Новини_
12 март

The European Seal of e-Excellence 2012 Награждаване на победителите - 6 март 2012 г. CeBIT Хановер

Победителите в престижното европейско и световно състезание European Seal of e-Excellence 2012 бяха съобщени на 6 март 2012 г. на специална церемония на CeBIT Хановер. The European Seal of e – Excellence e престижна награда, която се връчва на компании, рекламирали своя бизнес в областта на информационните и комуникационните услуги по иновативен начин.

Всяка година EMF-Форумът на e-Excellence и неговите партньори номинират компании в дигиталния бизнес, които имат иновативни продукти и услуги, и които рекламират успешно тези продукти и услуги. Сред наградените компании тази година са и две български компании: Мусала Софт – ООД, която получи платинена награда и ICB Интер Консулт България, която получи сребърна награда. Наградата на ICB Интер Консулт България получи нейният управител г-н Стоян Боев, който е и съосновател на фондация „ИКТ Клъстер” и член на управителния съвет на фондацията.

2012 г. е специална година за Seal – това е 10 –та годишнина от създаването на номинацията. The Seal печели все по - голямо признание и се превърна във фокусна точка не само за успешни медийни компании в дигиталния бизнес от Европа, от гледна точка на техните продукти и услуги, но и за успешния маркетинг на тези компании.
За първи път тази година има 5 наградени компании от Китай. Това е една крачка напред по пътя към насърчаване на сътрудничеството с развиващи икономики. Този тип взаимоотношения започна преди години когато бяха наградени фирми от Индия, а миналата година спечелиха награди компнии от Бразилия, Аржентина и Мексико.


Повече информация на: http://www.seal-of-excellence.org/winners2012

1 март

Конференция и кръгла маса „Националната екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност”

На 22 февруари 2012 г. се проведе конференция и кръгла маса „Националната екосистема за подкрепа на иновациите и конкурентоспособността”. Събитието се финансира и е по проект І3E - „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната електроника и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество” по програма Югоизточна Европа .

Конференцията беше организирана от  Фондация „ИКТ Клъстер” със съдействието на всички организации от ИКТ сектора: АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, БУА и Фондация за Нов български университет. Участници в конференцията и кръглата маса бяха представители на държавната администрация, академията и бизнеса.
 
Целта на събитието бе да се отвори обществен дебат и да се открие форум, за да се постави акцент върху това, че в България липсва комплексна система от обществени отношения, наречена екосистема за поддържане на иновациите. Все още у нас няма фондове за рискови инвестиции, които да подкрепят иноваторите и талантливите.
 

Участниците във форума отбелязаха, че по-голяма част от фирмите в ИКТ сектора са експортно ориентирани, което означава, че и в условията на кризата те реализират висок ръст на бизнеса си. Въпреки това се забелязва факта, че най-бързо на глобалните пазари пробиват фирми, които идват от развитите икономики, от страни, където обществото е разпознало иновацията като нещо значимо за своето развитие. Такива държави осигуряват публични и частни финанси, за да създадат условия за възникване на иновации и след това да се подкрепи тяхната пазарна реализация.

Участниците разпознаха много ясно, че дори и да има успешена реализация всяка фирма поотделно, за нашата икономика остава големият проблем, че страната ни не е разпознато място за високотехнологичен бизнес. Вследствие на това, на пазара се налага и печели повече клиенти фирмата, която се е наложила като бранд. Фактът, че България не е разпозната като дестинация за високи технологии и място, където има традиции в иновациите и развитие на технологиите, поражда предпоставка: когато български фирми продават продукция, те да реализират по-ниски цени, отколкото ако бяха брандирани по правилния начин.

Изводът от проведената дискусия беше, че трите основни фактора, които могат да повлияят на ситуацията - администрация, бизнес и наука - трябва да формулират текущите проблеми. Трябва да се чуе гледната точка на всички, а след това да могат да се предложат адекватни мерки на държавната администрация, включително законодателни и административни. Така страната ще бъде по-ефективна и конкурентоспособна в глобалната икономика.

29 февруари

Фондация „ИКТ Клъстер” в партньорство с Агенция „Свилупо Емполезе Валдеса” организира семинар по проект "IMAGINE"

Фондация "ИКТ Клъстер" в партньорство с Агенция „Свилупо Емполезе Валдеса” организира семинар по проект IMAGINE. Семинарът е на тема "IMAGINE - бъдеще за напредъка на клъстерите”. "IMAGINE" (Innovations for a "Made Green in Europe") e финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации - Eco-Inovation Market Replication Initiative.

Семинарът беше посетен от експерти от държавната администрация и представители на клъстери в областта индустрията и текстила. Предствител на фондация „ИКТ Клъстер” направи кратка презентация за дейността и проектите, в които участва фондацията. От българска страна презнатиции направиха Сдружение „Средногорие, мед и индустриален клъстер” и Специализиран клъстер „Институт за облекло и текстил – Дунав”.
Италианските партньори представиха основните цели на проекта, които се свеждат до популяризиране на мерки по прилагането на екологични иновации в малките и средни предприятия в Европа.

Събитието се състoя на 21 февруари 2012 г. в гр. София, Гранд Хотел София.

За повече информация по проекта "IMAGINE" посетете следния сайт: http://www.projectimagine.eu/info.

29 февруари

Г-н Тодор Райков завърши успешно, обмяната си на опит във Финландия в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи"

Младият предприемач  Тодор Райков, основател на Рей Консултинг ЕООД, приключи успешно обмяната си на опит във Финландия в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи".

Той прекара малко повече от един месец във Финландия в компанията " MHG Systems Oy ", управлявана от г-н Сеппо Хуриниаинен.

По време на престоя си младият предприемач се запознава с продуктите и стила на работа на неговия домакин.

Престоят в компанията на г-н Хуринаинен успява да промени значително възгледите на г-н Райков за това как успешно се управлява бизнес

Г-н Райков осъществява подробно проучване за възможностите за реализиране на продуктите и услугите на компанията на г-н Хуринаинен на българския пазар.

Двамата предприемачи считат обмяната на опит за ползотворна и че ще бъде основа за съвместно сътрудничество и  бъдещи общи проекти.

Тодор Райков – успешна история

14 февруари

Конференция и кръгла маса на тема „Националната Екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност” се проведе на 22 Февруари 2012 г, в Гранд Хотел София

Събитието се организира от Фондация ИКТ Клъстер, със съдействието на БАИТ, БАСКОМ, Фондация за Нов български университет, Асоциация Телекомуникации и Българска Уеб Асоциация.
Целта на събитието бе да се отвори обществен дебат и да се намери обществена подкерпа за създаването и развитието на работеща екосистема за иновации в Република България.
Участници в конференцията и кръглата маса бяха представители на държавната администрация, университетите и бизнеса.

2 февруари

Национален семинар по информатика

Национален семинар по информатика

Проф. Радко Павлов от ИМИ-БАН ще изнесе встъпителната лекция на Националния семинар по Информатика на тема:

„Цифрови библиотеки с културно-историческо и научно съдържание”

Лекцията ще се състои в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика – БАН на 15 февруари 2012г. от 14:00 часа.

1 февруари

CeBIT Хановер 2012

CeBIT 2012: Водещото международно събитие на ИКТ за икoномика и политика

  • Уникална комбинация от изложения, конференции, ключови теми, корпоративни събития и бизнес мрежи
  • Много голямо международно покритие

Фондация „ИКТ Клъстер” и тази година е партньор на CeBIT Хановер. CeBIT Хановер е едно от най-престижните световни събития на дигиталната индустрия.  Чрез своята уникална комбинация от изложения, конференции, ключови теми, корпоративни събития и бизнес мрежи всяка година то допринася значително за световния бизнес.

През месец март 2011 г. CeBIT е генерирал за 45 часа над седем милиона бизнес контакти. Между посетителите са били повече от 500 международни концерни от Комитета на индустриалната организация с обем на продажбите над 50 милиарда евро. Тези факти доказват, че CeBIT e най-ефективната платформа за маркетинг и създаване на контакти в световен аспект.

CeBIT е широко познат в международен план. През месец март 2011 г. са се регистрирали повече от 4 200 участващи предприемачи от 70 страни, около 339 000 посетители от 110 националности и около 5 000 журналисти от цял свят.

Страна партньор на CeBIT от 6 до 10 март ще бъде Бразилия. Тогава се очаква     г-жа Дилма Русеф - президент на Бразилия да присъства на откриването на това събитие. Страни партньори на CeBIT през изминалите години бяха: Турция (2011 г.); Испания (2010 г.); щата Калифорния, САЩ (2009 г.); Франция (2008) и Русия (2007 г.).

От 2011 г. CeBIT се провежда в четири ориентирани към потребителя платформи. В частта CeBIT pro се презентират предприемачески ИКТ – приложения за професионална употреба в малките и средните фирми, както и за международните концерни. В частта CeBIT gov e адресирано към публичния сектор в областта на ИКТ и представя добри решения за общините, националните власти, както и за Европейския Съюз. CeBIT lab е лаборатория на бъдещето за ИКТ индустрията и платформа за университети и научни институти. В центъра на CeBIT life са ориентираните към потребителя решения. Тази част на CeBIT всички професионалисти и потребителите на високите технологии могат да се запознаят с технологии, които ще се прилагат в бъдещето.

Повече информация можете да намерите на сайта на CeBIT:  http://www.cebit.de/home

25 януари

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер ще бъде лектор на B2B събитие „Бизнес разтеж: Изследване на трансграничните възможности”, което ще се състои на 30-31, Януари 2012 г. в Истанбул.

B2B събитието между Турция и Централна и Източна Европа “Бизнес разтеж: Изследване на трансграничните възможности” се организира от Център за предприемачество и управленско развитие (CEED). CEED, със съдействието на местен партньор ще създаде предпоставка за установяване на ползотворни връзки между участниците в събитието, които търсят нови пазарни възможности.

Цели: Турция е изгряващата звезда на Европа и е с най – бързо развиващиятсе пазар в региона.  Това събитие ще спомогне заздравяването на бизнес отношенията, развитието на търговията и инвестициите между Турция и станите от Централна и Източна Европа. Благодарение на комбинацията от висока добавена стойност, иновации, креативност и задълбочени изследвания турските фирми създават продукти конкурентни не само на местния, но и на чуждите пазари.  Целта на конференцията е да помогне предприемачите от мрежата на CEED да разберат какво е необходимо, за да навлезнат на турския пазар, и респективно цели да спомогне турските предприемачи да пробият на пазарите в страните от региона на Централна и Източна Европа.

Предмет: Целта на събитието е да се идентифицират регионалните възможности, да се очертаят тенденциите на пазара и да се създаде мрежа за бизнес развитие. По време на конференцията всеки участник трябва да установи няколко бизнес контакти и да научи повече за трансграничните възможности.

Дейности: CEED очаква 30-40 предприемачи от центровете на CEED в Армения, Албания, Босна, България, Словения, Румъния, Сърбия, Косово, Македония, Черна гора и Полша да се срещнат с 30-40 предприемачи от Турция и да създадат дългосрочни бизнес отношения.  По време на конференцията ше има панели, в които ще се дискутират възможностите и препятствията, водещи лектори ще споделят своите успешни истории и ще има възможности за формални и неформални срещи между участниците

20 януари

Младият предприемач Тодор Райков започна тримесечна обмяна на опит с успелия предприемач от Финландия – Сипо Хуринайнен в рамките на програмата „Еразмус за млади предприемачи”

Обмяната на опит стартира на 20 януари 2012 и е координирана от ИКТ Клъстер и финландската посредническа организация по програмата Еразмус за млади предприемачи - MISET

Основната цел на обмяната на опит е да се установи трайно партньорство между младият и успелият предпиемач  (България и Финландия) в областта на възобновяемите енергийниизточници, и по – специално в областта на управление на ресурсите. Г-н Райков ще бъде запознат в детайли със стилът на работа и продуктите на г-н Хуринайнен. От друга страна, успелият предприемач ще получи шанс да разшири дейността на компанията си към нови Европейски пазари.

10 януари

През първата седмица на Януари 2012г. започна обмяната на опит между успелия предприемач от България – г-н Йордан Пашов и младия предприемач от Полша, Каролина Сковронска по програмата „Еразмус за млади предприемачи”

Г-н Пашов успешно управлява компанията Висталис - лицензиран туристически агент и туроператор предлагащ разнообразие от екскурзии, почивки, хотелско настаняване, самолетни билети, круизи и уикенд програми,  уникални летни и зимни курорти в чужбина и България, екзотични пътувания навсякъде по света.

Каролина Сковронска е решена да започне собствен бизнес, туристическа агенция, която да предлага почивки и екскурзии до България.

Обмяната на опит се осъществява с съдействието и координацията от страна на ИКТ Клъстер.

6 декември

Г-н Петър Статев взе участие в първото издание на Българския инвестиционен форум

Председателят на Фондация „ИКТ Клъстер” г-н Петър Статев взе участие в първото издание на Българския инвестиционен форум, който се състоя на 1ви декември 2011 г. в Лондон, Обединеното Кралство. Събитието беше организирано от Българска агенция за инвестиции като част от серия насочени инвестиционни форуми в 9 страни. Целта на тези форуми е да разпространят инвестиционни възможности за 8 индустрии в България. Проектът е част от маркетинговата стратегия на БАИ, която насърчава ползите от инвестиране в България като привлича инвеститори в приоритетни сфери.
Инвестиционният форум представи секторите на информационните технологии и аутсорсинга в страната. Това даде добра възможност на български и международни компании с местно присъствие да представят свои иновативни продукти и дейности.
Над 100 представителя на английски и международни компании в ИТ сферата, както и представители на правителството и българския бизнес взеха участие в конференцията.

25 ноември

European Seal of e-Excellence търси да награди иновативни дигитални медии и ИКТ компании с престижната награда

Seal of e-Excellence ще празнува своята 10-та годишнина на  CeBIT през 2012 г. От 2003 г. European Seal of e-Excellence номинира ИКТ компании и дигитални медии, които имат отлични постижения в иновативния маркетинг.  Номинацията Е-Seal, която е отворена за малки и големи компании с иновативни продукти и услуги, спечели признание като номинира  компаниите с иновативни продукти и услуги и доказва успешната маркетинг политика на фирмата в страната си и извън нея. 
Присъединете се към групата на отличените компании с е-Excellence.

The Seal все повече печели признание и се утвърждава като основна номинация за най-успешните европейски ИКТ компании и дигитални медии. 


 Повече от 350 фирми са получили високото отличие за успешен маркетинг  на своя  бизнес - the Seal “платинено”, “златно” и “сребърно” отличие. Наградените компании използват разпознатата емблема на Е-Seal при представянето си на световните пазари, което им дава предимство и е знак за качество.

Срокът за кандидатстване е 31 декември 2011 г.
Таксата за участие е 95 Евро.

За повече информация за участие в конкурса за награда Е-Seal:
www.seal-of-excellence.org,
както и сайта на ИКТ Клъстер:
http://www.ictcluster.org.

За контакти:
Светла Георгиева
Офис Мениджър
Фондация ИКТ Клъстер
Тел: 02/489 97 44
e-mail: svetla_georgieva@ictcluster.bg

Seal of e-Excellence и ИКТ Клъстер