Новини_
30 юни

Председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора

На 30 юни 2009 г. председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ, подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора.

Споразумението бе подписано от: Петър Статев (Фондация "ИКТ Клъстер") , Теодор Захов (Българска асоциация по информационни технологии, Сдружение за електронни комуникации), Георги Брашнаров (Българска асоциация на софтуерните компании), Димитър Ганев (Българска WEB Асоциация) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Целта на меморандума е да обедини усилията на българските политици и бизнеса за ускорено развитие на информационните и комуникационните технологии в България.

С подписването на Меморандума партия ГЕРБ пое обещание, че след евентуалното им идване на власт ще формират, заедно с представителите на българския ИКТ бизнес, работни групи от експерти с цел принципите, заложени в меморандума, да станат основни приоритети в тяхното управление.

1 юни

Първа среща на партньорите по Проект I3E

Първа среща на партньорите по Проект I3E се състоя от 1 до 3 юни 2009 г.  в гр. Патра, Гърция. Проектът се финансира съвместно от Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. 

Представители на 12-те партньора от 8-те страни участваха в събранието. Основната цел на събитието бе да даде официален старт на работата по проекта, да представи в детайли партньорите, да планира бъдещата дейност и да дефинира целите на проекта за първи период. Домакин на събранието беше Институтът за промишлени системи /ISI/, който е водещ партньор по проекта.

15 май

Организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия НДСВ подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора

На 15 май 2009 г. председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес  /ИКТ Клъстер, БАИТ, БАСКОМ, Българска уеб асоциация/ и Политическа партия НДСВ  подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора.

Споразумението бе подписано от:

Петър Статев (ИКТ Клъстер), Теодор Захов (БАИТ - Сдружение за електронни комуникации), Георги Брашнаров (Българска асоциация на софтуерните компании), Димитър Ганев (Българска уеб асоциация) и от заместник-председателя на НДСВ г-н Милен Велчев.

Документът бе подписан в присъствието на председателя на Парламентарната комисия по транспорт и съобщения – проф. Йордан Мирчев (НДСВ).

Целта на меморандума е да обедини усилията на българските политици и бизнеса за ускоряване на развитието на информационните и комуникационните технологии в България.

С подписването на Меморандума партия НДСВ изрази съгласието си, да включи в предизборната си програма части от този документ, представители на бизнеса да участват в  работни групи от експерти и да съдейства за изпълнението от страна на правителството на договореностите, залегнали в него.

29 април

На 29 април 2009 г. в 9.00 ч. в "Ройал Хол", х-л "Шератон" се състоя конференция на тема "Иновации и публично-частно партньорство в ИКТ сектора"

Инициативата бе организирана от Координационния съвет за информационно общество към Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Основните обсъждани теми на конференцията бяха опитът и добрите практики в България и Европа, анализ на нормативната рамка, както и възможностите и перспективите за изграждане на публично-частно партньорство в сферата на ИКТ.

Г-жа Румяна Контева, представител на Инициативата за широколентов достъп, чиито координатор е ИКТ Клъстер, направи презентация на тема "Модели за развитие на мрежи за широколентов достъп". ИКТ Клъстер бе представен на конференцията от г-ца Анна Найденова.

27 април

Клъстер по Телекомуникации участва в Националното изложение на българската индустрия в Москва, Русия

Представители на Клъстер  по Телекомуникации участваха на Националното изложение на българската индустрия. Събитието бе част от програмата, посветена на Годината на България в Русия, в периода 27-30 Април 2009 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) бе организатор на изложението.

Националното изложение в Москва беше добра възможност за представяне на българския експортен потенциал в чужбина и насърчи развитието на двустранните търговски и икономически отношения и бизнес партньорства  между България и Русия.

Годината на България в Русия предложи добра възможност за представяне на българската ИКТ индустрия и изследване на потенциала и характеристиките на руския ИКТ пазар и индустрия. Клъстер по Телекомуникации  представи на щанда на българската ИКТ индустрия общо интегрирано решение за широколентов достъп.

22 април

АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, СЕК и Българска Уеб Асоциация подписаха Меморандум за сътрудничество

На 22 април 2009г. представителите на ИКТ организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, СЕК и Българска Уеб Асоциация подписаха Меморандум за  сътрудничество, водени от разбирането, че целите, задачите и проблемите на ИКТ бранша са общи за всички.

Информационните и комуникационни технологии са неотменна част от инфраструктурата на държавата и имат водеща роля за изграждане и развитие на общество на знанието. Те са инструмент и катализатор за повишаване качеството на образование и професионална квалификация.
Организациите се споразумяха:

 • Да работят активно за ускореното развитие на информационните и комуникационни технологии в страната ни, за тяхното още по-пълно и ефективно прилагане в управлението на държавата, чрез създаването и изпълнението на държавни политики осигуряващи устойчиво развитие на Българската икономика и сектора на ИКТ.
 • Да работят активно за усъвършенстване на образователната система в държавата чрез внедрявате на ИКТ в процеса на обучение и професионална квалификация. Активно да работят за реализиране на програма за изграждане на адекватни познания и умения за ИТ у населението, като част от общите мерки за конкурентоспособността на нацията.
 • Да работят съвместно по изграждане на нормативната и законодателна база за обезпечаване на публично-частно партньорство. Приемат, че публично-частните партньорства дават възможност чрез обединяване на усилията на частния бизнес и държавата да се реализират държавни проекти, финансирани напълно или частично от частния бизнес с последваща експлоатация, което дава възможност за компенсиране липсата на търговски интерес в развитието на определени региони/индустрии/технологии.
 • Страните, водени от необходимостта  за подобряване на ефективността на публичните разходи, ще работят за въвеждане на системен подход за координиране на значимите ИКТ проекти и съществено увеличаване на дела на публичните услуги предоставяни от частния сектор.
 • Да работят активно за развитие и реализиране на интелектуалния потенциал на България. В тази връзка да се предприемат съвместни мерки за стимулиране на обучаващите се в областта на ИКТ и да се разработят планове за дългосрочни ИКТ проекти, които да мотивират кадрите да работят и творят в страната.
 • Страните ще работят за създаване на адекватен пакет от мерки – законодателни, икономически, финансови за създаване на благоприятни условия за развитие на иновациите и тяхната индустриализация.
 • В условията на глобална криза на доверието и крах на световната финансова система, двете страни ще работят за изграждане на бранд на България, като коректен член на  Европейския съюз, първокласен бизнес партньор и регионален център на иновации и устойчиво развитие.
  Представителите на българския ИКТ сектор са готови да  изградят експертни комисии или други органи за съвместна работа, с цел формулиране и вграждане на горните принципи като основни приоритети на управлението, мониторинг и участие в последващото им изпълнение.
2 април

Проектът I3E - Насърчаване на иновациите в сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи - беше одобрен

Проектът I3E - Насърчаване на иновациите в сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи -  беше одобрен за финансиране от Транснационалната програма "Югоизточна Европа" на Европейската комисия.

Водещата организация по изпълнението на проекта е Институтът за промишлени системи - ATHENA ISI. Консорциумът е съставен от 12 партньорски организации. От страна на България партньори са ИКТ Клъстер и Фондация за Нов Български Университет. Основната цел на проекта е създаването на транснационална мрежа за трансформиране на изследователски проекти от сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи в иновации. Продължителността на проекта е 3 години.

20 март

Конференция "Съвременният потребител в дигиталния свят"

На 20 март 2009 г. в хотел Холидей Инн, Бизнес парк София се проведе конференция на тема "Съвременният потребител в дигиталния свят".
Организатори на събитието бяха Представителството на Европейската Комисия, Е-Bay, ИКТ Клъстър и КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България".

Конференцията беше насочена към:

 • младите потребители на интернет;
 • телеком операторите;
 • фирмите доставчици на интернет; 
 • електронните магазини ;

Специален гост на събитието беше г-жа Меглена Кунева, Европейски комисар по въпросите на потребителите.

5 март

The Bulgaria Business & Investment Summit

The European Finance Convention in partnership with BCCI (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry) organisеd “The Bulgaria Business&Investment Summit”. The event was held during the period 5-6th march, 2009 in Sheraton Hotel, Sofia

Representatives from the financial sector, investors, business leaders and representatives from the national and regional administration took part at the event.
Mr. Peter Statev, Chairman of the ICT Cluster, made a presentation about “Public Private Partnership: A Solid Base and Effective Instrument for National Broadband Initiative Realization”.

For more information - here. (http://www.euroconvention.com/events.php?action=details&event_id=9&sub=intro)

28 февруари

Проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" бе успешно завършен

На 28 февруари 2009 г. официално  приключи изпълнението на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003, финансиран от програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.

 

26 февруари

Конференция на тема “Широколентови IP услуги”

Конференция на тема „Broadband IP Services”  (Широколентови IP услуги) се проведе  на 26 Февруари  2009г. в Хотел „Central Park" София, България.
Конференцията беше насочена към представители на:

 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Правителствени структури и асоциации;
 • Телекоми и медии;
 • Интернет доставчици;
 • Доставчици на съдържание;
 • Алтернативни телеком оператори (фиксирани и мобилни, кабелни, LAN, WiMAx) ;
 • Специализирани и бизнес медии;
 • Корпоративен сектор: банки и финансови институции, ютилити компании, търговия и др.;

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, и г-н Камен Рангелов от ДАИТС представиха новата стратегия на българското правителство за широколентов достъп.

26 януари

Представители на ИКТ Клъстер участваха в конференция на тема "Клъстерите в Европа – двигатели на Лисабонския процес?"

Представители на ИКТ Клъстер взеха участие в конференция по проблемите на клъстерите, която се проведе на 26 и 27 януари 2009 г. в Будапеща, Унгария. Събитието беше организирано от Офиса на унгарската програма "Поул" за развитие и акредитация на клъстери.

Целта на конференцията бе да систематизира опита в развитието на клъстери в Централна Европа в светлината на наскоро одобрената политика в областта на клъстерите на Европейския съюз и на най-добрите европейски примери. Освен това бяха проведени дискусии по спецификата на политиката на Унгария в областта на клъстерите, предизвикателствата на местно ниво и пътищата за тяхното преодоляване.

Специални гости на конференцията бяха сенатор Пиер Лафит и г-н Жан-Даниел Торджман, посланик по конкурентоспособните клъстери във Франция.

На втория ден от конференцията г-жа Анна Найденова, ръководител проекти в Български ИКТ Клъстер, представи дейността на организацията и сподели опита в областта на управлението на клъстери на Секцията, посветена на развитието на партньорските отношения с други клъстери.