News_
22 Aug-2013

EUREKA calls for projects

Together with EUREKA Individual projects and Eurostars projects, Clusters are one of EUREKA’s three funding instruments.
Each Cluster covers one specific industry sector, including water technology, software, telecommunications, energy, nano-electronics and integrated electronics. Clusters are public-private partnerships uniting major companies and national innovation agencies to complete major pre-competitive technological research projects, setting standards for entire markets such as mobile payment, encryption and security software, or data transmission over the Internet.

For more information about current calls for projects visit this link:
http://www.eurekanetwork.org/showarticle/-/journal_content/56/10137/2124009?goback=.gde_2633714_member_258655937

5 Aug-2013

Начинаещи предприемачи и управители на МСП могат да участват по програмата Еразмус за млади предприемачи до 30 Януари 2014 г.!

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

 

 

Ползи за Младия предприемач:

Ø Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;

Ø  Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;

Ø  Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;

Ø  Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;

Ø  Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;

Ø  Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.

 

Ползи за Успелия предприемач:

Ø  Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;

Ø  Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;

Ø  Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;

Ø  Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;

Ø  Полза от съдействието на професионална посредническа организация за намирането на потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

 

 

Процес на кандидатстване:

Младите предприемачи и Успелите предприемачи могат да участват в програмата след като се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

Успешни истории

Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://www.ictcluster.bg/en/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/  

 

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г. 

 

За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:

 

Фондация «ИКТ Клъстер»

Красимира Шиндарова

Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”

Тел: +359 2 489 97 44

e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg

web: www.ictcluster.bg

1 Aug-2013

Български Клъстер „Телекомуникации“ и Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи подписаха меморандуми за сътрудничество със София Тех Парк

На 25.07.2013г. Български Клъстер „Телекомуникации“ и Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи подписаха меморандуми за сътрудничество със София Тех Парк за изграждане на високотехнологични лаборатории, които ще допринесат за развитие на технологиите, иновациите и конкурентоспособността на фирмите от сектора на ИКТ.

Български Клъстер Телекомуникации ще сътрудничи на София Тех Парк в изграждането на Лаборатория за измерване и сертификация на електробезопасност и електромагнитна съвместимост. Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи ще  консултира безвъзмездно концепцията и реализацията на лаборатория за структурни анализи и тестове на откази и дефекти в електронните системи, в рамките на научно – технологичния парк.

С подписване на двата меморандума за сътрудничество, клъстерите и София Тех Парк се съгласяват съвместно да подкрепят и стимулират създаването на благоприятна екосистема за подкрепа на иновациите, развитие на технологичната и развойна дейност в България, и да стимулират интензивен диалог и партньорство между академичните среди, бизнеса и държавната администрация.

22 Jul-2013

List with the approved candidates for participating in trainings of entrepreneurship

List with the approved candidates for participating in trainings of entrepreneurship

Project “Entrepreneurship without Borders”
Reference Number BG051PO001-7.0.07-0215-C0001 implemented with the financial support of  Operational Programme “Human Resources Development“, co-financed by European Social Fund of European Union.

The commission of experts formed on 19.06.2013 for evaluation and approval the candidates for participating in trainings of entrepreneurship, which are part of the project “Entrepreneurship without Borders” BG051PO001-7.0.07-0215-C0001, approved the following ones.

1. Beiram Mehmed Halil
2. Beihan Emin Hairula
3. Berkant Mumun Jusein
4. Valya Angelova Cholakova
5. Giulai Fuatova Shakirova
6. Djanan Enverova Halilova
7. Zehra Behchedova Hasanova
8. Iliyana Mancheva Mishurova
9. Ilyaz Faik Shekir
10. Levent Fank Djebedji
11. Makbule Sherifova Shakirova
12. Mariana Zdravkova Ilieva
13. Nadie Tahir Tahir
14. Narin Vehbi Shakir
15. Nedjlya Remzieva Hairulova
16. Nudjian Ahmed Bekir
17. Samet Mumun Hasan
18. Seval Turhanov Mutalibov
19. Sevkan Suphi Ismail
20. Sezgin Salimov Feizulov
21. Stefan Yasenov Mollov
22. Suzan Hasan HairulaС
23. Tiurkan Nandova Durmush
24. Ferdi Yumerov Veliev
25. Yudjel Zafer Shakir

In September 2013 are going to be organized meetings between the project team and the approved participants in the training. Time and Date of the meetings will be further specified and the participants will be personally informed.

18 Jul-2013

Experts from ICT Cluster will participate in five working groups for improvement of business environment of SMEs

On 17 July 2013 in MIE building BSMEPA has organized first meeting for set-up of five working groups, which have to define suggestions for effective measures against basic problems in SME’s sector. The idea for creation these working groups have been cleared during the roundtable discussion “Entrepreneurship and innovation in small and medium business – analisys and perspectives” organized by BSMEPA on 20 June 2013, when about 70 representatives of business, state and bank institutions took part. 

Krasimira Shindarova represented ICT Cluster in the first working meeting, while in future ICT Cluster’s experts will take part in the five working group’s activities:
• WG1: Improvement of business environment and law regulations;
• WG2: Improvement of financing access
• WG3: Promoting development of technologies, innovations and energy efficiency
• WG4: Stimulation of internationalization and export
• WG5: Development and improvement of entrepreneurship education quality

18 Jul-2013

ICT Cluster is sponsor of International Automotive Conference Bulgaria

ICT Cluster is sponsor of ACB’s (Automotive Cluster Bulgaria) unique event. The International Automotive Conference Bulgaria (IACB) is designed for all experts who have experiences or are seeking expansion opportunities in the fast-growing South-East European market. IACB expects about 300 senior level managers from West and East Europe and some from Asia. The conference offers useful roundtable discussions, multifaceted contact areas and high-quality information exchange on business set-up in Bulgaria and other SEE countries.

The accompanying exhibition, including about 30 participants, is an exclusive platform for fostering relations with your target audience – high-caliber decision-makers among automobile manufacturers, suppliers and service providers. Ministers of the Bulgarian government and mayors of the largest Bulgarian cities will be present.

The conference will be under the patronage of H.E. Rosen Plevneliev, President of the Republic of Bulgaria.

IACB represents a unique opportunity:
• To hear from the two Chinese car manufacturers Great Wall and BYD on their strategies for expansion in Europe and more concretely on their EU country choice – Bulgaria.
• To learn about the experiences of the industry leaders Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW and Hyundai in opening new markets.
• To get first-hand information from 10 international Tier 1 suppliers like Johnson Controls, Bosch, Grammer, Würth Elektronik, IMI Electronics and Festo, leading car dealers like Ind. Commerceand Balkan Star and leading partners in the supply chain like BASF and ETEM on developing and manufac¬turing parts or in setting-up sales facilities in Bulgaria. Many of these companies which have facilities across Eastern Europe will point out the advantages of Bulgaria over other SEE countries.

IACB will present 3 panel discussions with a focus on real examples in new market expansion and regional requirements:
- Auto Park Bulgaria: key note by Gefco: The role of logistics in setting-up automotive plants and industry parks – lessons learned from the project Auto Park Kaluga
-  Electro Mobility
-  Why invest in Bulgaria

The third day of IACB is appointed for special factory tours to Great Wall / Litex Motors, Grammerand IMI Electronics.

For more information about the conference see http://www.iacb2013.automotive.bg/, call +359 2 90 30 692 or send an e-mail to: conference2013@automotive.bg

9 Jul-2013

European Institute of Innovation and Technology (EIT) in Budapest is extending its team

ICT Cluster would like to bring to your attention recently published vacancies at the European Institute of Innovation and Technology (EIT) in Budapest.
 
On 4 July 2013 the EIT published a number of vacancy notes. The positions are to be filled as soon as possible, with a deadline for applications on 15 August 2013. Further information can be obtained from the EIT’s website at http://eit.europa.eu/about-us/eit-careers/

28 Jun-2013

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за бърз интернет в 29 общини и 24 населени места

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за достъп до интернет от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“  (ИА ЕСМИС) e директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”.

Избраните населени места по проекта са с обща територия от 7 919 кв.км. или 7% от територията на страната. В тях живеят 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България. Общата стойност на проекта е в размер на 20 млн.евро.  

Проектът за изграждане на оптични мрежи за бърз интернет достъп има за цел да създаде  защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. Новата оптична инфраструктура ще повиши  конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира ИТ-бизнеса при предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението. Реализирането на проекта ще осигури благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на модерната оптична мрежа на гражданите и бизнеса. Не на последно място, хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, ще имат достъп до он-лайн услуги, което ще коригира тенденциите за изолираност на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.

Настоящият проект е в пълно съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“), известна като “Европа 2020”. Европейската стратегия за развитие “Европа 2020”, цели до 2020 г. всички европейци да имат интернет достъп със скорост поне 30 Mbps, и поне 50% от европейските домакинства да разполагат със свързаност над 100 Mbps. В пълно съответствие с тези изисквания настоящият проект предвижда изграджане на широколентова инфраструктура за интернет достъп от следващо поколение, осигуряващ бърз и свръхбърз достъп до дигиталното пространство.

Списък на местата, където ще се изпълнява проекта:

Области 

Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен

Общини 

Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен, Угърчин, Ябланица, Брацигово, Ковачевци, Брезово, Раковски, Самуил, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем , Братя Даскалови, Павел баня, Омуртаг, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец, Върбица, Мездра, Белоградчик, Димово

Малки населени места 

Допълнително извън изброените по-горе общини, ще бъдат включени и следните 24 населени места по трасетата от областния град до общинския център: Горна Бешовица, Горна Кремена, Горна Гращица, Таваличево, Горна Козница, Мала Фуча, Бабино, Сопот, Български извор, Влахово, Подвис, Равнища, Средногорци, Горно Черковище, Виден, Найденово, Голям дол, Козма презвитер, Александрово, Константиново, Манастир, Иваново, Конево, Менгишево

 

14 Jun-2013

Начинаещи предприемачи и хора с идеи за собствен бизнес могат да участват в програмата "Еразмус за млади предприемачи" до края на 2013 г.

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

Ползи за Младия предприемач:
- Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;
-  Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;
-  Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;
-  Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;
-  Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;
- Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.
 
 

Процес на кандидатстване:
Младите предприемачи могат да участват в програмата след като, подготвят бизнес план и  се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu
 

Успешни истории
Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://www.ictcluster.bg/en/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/ 

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г.
 
За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:
 
 
Фондация «ИКТ Клъстер»
Красимира Шиндарова
Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”
Тел: +359 2 489 97 44
e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg
web: www.ictcluster.bg

12 Jun-2013

Еразмус за млади предприемачи е Вашата програма!

Ако Вие сте предприемач и искате да развиете бизнеса си и да навлезете на други европейски пазари
или току – що сте започнали собствен бизнес и се чудите дали ще има успех –
 
Еразмус за млади предприемачи е Вашата програма!
 
 
 

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

Ползи за Младия предприемач:

 • Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;
  Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;
 • Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;
 • Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;
 • Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;
 • Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.

Ползи за Успелия предприемач:

 • Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;
 • Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;
 • Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;
 • Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;
 • Полза от съдействието на професионална посредническа организация за намирането на потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

Процес на кандидатстване:
Младите предприемачи и Успелите предприемачи могат да участват в програмата след като се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu

Успешни истории
Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://ictcluster.bg/en/innovation-and-entrepreneurship/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/
 
Историята на успял предприемач от България, участвал в програмата можете да видите тук: http://www.youtube.com/watch?v=10vux_nwpJQ

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г.
 
За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:
 
 
Фондация «ИКТ Клъстер»
Красимира Шиндарова
Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”
Тел: +359 2 489 97 44
e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg
web: www.ictcluster.bg

29 May-2013

Ardino Municipality is looking for candidates to participate in entrepreneurship trainings, within the framework of project “Entrepreneurship without boundaries”

Four interactive trainings will be organized within the framework of project “Entrepreneurship without boundaries” on the following topics: “The culture of business thinking - planning, control and correction”, “The use of ICT as a tool for successful work of entrepreneurs”, “Training in science, giving the opportunity for business thinking development and creation of a systematic approach to the entrepreneurs’ problems” and “The virtual numeric values, goods and money”. The training will be led by entrepreneurship experts and young entrepreneurs form Cork, Ireland, as though by high qualified entrepreneurship experts and successful entrepreneurs from Bulgaria. Trainings will be provided with simultaneous translation to Bulgarian.

Trainings duration: Each training will lasts 2 days, six hours per day.
Period of implementation: October 2013 - January 2014 (specific dates will be announced in addition).
Place: Ardino Municipality

Trainings are free of charge.

Participants will receive certificates for participation in trainings.

REQUIREMENTS TILL CANDIDATES:

 1. They must be living in Ardino Municipality;
 2. They must be from 18 to 40 years;
 3. They must have high school or university degree;
 4. They must have their own business or ideas for developing own business.

REQUIRED DOCUMENTS:

 1. CV;
 2. High school/ University diploma;


How to participate: It is necessary to deliver your documents to Mr. Jeylan Mutalibov, Director “Business policy” in Ardino Municipality to the following address: Ardino 6750, bul. “Belite brezi” 31 or trough e-mail: ceylan62@abv.bg

Deadline: 8 June 2013

Interviews will be held only with the approved applicants.

For more information may contact Mr. Jeylan Mutalibov, tel: 0361 / 58606; e-mail: ceylan63@abv.bg

17 Apr-2013

On 17th April 2013 ABC and Cluster House signed a Memorandum of Understanding regarding the organization of the 4th Balkan Black Sea Cluster Conference "DAYS of Clusters 2013"

On 17th April 2013 Bulgarian Association of Business Clusters and Cluster House, a national platform for the development of clusters in Nis signed a Memorandum of Understanding regarding the organization of the 4th Balkan Black Sea Cluster Conference "DAYS OF CLUSTERS 2013" in Sofia.

The Memorandum was signed by Mr. Peter Statev, Chairman of Bulgarian Association of Business Clusters and  chairman of Bulgarian ICT Cluster  and Mrs. Danka Milojković, director of Nis Cluster House and the President of the National Council for Clusters. The meeting was attended by Mr. Ventsislav Stoev, President of the Medical Tourism Cluster of Bulgaria, Mrs. Anna Naydenova, Project Manager of Bulgarian ICT Cluster, Mr. Dejan Vratonjić, head of the Working Group on the design of the National Council for Clusters of Belgrade, Mr. Igor Vijatov, Director of AC clusters Serbia And Mr. Goran Zlatković, Chairman of the Board Association LEDIB Cluster and Cluster House Executive Director.

At the meeting the partners discussed the conference program and organizational aspects.

The focus of this year's conference is the national and regional cluster development policies as key factors in creating the environment in which clusters operate.
The conference will take place on 31st October – 1st November 2013 in Sofia and will include plenary sessions, C2C and B2B matchmaking.

The most successful cluster managers, policy makers, representatives of European Commission will be invited to participate in the event.  It is expected more than 200 participants and more than 50 clusters in the region to attend.

Information about the conference will be available on the website http://daniklastera.clusterhouse.rs .