Новини_
7 февруари

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. в рамките на CeBIT

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. на откритата сцена на CeBIT, Хановер, Германия. Като партньор на E-Seal ИКТ Клъстер кани всички заинтересовани да присъстват на това уникално събитие. Спонсорите на събитието Deutsche Messe осигуряват безплатни електронни билети за еднодневно посещение на следния линк: http://www.cebit.de/en/promo?7k4vb

5 февруари

Международни брокерски дни в областта на ИКТ - Future Match 2013, CeBIT, Хановер, Германия, 5–9 март 2013 г

Enterprise Europe Network при Фондация ПИК, в партньорство със Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер и Българска асоциация по информационни технологии, организират международни брокерски дни в областта на информационните и телекомуникационните технологии Future Match 2013 (www.futurematch.cebit.de), чието 15-о издание ще се проведе на 5 – 9 март 2013 г. в рамките на CeBit (www.cebit.de/home), Хановер, Германия.

Future Match ви дава възможност да срещнете на едно място доставчици на нови продукти и технологии в областта на ИКТ от цял свят; да намерите потребители за своите продукти; да реализирате успешни бизнес контакти за различни видове сътрудничество.

По време на FutureMatch 2012 участваха над 390 организации от 39 различни страни, като между тях се състояха повече от 1500 бизнес срещи. Сред тях няколко български организации успяха да намерят нови бизнес партньори, благодарение на интересните си технологични предложения и предварително уговорените за тях срещи с подходящи фирми.

Тази година участниците ще имат и възможността да си запазят индивдуални срещи с експерт по интелектуална собственост от IPR Helpdesk. Ideal-Ist (http://www.ideal-ist.eu), световната мрежа за изследвания и технологично развитие в ИКТ, ще предлага консултации за европейско финансиране за научни изследвания.

Регистрираните участници ще могат да ползват предварително уреден щанд, където да провеждат своите срещи. Щандът разполага с необходимите за това технически средства. Представителите на Enterprise Europe Network - България от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на разположение да ви оказват съдействие по време на регистрацията, както и на място по време на срещите.

Как да участвате?

  1. Регистрирайте се на Future Match 2013 (http://www.b2match.com/futurematch);
  2. Публикувайте бизнес профила си до 18 февруари 2013 г.;
  3. До 24 февруари 2013 г. от онлайн каталога на регистрираните участници ще имате възможност да избирате партньорите, с които искате да се срещнете по време на CeBIT. След потвърждаване на срещите, участниците ще получат индивидуални графици на тяхното провеждане преди началото на панаира;
  4. Такса за участие – 110 Евро с ДДС и включва входен билет за изложението (заплаща се към немския водещ организатор)
28 януари

ИКТ Клъстер ще партнира на ТУ – София и НБУ в изпълнението на два проекта за обновяване на учебните програми

ИКТ Клъстер е партньор на ТУ – София (Факултет по телекомуникации, Машинно-технологичен факултет и Факултет по електроника) и Нов Български университет (Факултет по телекомуникации) в два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г. Проектите са в съответствие с мярка BG051PO001-3.01.7 “Актуализиране на учебните програми във висшите учебни заведения в съответствие с изискванията на пазара на труда” и са одобрени за финансиране.

Дейностите по тези проекти имат за цел да обновят учебните програми в съответното учебно звено така, че да отговарят на реалните пазарни потребности. Със своята експертиза в сферата на телекомуникациите и  микроелектрониката ИКТ Клъстер ще участва в проучването и анализа на нуждите на пазара на труда и апробиране на новите учебни планове в академична среда, като по този начин ще се създадат връзки между бизнеса и учебната среда.

19 ноември

Г-н Петър Статев изнесе презентация на SEE Broadband Conference

Съвета за широколентов достъп в ЮИЕ организира годишно събитие, конференция и изложение, което събра на едно място всички заинтересовани страни в развитието на широколентовия достъп. Събитието се проведе на 14 – 15 Ноември 2012г. в хотел „Александър Палас”, Скопие, Македония.

Конференцията се състоя от презентации и панелни дискусии, с основна тема развитието на широколентови услуги и цифровизацията във всеки аспект от социалното значение до създаването на национални стратегии и нови бизнес възможности за инвестиции в региона. Председателят на ИКТ Клъстер г-н Петър Статев изнесе презентация на тема „Цифровия дневен ред на Европа и Българската широколентова инициатива”. Останалите лектори по време на конференцията бяха г-н Иво Ивановски – Министър на информационното общество и администрацията на Македония, г-н Роберт Ордановски – Директор в Агенция за електронни комуникации на Македония, д-р Роджър Блейкуей -  Президент на SCTE, г-н Вюлица Лазович – заместник министър-председател на Черна гора и г-жа Саня Бозик – Мениджър на проекта „Httpool Macedonia”.

В изложението участваха предимно компании от региона - Македония, Албания, Черна гора, България, Унгария, Индия и др. Български клъстер „Телекомуникации” също представи своята експертиза и ключови умения на щанд на изложението.

9 ноември

Асоциацията на бизнес клъстерите в България с ново ръководство

На 8 Ноември 2012 г. в Гранд Хотел София се проведе Общо събрание на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (АБК).

На събранието бе гласувана промяна в броя и състава на Управителния и Контролен съвет на Асоциацията. Господин Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер единодушно бе избран за Председател на Управителния съвет на АБК. Господин Петър Белев от Български Клъстер Телекомуникации е новият Председател на Контролния съвет на Асоциацията.

Шест клъстера бяха приети за редовни членове в АБК: Български Клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер Пловдив, Индустриален Клъстер Електромобили (ИКЕМ), Клъстер за Здравен Туризъм България, Клъстер микроелектроника и вградени компютърни системи, Средногорие Мед индустриален клъстер.  Асоциирани членове на асоциацията станаха: БЕК – Български екологичен клъстер, Клъстер Пловдив – Древен и Съзидателен и Български Консорциум на производителите на висококачествени вина „Тракия“.

Представители на държавната администрация бяха гости на събранието: господин Димитър Миленков  -  представител на Президентството на Република България, господин Кирил Гератлиев – Главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Новото ръководство на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  в лицето на господин Гератлиев изразиха готовност за интензивен диалог с цел стимулиране развитието на клъстерите в България и създаването на устойчива клъстерна политика.

7 ноември

Seal of e-Excellence има нова визия

Разгледайте новата визия на уебсайта на European Seal of e-Excellence и кандидатствайте, за да станете част от изкючителния Club of e-Excellence.

European Seal of e-Excellence е Европейско отличие за постижения, с което се награждават компании, показали отлични резултати в иновативния маркетинг на дигитални продукти и услуги.

Кандидатствайте онлайн на: www.seal-of-excellence.org

Краен срок: 30 Ноември 2012г.

26 октомври

ИKТ организациите сформираха работна група по е-Управление

През месец януари 2012г. представители на пет ИТ Асоциации учредиха Експертната работна група към Съвета за електронно управление, наречена още „Експертна работна група по електронно управление”.

26 октомври

Предстои Общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) на 8 ноември

На 8 ноември 2012 ще се състои общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). На събранието ще бъдат гласувани подадените кандидатури от клъстери за присъединяване към АБК.

Клъстерите, желаещи да заявят своите кандидатури, трябва да изпратят следните документи: Заявление за членство; Декларация 2.4 (за редовни членове) или Декларация 2.5 (за асоциирани членове) на следният имейл адрес: office@absclusters.org, не по-късно от 5 ноември 2012г.

25 октомври

ИKТ сектора дефинира изискванията си към образователната система

ИКТ секторът в България е обединен от поредната си инициатива – общата работна група по образованието на ИТ асоциациите.

24 октомври

ИКТ Клъстер представи мрежата EURAXESS и „Еразмус за млади предприемачи” на Европейския ден на предприемача

На 15 – 16 Октомври 2012 в НДК се проведе 10-то юбилейно издание на Европейския ден на  предприемача (ЕДП) под мотото „Наука и предприемачество в условията на Единния пазар”. Инициативата беше организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с МИЕТ и финансовата подкрепа на Представителството на ЕК в България.

Програмата в двата дни на ЕДП включваше 24 пленарни сесии с различна тематика, форуми, кръгли маси, работилници и делови игри. Основни лектори бяха представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството в условията на Единния пазар, общински експерти, консултанти и специалисти.

По време на втори ден на ЕДП в рамките на панела ''Предприемаческа среда и трансфера на технологии'' Красимира Шиндарова представи възможностите за обмен на опит и добри практики, които предлага програмата ''Еразмус за млади предприемачи''. ИКТ Клъстер е партньор по проекта Е3 II  на четвъртата фаза на програмата.

Г-н Петър Статев беше модератор и участник в сесията «Раширяване на възможностите за работа на виско квалифицирни специалисти в публичния и частния сектор». Целта на тази сесия бе да запознае представителите на индустрията с мрежата за обмен на учени EURAESS, в която ИКТ Клъстер е локална точка за контакти. След презентациите на представителите на мрежата, всички присъстващи взеха участие в дискусия, целяща да изясни с какво EURAXESS може да подобри услугите си, за да е по-близо до нуждите на индустрията.

По време на събитието се излъчи филм, посветен на "Зелено предприемачество".

19 октомври

Bulgarian young

The Erasmus Entrepreneurship Content 2012 has been organized by the Erasmus for Young Entrepreneurs programme in order to reward entrepreneurs and Intermediary organizations for their commitment to the participation in the Programme.

Three Bulgarian young entrepreneurs, supported by ICT Cluster are among the winners in the Erasmus Entrepreneurship Contest New entrepreneur George Georgiev is among the first 20 in the category Best success story video. You can see the video here: http://www.youtube.com/watch?v=z9YZNX0zp3o
Ms. Svetlana Goranova and Ms. Lyubomira Alexieva are rewarded among the first 10 best business concept. 

The Awards Ceremony was organised by the European Commission, DG Enterprise and Industry with the collaboration of the Cyprus Presidency of the European Council. It was attended by Members of the European Parliament, a representative of the Cyprus Presidency of the European Council, the SME envoy from the European Commission as well as by entrepreneurs who participated in the Erasmus for Young Entrepreneurs Programme.

12 октомври

Виа Експо организира Екофорум "Smart Buildings" в партньорство с ИКТ Клъстер

Smart Buildings - нов акцент на Eкофорума за Югоизточна Европа
29-31 май 2013 г., София, организатор Виа Експо
В партньорство с ИКТ Клъстер

Концепцията за "интелигентни сгради" бързо печели популярност в Югоизточна Европа, чийто пазар притежава потенциал за растеж. Тя е иновативен начин на мислене и рентабилна инвестиция. Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи и телекомуникационните  решения този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот и ниски експлоатационни разходи.  
 
Единствената специализирана b2b изложба и конференция в България ‘Smart Buildings’ цели да представи най-модерните постижения в областта на сградната автоматизация и мениджмънт. Те ще се проведат в рамките на ежегодния Екофорум за Югоизточна Европа. През годините организаторите от Виа Експо постоянно разширяват неговата тематика съобразно световните тенденции и през 2013 г. изданието ще обедини няколко паралелни събития с фокус  - енергийна ефективност, зелена енергия и управление на отпадъци.
 
‘Smart Buildings’ ще привлече голям брой посетители от България и чужбина от строителния бранш и архитектура. Изложбените браншове включват: комуникационни системи, сградна автоматизация; мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението, охраната  и достъпа; управление на потреблението на електроенергия, газ и вода; ИТ моделиране на сградите; пасивни къщи, консултиране и проектиране и др.
 
Сред дискутираните теми в конферентната програма ще бъдат: интелигентни измервателни уреди, новите моменти в Директивата за енергийните характеристики на сградите, компютъризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата и др.
 
 
Брошура

Организатор: www.viaexpo.com