Новини_
5 март

The Bulgaria Business & Investment Summit

The European Finance Convention in partnership with BCCI (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry) organisеd “The Bulgaria Business&Investment Summit”. The event was held during the period 5-6th march, 2009 in Sheraton Hotel, Sofia

Representatives from the financial sector, investors, business leaders and representatives from the national and regional administration took part at the event.
Mr. Peter Statev, Chairman of the ICT Cluster, made a presentation about “Public Private Partnership: A Solid Base and Effective Instrument for National Broadband Initiative Realization”.

For more information - here. (http://www.euroconvention.com/events.php?action=details&event_id=9&sub=intro)

28 февруари

Проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" бе успешно завършен

На 28 февруари 2009 г. официално  приключи изпълнението на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003, финансиран от програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.

 

26 февруари

Конференция на тема “Широколентови IP услуги”

Конференция на тема „Broadband IP Services”  (Широколентови IP услуги) се проведе  на 26 Февруари  2009г. в Хотел „Central Park" София, България.
Конференцията беше насочена към представители на:

 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Правителствени структури и асоциации;
 • Телекоми и медии;
 • Интернет доставчици;
 • Доставчици на съдържание;
 • Алтернативни телеком оператори (фиксирани и мобилни, кабелни, LAN, WiMAx) ;
 • Специализирани и бизнес медии;
 • Корпоративен сектор: банки и финансови институции, ютилити компании, търговия и др.;

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, и г-н Камен Рангелов от ДАИТС представиха новата стратегия на българското правителство за широколентов достъп.

26 януари

Представители на ИКТ Клъстер участваха в конференция на тема "Клъстерите в Европа – двигатели на Лисабонския процес?"

Представители на ИКТ Клъстер взеха участие в конференция по проблемите на клъстерите, която се проведе на 26 и 27 януари 2009 г. в Будапеща, Унгария. Събитието беше организирано от Офиса на унгарската програма "Поул" за развитие и акредитация на клъстери.

Целта на конференцията бе да систематизира опита в развитието на клъстери в Централна Европа в светлината на наскоро одобрената политика в областта на клъстерите на Европейския съюз и на най-добрите европейски примери. Освен това бяха проведени дискусии по спецификата на политиката на Унгария в областта на клъстерите, предизвикателствата на местно ниво и пътищата за тяхното преодоляване.

Специални гости на конференцията бяха сенатор Пиер Лафит и г-н Жан-Даниел Торджман, посланик по конкурентоспособните клъстери във Франция.

На втория ден от конференцията г-жа Анна Найденова, ръководител проекти в Български ИКТ Клъстер, представи дейността на организацията и сподели опита в областта на управлението на клъстери на Секцията, посветена на развитието на партньорските отношения с други клъстери.

27 ноември

ИКТ Клъстер е член на Партньорската платформа ACHIEVE MORE, съвместен проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на платформа за иновации Europe INNOVA KIS-Platform

От 27 ноември 2008 г. ИКТ клъстер е член на Партньорската платформа ACHIEVE MORE. Проектът представлява платформа за сътрудничество на инвеститори в ранния етап на развитие на бизнеса, 50  високотехнологични инкубатора и 15 клъстерни сдружения, специализирани в стимулиране на растежа на компании, работещи в сферата на услуги за разпространяване на знания в ИКТ сектора.

ACHIEVE MORE бе създадена като част от Програмата за иновации и конкурентоспособност на Европейската комисия от девет партниращи си звена: St John's Innovation Centre /Иновационен център "Сейнт Джонс"/ /Великобритания/, EuConnect Ltd /Великобритания/, EBN /Белгия/, Innovationsbron /Швеция/, Finance Tree /Великобритания/, UKBI /Великобритания/, Institute for Work & Technology /Германия/, Gate Garchinger /Германия/ и Бизнес колеж CERAM Sophia Antipolis /Франция/.

Основната цел на Програмата за партньорство е да стимулира развитието на услуги за предаване на знания на малки и средни предприятия посредством новата платформа Обмен на предприемачество и иновации /ОПИ/, която дава следните възможности на партньорите:

 • Обмен на ноу-хау, специализирани знания и опит от добри практики на водещи инкубатори;
 • Запознаване с иновативни инструменти за обучение и използвани методологии за развитие на нововъзникващи компании по света, независимо от това дали са разработени от членове на мрежата или от организация, която не участва в партньорската програма;
 • Експериментиране с нови модели за финансиране на инкубатори и клъстери.
25 ноември

Конференция „Пътят към е-Община – цифровият град” организиран под егидата на Столична Община

На 25 ноември 2008г. в хотел Шератон, София се проведе конференция  „ Пътят към е-Община”. Събитието  беше организирано от Фондация „ Интернет и право” и се проведе  под  егидата на Столична община. Фирмите Моторола, Матерна Груп, VoiceCom, IBSolution, Сиско,  ICW, Ериксон, SAP, Bull и Силдекс бяха партньори по организирането на конференцията.
Г-н Бойко Борисов, кмет на град София, откри конференцията.  Г-н Борисов сподели, че  преди две и половина години в 90 общини е била въведена услугата „единно гише” , а в София е нямало нито едно. Днес обаче 21-22 от 24-те района в София са с „единни гишета”.
Г-н Росен Желязков, Главен секретар на Столична община, изнесе презентация на тема „София към по-добро бъдеще чрез електронизация на услугите”.  Г-н Желязков описа текущото състояние на Столична община, като акцентира върху  липсата на качество на обслужването на гражданите и бизнеса и неефективно разходване на средства за ИТ проекти. Вече са направени първите стъпки за справяне с проблемите:

 • Столична община вече има ясна представа  как трябва да бъде изградена електронната община.
 • Определени са първите компоненти необходими за изграждане на система от системи (ИИССО – Интегрирани информационни системи на Столична община).
 • Осигуряване на адекватен кадрови потенциал.

Гост-лектори на конференцията бяха и представители от Министерството на вътрешните работи на Австрия – г-н Освалд Кеслер и представител от Отдел „Електронно правителство” в община Виена – г-н Петер Ринзнер. Те споделиха опита на Австрия по отношение на електронното управление. Две поредни години – 2006 и 2007 г. , Австрия заема първо място в класацията за най-добре развито Е-правителство сред държавите-членки на ЕС.

Представители от Министерството на държавната администрация и административната реформа запознаха присъстващите представители на местната власт с възможностите за финансиране на проекти за въвеждане на е-услуги в общините по Оперативна програма „Административен капацитет”.

По време на конференцията фирмите партньори направиха представяне на различни е-услуги, които биха улеснили гражданите при:

 • Създаване на унифицирана визия на интернет страниците на административните структури (Матерна Груп);
 • Създаване на „Един номер за неспешни случаи” (Cisco);
 • Развитие на широколентовия достъп до интернет (Моторола и Ериксон);
 • Използване на SMS система за заплащане (VoiceCom);
 • Представяне на възможностите на интеграционната платформа SAP Net Weaver (IBSolution);
 • Създаване на електронна  „карта за града” /”City card”/ (BULL);
 • Създаване на електронен медицински картон/електронни рецепти и т.н. (ICW);
 • Оптимизиране на трафика в града, чрез наблюдение на движението посредством излъчващ сигнал от мобилните телефони (Силдекс).
13 ноември

Участие на г-н Петър Статев – Председател на ИКТ Клъстер в Четвъртия годишен форум за конкурентоспособните клъстери и Министерска конференция по въпросите на клъстерите

На 13 и 14 ноември 2008 г. в София Антиполис, Франция,  се състояха две много важни събития, свързани с развитието на бъдещата европейска политика в областта на клъстерите – Форум на конкурентоспособните клъстери и конференция на министрите на страните от ЕС по въпросите на клъстерите.

Четвъртият годишен форум на конкурентоспособните клъстери предостави възможност за дискусия по най-добрите европейски политики относно клъстерите и иновациите в присъствието на редица значими ръководни дейци /политически ръководители/.
В резултат на проведения форум се очаква на 1 декември Европейската комисия да предложи за ратификация /одобрение/ на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност реална европейска рамка за подпомагане на клъстерите.

На форума Европейската комисия бе представена от Гюнтер Ферхойген, Заместник-председател на ЕК и Комисар за предприятията и промишлеността. В София Антиполис той беше първият, който припомни, че през последните 18 месеца по темата за клъстерите и бъдещата политика в тази област са били проведени много дискусии в Европейския съюз и че сега е време да се действа. Същественото във всеки от случаите е усилията да се насочат към постигането на най-високи резултати. Гюнтер Ферхойген подчерта, че Комисията няма амбицията да диктува на държавите-членки къде да инвестират и в какво да се специализират. По-скоро задачата й е да покаже пътя за развитие на "по-добри политики в областта на клъстерите" и да подпомогне усилията на държавите-членки като използва инструментите на Общността по един по-последователен начин в подкрепа на клъстерите.

В комюнике на Европейската комисия от 17 октомври 2008 г. под заглавие "Към развитие на клъстери от световна класа в Европейския съюз: внедряване на всеобхватна иновационна стратегия" се подчертава освен това, че "за да се постигне максимално въздействие от работата на клъстерите е необходимо да се приложат съответните инструменти на Общността".

5 ноември

Г-н Петър Статев, председател на ИКТ Клъстер,участва в десетото годишно издание на "Икономически форум за Югоизточна Европа"

Икономическият Форум за Югоизточна Европа е годишно събитие, което събира на едно място икономическия и политическия елит от региона и дава възможност за провеждане на обстоен диалог между представителите на бизнес средите, администрацията и международните институции.

Основните теми, които бяха дискутирани тази година, бяха разделени в четири панела:

 • Глобалните тенденции в икономиката и въздействието им върху Югоизточна Европа
 • Инфраструктура, строителство и недвижими имоти
 • Енергетика, енергийна ефективност и околна среда
 • Телекомуникации

Г-н Статев взе участие в тематичния блок "Глобалните тенденции в икономиката и въздействието им върху Югоизточна Европа", който се състоя в рамките на работна закуска, проведена на 6 ноември в ресторант "Sky Plaza". Той направи презентация, посветена на публично-частното партньорство в контекста на развитие на проектите за широколентов достъп при изпълнението на проект "Дигитална община".

19 октомври

Клъстер по Телекомуникации бе представен на GITEX’2008

В периода 19-23 Октомври 2008 г. в Дубай се проведе международното изложение GITEX 2008. Три от фирмите – членове на  Клъстер по телекомуникации представиха свои продукти  – “Смартком”, “Екокомс” и “2С – Трифонов и Сие” . На изложението участваха 3 300 фирми от 83 държави. Посетителите имаха възможността да разгледат последните продукти и решения на едни от най-големите марки в ИКТ индустрията.

2 октомври

"Infosystems'2008" – участие на фирми-членки на Клъстер по Tелекомуникации

В периода 2-5 октомври 2008 г. в Солун, Гърция се проведе международното изложение в областта на информационните и комуникационни технологии "Infosystems" 2008 г. Две от фирмите - членове на Клъстер по телекомуникации бяха представени на изложението. "Експерт Вижън" представи продуктите си, които са ориентирани към клиенти, използващи решения, базирани на продукти на Cisco, напр. Cisco Call Manager и Cisco IP Phone. "Опънинтегра" презентира продукта "Openeye" – интерактивна мултимедийна система, която предлага на гости на хотели и техния персонал набор от функции и услуги.