Новини_
27 ноември

ИКТ Клъстер е член на Партньорската платформа ACHIEVE MORE, съвместен проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на платформа за иновации Europe INNOVA KIS-Platform

От 27 ноември 2008 г. ИКТ клъстер е член на Партньорската платформа ACHIEVE MORE. Проектът представлява платформа за сътрудничество на инвеститори в ранния етап на развитие на бизнеса, 50  високотехнологични инкубатора и 15 клъстерни сдружения, специализирани в стимулиране на растежа на компании, работещи в сферата на услуги за разпространяване на знания в ИКТ сектора.

ACHIEVE MORE бе създадена като част от Програмата за иновации и конкурентоспособност на Европейската комисия от девет партниращи си звена: St John's Innovation Centre /Иновационен център "Сейнт Джонс"/ /Великобритания/, EuConnect Ltd /Великобритания/, EBN /Белгия/, Innovationsbron /Швеция/, Finance Tree /Великобритания/, UKBI /Великобритания/, Institute for Work & Technology /Германия/, Gate Garchinger /Германия/ и Бизнес колеж CERAM Sophia Antipolis /Франция/.

Основната цел на Програмата за партньорство е да стимулира развитието на услуги за предаване на знания на малки и средни предприятия посредством новата платформа Обмен на предприемачество и иновации /ОПИ/, която дава следните възможности на партньорите:

 • Обмен на ноу-хау, специализирани знания и опит от добри практики на водещи инкубатори;
 • Запознаване с иновативни инструменти за обучение и използвани методологии за развитие на нововъзникващи компании по света, независимо от това дали са разработени от членове на мрежата или от организация, която не участва в партньорската програма;
 • Експериментиране с нови модели за финансиране на инкубатори и клъстери.
25 ноември

Конференция „Пътят към е-Община – цифровият град” организиран под егидата на Столична Община

На 25 ноември 2008г. в хотел Шератон, София се проведе конференция  „ Пътят към е-Община”. Събитието  беше организирано от Фондация „ Интернет и право” и се проведе  под  егидата на Столична община. Фирмите Моторола, Матерна Груп, VoiceCom, IBSolution, Сиско,  ICW, Ериксон, SAP, Bull и Силдекс бяха партньори по организирането на конференцията.
Г-н Бойко Борисов, кмет на град София, откри конференцията.  Г-н Борисов сподели, че  преди две и половина години в 90 общини е била въведена услугата „единно гише” , а в София е нямало нито едно. Днес обаче 21-22 от 24-те района в София са с „единни гишета”.
Г-н Росен Желязков, Главен секретар на Столична община, изнесе презентация на тема „София към по-добро бъдеще чрез електронизация на услугите”.  Г-н Желязков описа текущото състояние на Столична община, като акцентира върху  липсата на качество на обслужването на гражданите и бизнеса и неефективно разходване на средства за ИТ проекти. Вече са направени първите стъпки за справяне с проблемите:

 • Столична община вече има ясна представа  как трябва да бъде изградена електронната община.
 • Определени са първите компоненти необходими за изграждане на система от системи (ИИССО – Интегрирани информационни системи на Столична община).
 • Осигуряване на адекватен кадрови потенциал.

Гост-лектори на конференцията бяха и представители от Министерството на вътрешните работи на Австрия – г-н Освалд Кеслер и представител от Отдел „Електронно правителство” в община Виена – г-н Петер Ринзнер. Те споделиха опита на Австрия по отношение на електронното управление. Две поредни години – 2006 и 2007 г. , Австрия заема първо място в класацията за най-добре развито Е-правителство сред държавите-членки на ЕС.

Представители от Министерството на държавната администрация и административната реформа запознаха присъстващите представители на местната власт с възможностите за финансиране на проекти за въвеждане на е-услуги в общините по Оперативна програма „Административен капацитет”.

По време на конференцията фирмите партньори направиха представяне на различни е-услуги, които биха улеснили гражданите при:

 • Създаване на унифицирана визия на интернет страниците на административните структури (Матерна Груп);
 • Създаване на „Един номер за неспешни случаи” (Cisco);
 • Развитие на широколентовия достъп до интернет (Моторола и Ериксон);
 • Използване на SMS система за заплащане (VoiceCom);
 • Представяне на възможностите на интеграционната платформа SAP Net Weaver (IBSolution);
 • Създаване на електронна  „карта за града” /”City card”/ (BULL);
 • Създаване на електронен медицински картон/електронни рецепти и т.н. (ICW);
 • Оптимизиране на трафика в града, чрез наблюдение на движението посредством излъчващ сигнал от мобилните телефони (Силдекс).
13 ноември

Участие на г-н Петър Статев – Председател на ИКТ Клъстер в Четвъртия годишен форум за конкурентоспособните клъстери и Министерска конференция по въпросите на клъстерите

На 13 и 14 ноември 2008 г. в София Антиполис, Франция,  се състояха две много важни събития, свързани с развитието на бъдещата европейска политика в областта на клъстерите – Форум на конкурентоспособните клъстери и конференция на министрите на страните от ЕС по въпросите на клъстерите.

Четвъртият годишен форум на конкурентоспособните клъстери предостави възможност за дискусия по най-добрите европейски политики относно клъстерите и иновациите в присъствието на редица значими ръководни дейци /политически ръководители/.
В резултат на проведения форум се очаква на 1 декември Европейската комисия да предложи за ратификация /одобрение/ на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност реална европейска рамка за подпомагане на клъстерите.

На форума Европейската комисия бе представена от Гюнтер Ферхойген, Заместник-председател на ЕК и Комисар за предприятията и промишлеността. В София Антиполис той беше първият, който припомни, че през последните 18 месеца по темата за клъстерите и бъдещата политика в тази област са били проведени много дискусии в Европейския съюз и че сега е време да се действа. Същественото във всеки от случаите е усилията да се насочат към постигането на най-високи резултати. Гюнтер Ферхойген подчерта, че Комисията няма амбицията да диктува на държавите-членки къде да инвестират и в какво да се специализират. По-скоро задачата й е да покаже пътя за развитие на "по-добри политики в областта на клъстерите" и да подпомогне усилията на държавите-членки като използва инструментите на Общността по един по-последователен начин в подкрепа на клъстерите.

В комюнике на Европейската комисия от 17 октомври 2008 г. под заглавие "Към развитие на клъстери от световна класа в Европейския съюз: внедряване на всеобхватна иновационна стратегия" се подчертава освен това, че "за да се постигне максимално въздействие от работата на клъстерите е необходимо да се приложат съответните инструменти на Общността".

5 ноември

Г-н Петър Статев, председател на ИКТ Клъстер,участва в десетото годишно издание на "Икономически форум за Югоизточна Европа"

Икономическият Форум за Югоизточна Европа е годишно събитие, което събира на едно място икономическия и политическия елит от региона и дава възможност за провеждане на обстоен диалог между представителите на бизнес средите, администрацията и международните институции.

Основните теми, които бяха дискутирани тази година, бяха разделени в четири панела:

 • Глобалните тенденции в икономиката и въздействието им върху Югоизточна Европа
 • Инфраструктура, строителство и недвижими имоти
 • Енергетика, енергийна ефективност и околна среда
 • Телекомуникации

Г-н Статев взе участие в тематичния блок "Глобалните тенденции в икономиката и въздействието им върху Югоизточна Европа", който се състоя в рамките на работна закуска, проведена на 6 ноември в ресторант "Sky Plaza". Той направи презентация, посветена на публично-частното партньорство в контекста на развитие на проектите за широколентов достъп при изпълнението на проект "Дигитална община".

19 октомври

Клъстер по Телекомуникации бе представен на GITEX’2008

В периода 19-23 Октомври 2008 г. в Дубай се проведе международното изложение GITEX 2008. Три от фирмите – членове на  Клъстер по телекомуникации представиха свои продукти  – “Смартком”, “Екокомс” и “2С – Трифонов и Сие” . На изложението участваха 3 300 фирми от 83 държави. Посетителите имаха възможността да разгледат последните продукти и решения на едни от най-големите марки в ИКТ индустрията.

2 октомври

"Infosystems'2008" – участие на фирми-членки на Клъстер по Tелекомуникации

В периода 2-5 октомври 2008 г. в Солун, Гърция се проведе международното изложение в областта на информационните и комуникационни технологии "Infosystems" 2008 г. Две от фирмите - членове на Клъстер по телекомуникации бяха представени на изложението. "Експерт Вижън" представи продуктите си, които са ориентирани към клиенти, използващи решения, базирани на продукти на Cisco, напр. Cisco Call Manager и Cisco IP Phone. "Опънинтегра" презентира продукта "Openeye" – интерактивна мултимедийна система, която предлага на гости на хотели и техния персонал набор от функции и услуги.