Новини_
7 юни

ИКТ Клъстер учреди награда за конкурса „Млади таланти” 2012

Националният конкурс “Млади таланти” се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието, младежта и науката за подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Национален координатор за провеждане на конкурса в Република България е дирекция "Наука" на Министерството на образованието, младежта и науката.

Като партньорска организация на конкурса ИКТ Клъстер учреди и връчи парична награда и грамота на класирания на първо място проект: „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.

Участниците, класирани на първите три места, ще представят България на Европейското състезание за млади учени в гр. Братислава, Словакия, през месец септември т.г.:

 • Първо място и парична награда от 1000 лв., осигурена от МОМН , получи проектът „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.
 • Второ място и парична награда от 900 лв., осигурена от МОМН, получи проектът „Relate2Spot” с автори Димитър Вулджев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” - София и Иван Стефанов от ПМГ „Никола Обрешков” - Казанлък.
 • Трето място и парична награда от 800 лв., осигурена от МОМН, получи Пролет Лазарова, ученичка от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” -  София, с проект „Върху една нова геометрична фигура”.

Колективите, заели четвърто и пето място, ще представят своите разработки на Европейското младежко научно изложение  „EXPO SCIENCE EUROPE” 2012  в гр. Тула, Руска федерация през месец юли т.г.

Останалите партньорски организации на конкурса, сред които Британския съвет България, Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, Химико-технологичния и металургичен университет - София, Техническия университет - София, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), фирмите ТЕЛЕРИК АД и SAP LABS България,  също връчиха награди на автори на проекти, участвали в конкурса.

5 юни

Финалната конференция по проект I3E се състоя в Атина

Финалната конференция по проект I3E „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество”  беше организирана в  сградата на Corallia Athens InnoCenter на 28 Май 2012 в Атина, Гърция. Събитието беше озаглавено „Проучването и иновациите в секторите с висока добавена стойност – образец за конкурентоспособност и растеж” и имаше за цел да представи основните резултати по проекта – „Стратегически план за развитие на секторите Вградени компютърни системи и Индустриална информатика” и „Методологическо ръководство за иновации”, създадени през последните три години.
 
Конференцията беше организирана в различни сесии:

 • Сесия 1: Политики, подпомагащи изследователката дейност и иновациите
 • Сесия 2: Основни постижения на проекта I3E
 • Сесия 3: Връзка с успешни проекти и опит в Югоизточна Европа
 • Сесия 4: Национални политики, които оказват влияние върху  изследователката дейност и иновациите

Всички партньори в консорциума по проекта изнесоха презентации в рамките на Сесия 1 , 2 или 3, които засягаха проектните резултати или развитието на иновациите в сектора. Последната Сесия  4 беше под формата на кръгла маса, в която представители на публичния сектор споделиха своите виждания за текущото състояние на Югоизточна Европа и отговориха на въпроси, свързани със създаването на политики в областта на иновациите.

Конференцията беше закрита с посещение на изложбената зала на Corallia InnoCenter.

Можете да свалите Стратегически план за развитие на секторите Вградени компютърни системи и Индустриална информатика тук.

Можете да свалите Методологическо ръководство за иновации тук.

5 юни

Национален бизнес форум „Големите информационни системи в България”

На 28 Май 2012 в Шератон София Хотел Балкан се състоя национален бизнес форум „Големите информационни системи в България”. Във форума взеха участие представители на бизнеса и администрацията, които дискутираха състоянието на ключови ИТ проекти, търгове и електронно правителство.

Форумът бе официално открито от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България – г-н Валери Борисов, който взе и активно участие в дискусиите.

Повече информация за събитието можете да откриете във файла по-долу.

4 юни

ИКТ Клъстер проведe семинар-обучение по проекта I3E

На 31 Май 2012 в център за образование и култура „Илиев”, Американски Университет в България се проведе семинар-обучение, организиран от ИКТ Клъстер по проект SEE I3E “Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътудничество”. На семинара присъстваха представители на фирми от ИТ сектора в България.

Събитието бе открито с презентация на г-ца Анна Найденова, която обобщи целите и резултатите от проекта I3E. Елисавета Гурова и Георги Петров от Фондация „За Нов Български университет” представиха съответно Методологическия наръчник за иновации и Стратегическия дневен ред за иновации. Г-н Петър Статев изнесе презентация на тема „Българската национална екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност” и представи клъстерите като основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността.

Събитието завърши с дискусия между присъстващите.

28 май

ИКТ Клъстер учреди награда за конкурса „Млади таланти” 2012

Националният конкурс “Млади таланти” се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието, младежта и науката за подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Национален координатор за провеждане на конкурса в Република България е дирекция "Наука" на Министерството на образованието, младежта и науката.

Тази година цермонията се състоя на 19 Май в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Като партньорска организация на конкурса ИКТ Клъстер учреди и връчи парична награда и грамота на класирания на първо място проект: „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.

Участниците, класирани на първите три места, ще представят България на Европейското състезание за млади учени в гр. Братислава, Словакия, през месец септември т.г.:

 • Първо място и парична награда от 1000 лв., осигурена от МОМН , получи проектът „Модерният иконом”  на колектив: Любомир Янчев и Христо Стоянов от Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” - София.
 • Второ място и парична награда от 900 лв., осигурена от МОМН, получи проектът „Relate2Spot” с автори Димитър Вулджев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов” - София и Иван Стефанов от ПМГ „Никола Обрешков” - Казанлък.
 • Трето място и парична награда от 800 лв., осигурена от МОМН, получи Пролет Лазарова, ученичка от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” -  София, с проект „Върху една нова геометрична фигура”.

Колективите, заели четвърто и пето място, ще представят своите разработки на Европейското младежко научно изложение  „EXPO SCIENCE EUROPE” 2012  в гр. Тула, Руска федерация през месец юли т.г.

Останалите партньорски организации на конкурса, сред които Британския съвет България, Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, Химико-технологичния и металургичен университет - София, Техническия университет - София, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), фирмите ТЕЛЕРИК АД и SAP LABS България,  също връчиха награди на автори на проекти, участвали в конкурса.

14 май

ИКТ Клъстер подкрепя професионалния конкурс "Български награди за уеб" 2012

Българска уеб асоциация стартира на 7 май четвърто издание на професионалният конкурс Български награди за уеб (www.webawards.bg). Основната цел на конкурса е да поощри професионализма в уеб, като стимулира добрите практики. Български награди за уеб ще бъде активно популяризиран сред медии, представители на бизнеса, държавни институции и фирми, свързани с ИКТ сектора.

В издание 2012 на конкурса ще могат да се подават проекти и в нова четвърта група – Маркетинг награди за уеб, освен към съществуващите досега: Браншови награди за уеб, Медийни награди за уеб и Професионални награди за уеб.

Категориите на основните групи са обновени:

 • в Професионалните награди за уеб са добавени категории: Мобилно уеб приложение, Сложен за реализация проект, Социална мрежа, Най-добър корпоративен или продуктов сайт, Най-добър сайт в категория онлайн бизнес, StartUp.
 • В Медийни награди за уеб е включена категорията Блог
 • В Маркетинг награди за уеб е добавена категория Приложение за социални медии

Освен грамотите-награда за победителите във всяка категория, тази година организаторите на Конкурса ще връчат много нови и интересни награди:

 • Голяма награда „Най-добър сайт на браншовото жури“
 • Голяма награда „Интернет медия на годината“
 • Голяма награда „Уеб агенция на годината“
 • Голяма награда „Най-добър сайт на професионалното жури“
 • Голяма награда „Интернет маркетинг агенция на годината“

Регистрациите стартират в сайта на конкурса www.webawards.bg от 7 май до 10 юни, а само в периода до 20 май, ще ползвате 20 % отстъпка!

Официалната церемония по награждаването ще се проведе в хотел Арена ди Сердика на 28 юни от 19.00 часа.  
Участвайте в професионалният конкурс за уеб у нас, организиран от Българска уеб асоциация!

Платинен спонсор на конкурса е SuperHosting.BG.
Сребърен спонсор на конкурса е Телерик АД.
Материален спонсор на конкурса е Изи Онлайн АД.
Конкурс Български награди за уеб 2012 се провежда с подкрепата на: Баском, БАИТ, АСТЕЛ, Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии”, Фондация „БГ Сайт”, Национален съвет по саморегулация в рекламата, Shark, ESI CENTER BULGARIA, Българската Aсоциация на Pекламодателите
Официални медийни партньори на конкурса: Дарик Уеб, Списание .net, NEG.BG, socialevo.net, еАкадемия
Медийни партньори на конкурса: Програмата Медия Груп, azcheta.com, bgreklama.bg, blitz.bg, bgmaps.com, mypr.bg, noema.bg, Jobtiger.bg, actualno.com, expert.bg, iwoman.bg, comfort.bg, tvtv.bg, capital.bg, dnevnik.bg, jobs.bg, newtrend.bg

За допълнителна информация:
Преслава Илиева
Технически асистент
тел: 02 9166815, 9522227, 0886 700 377
info@bwa.bg; www.bwa.bg
http://www.facebook.com/bg.web

2 май

Тренингови семинари "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics"

ИКТ Клъстер и Фондация за Нов Български Университет организират семинар на тема "Innovations in ICT Sector and Embedded Systems & Industrial Informatics", в рамките на проект I3E, финансиран по програма Югоизточна Европа. Семинарът ще се проведе в различни градове на страната, като първият беше на 24 Април в Бургаски Свободен Университет, а на 25.04.2012 се проведе семинар и в Технически Университет - Варна. Предстоят семинарите в Русенски университет "Ангел Кънчев" на 08.05.2012, Национален Военен университет "Васил Левски", гр.Шумен на 09.05.2012 и Технически университет - Габрово на 10.05.2012.

24 април

Резултати от проведената кръгла маса „НАЦИОНАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

В резултат на проведената конференция и кръгла маса „НАЦИОНАЛНАТА ЕКОСИСТЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, 22 февруари 2012 г. неправителствените организации (НПО): ИКТ Клъстер, БАСКОМ, БАИТ, БУА и АСТЕЛ изпратиха писма до Министър-предceдателя г-н Бойко Борисов, Президента на РБ г-н Росен Плевнелиев, Министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, Министъра на труда и социалната политика    г-н Тотю Младенов и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

23 април

ИКТ бранша - изисквания към образованието

По време на първата среща на обединената работна група на ИКТ индустрията по образованието всички присъстващи се съгласиха, че има нужда да се дефинират „черно на бяло“ изискванията на ИКТ бизнеса (качествено и количествено) към образованието в България.
 
Една от стъпките, които трябва да се предприемат в тази посока, е да се изгради общ модел на длъжностите и компетентностите. Тъй като тази задача е много амбициозна и обширна, БАСКОМ иска да стартира дефинирането им в сферата на софтуерния бранш, като с течение на времето го разшири с друга ИКТ специфика.
 
В тази връзка, в края на месец Май т.г. (29.05.2012) БАСКОМ ще организира работна конференция, в която ще покани да се включат представители на софтуерните компании, съвместно с които в рамките на един работен ден да изгради този модел. 

По-долу можете да намерите покана за участие в работната конференция.

За въпроси и потвърждаване на участие можете да пишете на: offiice (at) basscom.org

17 април

Подробна информация за спечелилите European Seal of e-Excellence 2012 е налична онлайн

Вече е налична онлайн брошурата с подробна информация за всеки един спечелил престижната награда the Seal of e-Excellence 2012. Документът е във формат PDF и съдържа информация за спечелилите компании, техните уебсайтове, страни, основни дейности, подробен профил на компаниите и техните продукти.

The European Seal of e-Excellence награди ИКТ компании, както и дигитални медийни компании, които са постигнали отлични резултати в иновативния маркетинг. Наградите се връчват всяка година от 2003 г. от EMF и партньорски организации, между които и ИКТ Клъстер. The Seal е широко позната награда за отличаване на компании с иновативни продукти, услуги и маркетинг.

За повече информация вижте тук:
http://www.emfs.eu/seal_winners_2012

14 март

ИКТ Клъстер ще продължи участието си като посредническа организация в програмата „Еразмус за млади предприемачи” и през 2013 г.

Фондация ИКТ Клъстер е посредническа  организация в "Еразмус за млади предприемачи" от пилотния проект на програмата през 2009 г.  Фондацията ще продължи участието си и през 2013 г. като партньор в  консорциум „3E II”

Млади предприемачи и предприемачи с опит могат да се регистрират за участие в програмата на: www.erasmus-entrepreneurs.eu

12 март

The European Seal of e-Excellence 2012 Награждаване на победителите - 6 март 2012 г. CeBIT Хановер

Победителите в престижното европейско и световно състезание European Seal of e-Excellence 2012 бяха съобщени на 6 март 2012 г. на специална церемония на CeBIT Хановер. The European Seal of e – Excellence e престижна награда, която се връчва на компании, рекламирали своя бизнес в областта на информационните и комуникационните услуги по иновативен начин.

Всяка година EMF-Форумът на e-Excellence и неговите партньори номинират компании в дигиталния бизнес, които имат иновативни продукти и услуги, и които рекламират успешно тези продукти и услуги. Сред наградените компании тази година са и две български компании: Мусала Софт – ООД, която получи платинена награда и ICB Интер Консулт България, която получи сребърна награда. Наградата на ICB Интер Консулт България получи нейният управител г-н Стоян Боев, който е и съосновател на фондация „ИКТ Клъстер” и член на управителния съвет на фондацията.

2012 г. е специална година за Seal – това е 10 –та годишнина от създаването на номинацията. The Seal печели все по - голямо признание и се превърна във фокусна точка не само за успешни медийни компании в дигиталния бизнес от Европа, от гледна точка на техните продукти и услуги, но и за успешния маркетинг на тези компании.
За първи път тази година има 5 наградени компании от Китай. Това е една крачка напред по пътя към насърчаване на сътрудничеството с развиващи икономики. Този тип взаимоотношения започна преди години когато бяха наградени фирми от Индия, а миналата година спечелиха награди компнии от Бразилия, Аржентина и Мексико.


Повече информация на: http://www.seal-of-excellence.org/winners2012