните в региона и открои насоките за нови регионални партньорства.

24 август

ИКТ Клъстер изпрати на едномесечна обмяна на опит първия млад предприемач в рамките на проект 3E II на четвърта фаза на програмата Еразмус за млади предприемачи , финансирана от Европейската Комисия

Г-ца Зорница Томова наскоро е стартирала собствен бизнес, компанията  42 Идеи  (www.42-ideas.com ), предлагаща консултантски услуги в областта на систематичните иновации.

22 август

Стартира кампанията за президентски награди „Джон Атанасов”

За поредна година стартира кампанията за президентски награди „Джон Атанасов”. Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев продължава традицията на учредента през 2003 г. награда „Джон Атанасов“, основана на името на създателя на първия електронен компютър - известния учен от български произход Джон Атанасов. Отличията имат за цел насърчаване на личните постижения на младите български изследователи работещи в сферите на информатиката и комуникационни технологии, с цел създаване на благодатна и подкрепяща среда за развитието на младите таланти в тези сфери, както и в подкрепа на развитието на информационните и комуникационни технологии в България.

Подробна информация за наградата и грамотите, както и правилата за работата на комисията и критериите за оценка на кандидатурите може да бъде намерена тук: http://www.president.bg/ja_nominacii_2012.php .

Вашите въпроси, свързани с кампанията, можете да зададете на: nagradajohnatanasoff@president.bg.