News_
7 Jun-2012

ИКТ Клъстер учреди награда за конкурса „Млади таланти” 2012

Националният конкурс “Млади таланти” се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието, младежта и науката за подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Национален координатор за провеждане на конкурса в Република България е дирекция "Наука" на Министерството на образованието, младежта и науката.

Като партньорска организация на конкурса ИКТ Клъстер учреди и връчи парична награда и грамота на класирания на първо място проект: „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.

Участниците, класирани на първите три места, ще представят България на Европейското състезание за млади учени в гр. Братислава, Словакия, през месец септември т.г.:

 • Първо място и парична награда от 1000 лв., осигурена от МОМН , получи проектът „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.
 • Второ място и парична награда от 900 лв., осигурена от МОМН, получи проектът „Relate2Spot” с автори Димитър Вулджев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” - София и Иван Стефанов от ПМГ „Никола Обрешков” - Казанлък.
 • Трето място и парична награда от 800 лв., осигурена от МОМН, получи Пролет Лазарова, ученичка от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” -  София, с проект „Върху една нова геометрична фигура”.

Колективите, заели четвърто и пето място, ще представят своите разработки на Европейското младежко научно изложение  „EXPO SCIENCE EUROPE” 2012  в гр. Тула, Руска федерация през месец юли т.г.

Останалите партньорски организации на конкурса, сред които Британския съвет България, Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, Химико-технологичния и металургичен университет - София, Техническия университет - София, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), фирмите ТЕЛЕРИК АД и SAP LABS България,  също връчиха награди на автори на проекти, участвали в конкурса.

5 Jun-2012

I3E Final conference was held in Athens, Greece

The final I3E conference was successfully organized in the premises of Corallia Athens InnoCenter on May 28th, 2012 in Athens, Greece. The event was entitled as "Research and Innovation in High Added Value Sectors - Paradigm for Competitiveness and Growth" and at disseminating the main project results, i.e. the Strategic Research Agenda in the sectors of Embedded Systems and Industrial Informatics and the Methodology Guide on Innovation, built during the three year long project duration.

The conference was organised in different sessions:

 • Session 1: Policies promoting Research and Innovation
 • Session 2: I3E Project Main Achievements
 • Session 3: Networking with Successful Experiences and Projects in South East Europe
 • Session 4: Influencing Policies on Research and innovation at a National Level

All partners in the project consortium had speeches during Sessions 1, 2 and 3, concerning project results or innovations in the sector. The last forth Session was round table - representatives of state administration and policy makers shared their vision about current status in South East Europe.

The conference was closed with visit to Corallia Exhibition Area.

You can download Strategic Research Agenda in the sectors of Embedded Systems and Industrial Informatics (SRA) here.

 You can download Methodology Guide on Innovation (MGI) here.

5 Jun-2012

National Business Forum “Big Information Systems in Bulgaria”

National business forum “Big Information Systems in Bulgaria” took place in Sheraton Sofia Hotel Balkan on 28 May 2012. Representatives of business and public administration took part in the forum. They discussed the state of key IT projects, tenders and e-government.

The forum was officially opened by Deputy Minister of Transport, Information technology and communication of Bulgaria – Mr. Valery Borisov. He participated in the discussions also.

You could find more information about the forum in the file below.

4 Jun-2012

ICT Cluster leaded training within the framework of I3E project

ICT Cluster leaded training within the framework of SEE I3E”Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sector trough Networking” project. The training took part on 31 May in Elieff Center for Education and Culture, American University in Bulgaria – Sofia. Representatives of IT companies were trained.

The event was opened with Ms. Anna Naydenova’s presentation about purposes and results from I3E project. Elisaveta Gurova and George Petrov from Foundation “For New Bulgarian University” presented Methodological guide for innovations (MGI) and Strategic Research Agenda for innovations (SRA). Finally, Mr. Peter Statev had speech about Bulgarian national ecosystem for support of innovations and competitive power and presented clusters as basic instrument for rising of competitive power.

The training finished with discussion between all participants.

28 May-2012

ICT Cluster established award for “Young talents” 2012 competition

National competition “Young talents” has been leaded since 1999. It encourages the youths who have potential and interests in the field of science, scientific researches and innovations. Competition is part of Ministry of Education Youth and Science initiatives for support of development of young scientific talents in Bulgaria. National coordinator for conducting of this competition is department “Science” of Ministry of Education Youth and Science.
This year the ceremony took place in Center for training students for olympics on 19 May. As partner organization to this competition, ICT Cluster established and bestowed a prize and charter to winning project: “Modern steward” of Lyubomir Qnchev and Hristo Stoianov team from Privet high school “Erih Kestner” in Sofia.

Participants, classified on the first three positions, will take part in the European competition for young scientist in Bratislava, Slovakia during September 2012:

 • First position and amount of 1000 leva, provided by the ministry, won project “Modern steward” of Lyubomir Qnchev and Hristo Stoianov team from Privet high school “Erih Kestner” in Sofia.
 • Second position and amount of 900 leva, provided by the ministry, won project “Relate2Spot” with authors Dimitur Vuldjev and Ivan Stefanov.
 • Third position and amount of 800 leva, provided by the ministry, won Prolet Lazarova with her project “Over a new geometric figure”.

Teams, classified on forth and fifth positions in this competition, will present their projects on European youth scientific exposition “EXPO SCIENCE EUROPE” 2012 in Tula, Russia on July 2012.

The other partner organizations – British Council Bulgaria, Bulgarian-American Commission for Educational Exchange “Fulbright”,  University of chemical technology and metallurgy, Technical University of Sofia, Bulgarian associations of software companies (BASSCOM), Telerik, SAP LABS Bulgaria etc. – also gave awards to participants in the competition.

14 May-2012

ИКТ Клъстер подкрепя професионалния конкурс "Български награди за уеб" 2012

Българска уеб асоциация стартира на 7 май четвърто издание на професионалният конкурс Български награди за уеб (www.webawards.bg). Основната цел на конкурса е да поощри професионализма в уеб, като стимулира добрите практики. Български награди за уеб ще бъде активно популяризиран сред медии, представители на бизнеса, държавни институции и фирми, свързани с ИКТ сектора.

В издание 2012 на конкурса ще могат да се подават проекти и в нова четвърта група – Маркетинг награди за уеб, освен към съществуващите досега: Браншови награди за уеб, Медийни награди за уеб и Професионални награди за уеб.

Категориите на основните групи са обновени:

 • в Професионалните награди за уеб са добавени категории: Мобилно уеб приложение, Сложен за реализация проект, Социална мрежа, Най-добър корпоративен или продуктов сайт, Най-добър сайт в категория онлайн бизнес, StartUp.
 • В Медийни награди за уеб е включена категорията Блог
 • В Маркетинг награди за уеб е добавена категория Приложение за социални медии

Освен грамотите-награда за победителите във всяка категория, тази година организаторите на Конкурса ще връчат много нови и интересни награди:

 • Голяма награда „Най-добър сайт на браншовото жури“
 • Голяма награда „Интернет медия на годината“
 • Голяма награда „Уеб агенция на годината“
 • Голяма награда „Най-добър сайт на професионалното жури“
 • Голяма награда „Интернет маркетинг агенция на годината“

Регистрациите стартират в сайта на конкурса www.webawards.bg от 7 май до 10 юни, а само в периода до 20 май, ще ползвате 20 % отстъпка!

Официалната церемония по награждаването ще се проведе в хотел Арена ди Сердика на 28 юни от 19.00 часа.  
Участвайте в професионалният конкурс за уеб у нас, организиран от Българска уеб асоциация!

Платинен спонсор на конкурса е SuperHosting.BG.
Сребърен спонсор на конкурса е Телерик АД.
Материален спонсор на конкурса е Изи Онлайн АД.
Конкурс Български награди за уеб 2012 се провежда с подкрепата на: Баском, БАИТ, АСТЕЛ, Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии”, Фондация „БГ Сайт”, Национален съвет по саморегулация в рекламата, Shark, ESI CENTER BULGARIA, Българската Aсоциация на Pекламодателите
Официални медийни партньори на конкурса: Дарик Уеб, Списание .net, NEG.BG, socialevo.net, еАкадемия
Медийни партньори на конкурса: Програмата Медия Груп, azcheta.com, bgreklama.bg, blitz.bg, bgmaps.com, mypr.bg, noema.bg, Jobtiger.bg, actualno.com, expert.bg, iwoman.bg, comfort.bg, tvtv.bg, capital.bg, dnevnik.bg, jobs.bg, newtrend.bg

За допълнителна информация:
Преслава Илиева
Технически асистент
тел: 02 9166815, 9522227, 0886 700 377
info@bwa.bg; www.bwa.bg
http://www.facebook.com/bg.web

2 May-2012

Training workshops "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics"

Training workshops "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics" will be held in 6 cities - Bourgas, Varna, Ruse, Veliko Turnovo and Gabrovo. The events are organized by ICT Cluster and Foundation for New Bulgarian University within the project I3E, financed by South East Europe Programme. First event will be held on 24 April at Bourgas Free University. Training workshop will be held in at Technical University - Varna on 25 April 2012.

24 Apr-2012

NATIONAL ECOSYSTEM FOR THE SUPPORT OF INNOVATIONS AND ENTERPRENEURSHIP– Results after the round table

As a result of the organized conference and round table NATIONAL ECOSYSTEM FOR THE SUPPORT OF INNOVATIONS AND ENTERPRENEURSHIP on 22 February 2012 the non government organizations: ICT Cluster, BASSCOM, BAIT, BWA and ASTEL have sent a letter to: the Prime Minister Mr. Boiko Borisov, the Bulgarian President Mr. Rosen Plevneliev, Minister of Education, Youth and Science Mr. Sergei Ignatov, Minister of Regional Development and Public Works Ms. Lilana Pavlova, Minister of Labor and Social Policy, Mr. Totio Mladenov and Ministry of Economy, Energy and Tourism.

 

23 Apr-2012

ИКТ бранша - изисквания към образованието

По време на първата среща на обединената работна група на ИКТ индустрията по образованието всички присъстващи се съгласиха, че има нужда да се дефинират „черно на бяло“ изискванията на ИКТ бизнеса (качествено и количествено) към образованието в България.
 
Една от стъпките, които трябва да се предприемат в тази посока, е да се изгради общ модел на длъжностите и компетентностите. Тъй като тази задача е много амбициозна и обширна, БАСКОМ иска да стартира дефинирането им в сферата на софтуерния бранш, като с течение на времето го разшири с друга ИКТ специфика.
 
В тази връзка, в края на месец Май т.г. (29.05.2012) БАСКОМ ще организира работна конференция, в която ще покани да се включат представители на софтуерните компании, съвместно с които в рамките на един работен ден да изгради този модел. 

По-долу можете да намерите покана за участие в работната конференция.

За въпроси и потвърждаване на участие можете да пишете на: offiice (at) basscom.org

17 Apr-2012

Detailed information about the winners of the European Seal of e-Excellence2012 is now available on-line

An on-line brochure with detailed information about each of the winners of the Seal of e-Excellence 2012 is now available on-line. The PDF document contains information about the winners' company website, country of origin, key activities and a detailed company/product profile.

The European Seal of e-Excellence rewards ICT and Digital Media companies with an excellent track record in innovation marketing. Awarded annually since 2003 by EMF and its Partner Organisations, including ICT Cluster, the Seal is widely known for distinguishing companies with innovative products&services and outstanding marketing.

For more information visit the site of E-Seal:

http://www.seal-of-excellence.org/winners2012

14 Mar-2012

ICT Cluster will participate as Intermediary Organization in Erasmus for Young Entrepreneurs Programme in 2013

Foundation ICT Cluster is an intermediary organization in Erasmus for Young Entrepreneurs Programe since 2009 - the pilot project of the programme. The foundation will continue its participation in 2013 in consortium "3E II"

The online registration form for HE and NE is available on the programme website: www.erasmus-entrepreneurs.eu

12 Mar-2012

European Seal of e-Excellence 2012 - Winners Announced on 6 March 2012 CeBIT, Hannover

The Winners of the European Seal of e-Excellence 2012, the prestigious European and global Award honouring ICT and digital media companies with an excellent track record in innovative marketing, were announced on 6 March 2012 at CeBIT in Hanover, Germany.

Awarded annually by EMF – The Forum of e-Excellence and its Partner Associations, the European Seal of e-Excellence is widely known for promoting companies in the digital field with:

 • Innovative products and services, and
 • Excellent marketing practices to promote them.

2012 is a special year for the Seal:It is 10th anniversary. The Seal is increasingly gaining recognition and becoming a major focal point not only for Europe’s most successful digital media companies, in term of products and services, but also in terms of marketing.

There are two Bulgarian companies that were awarded this year: Musala Soft – 2012 Platinum Seal winner and ICB InetrConsult – 2012 Silver Seal Winner. For ICB InterConsult Bulgaria the award was received by Mr. Stoian Boev, Managing director, cofounder of the Foundation ICT Cluster and member of the board of managers of the foundation.

For the first time, there are 5 winners from China. This is an important step forward towards collaboration with emerging economies that started already years ago with Indian winners, and continued last year with winners from Brazil, Argentina and Mexico.

For more information, please visit:
http://www.seal-of-excellence.org/winners2012