Новини_
28 юни

Конфенеренция под мотото „Регионални възможности за растеж” се провде на 28 Юни 2011 г. в Измир, Турция.

На 28 Юни 2011 г. в Измир, Турция се проведе конференция  „Регионални възможности за растеж” и многостранни бизнес срещи между технологични компании от страни от района на Югоизточна Европа и Турция.

Домакин на събитието бе Център за предприемачество и управленско развитие (Center for Entrepreneurship and Executive Development – CEED) и Регионален иновационен център за информационни технологиии електроника на Западна Анатолия (Western Anatolian Information and Electronics Regional Innovation Centre Project (BATI-BINOM)

Турция е най – бързо развиващия се пазар в региона. ИКТ и Електрониката представляват един от секторите с най – висок ръст в Турция, конкурентен на глобалния пазар.  Комбинацията от висока добавена стойност, иновации, креативност и задълбочени изследвания спомага турските компании да създават и развиват продукти, както за местния, така и за световните пазари.

Събитието събра 25 предприемачи от Косово, България, Словения, Румъния, Сърбия, Македония и Черна Гора, които да се срещнаст с 25 турски предприемачи и да започнат създаването на дълготрайни бизнес отношения. Следобедната сесия на 28 Юни предостави възможност за многостранни срещи между фирмите.

На форума бяха дискутирани следните теми:

 • Навлизане на турския пазар, как и какво да търсим?
 • Сътрудничество, намиране и избор на партньор
 • „Cloud computing” и новите възможности които предоставя за създаване на нови компании и укрепване и развитие на съществуващи бизеси.
 • „Мобилният” свят и как той ще промени всичко. Примери за бизнеси, внедряващи мобилни технологии;
 • Социалните медии и как могат да подпомогнат развитието на Вашия бизнес;
 • Електрониката и новите тенденции;

На събитието , със съдействието на ИКТ Клъстер, взеха участие представители на българските фирми Смартком – България АД, ЕТ Елексим – Георги Симеонов, Антиподес ООД, както и представител на Община Кърджали.

Конференцията и бизнес срещите предоставиха възможност пред българските фирми за бъдещо бизнес сътрудничество с турски компании:

 • Няколко компании проявяват интерес към последния проект за Google на фирма Антиподес,  реализиран върху Google App Engine с достъп от всички мобилни устройства. Очаква се създадените контакти да доведат до реализиране на бъдещи проекти в Турция.
 • Фирма Елексим успява да установи контакт с три турски компании със сходна дейност.
 • Смартком намери потенциални партньори и продължава преговорите с тях. Също така се коментира партньорство с политехниката в Измир, за общи R&D проекти.
24 юни

IPS представи хибридната система EXERON на международното изложение Intersolar Europe 2011

International Power Supply (IPS), член на Български Клъстер „Телекомуникации”, взе участие на световното изложение Intersolar Europe 2011,което се проведе от 8-10 Юни 2011г. в Мюнхен. 

3 юни

STI Networks е новият член на Български Клъстер "Телекомуникации"

На 03 юни 2011г. на Общо събрание на Български Kлъстер „Телекомуникации” след единодушно гласуване беше приет нов член на клъстера – STI Networks.

23 май

Конференция „I3E Hightech days” се проведе на 23-24 май 2011 в гр. Виена

В рамките на проект „I3E – Насърчаване на иновациите в секторите индустриална информатика и вградени компютърни системи чрез изграждане на мрежи за сътрудничество" се проведе конференция „I3E Hightech days” на 23 – 24 май 2011 г., в гр. Виена, Австрия. Събитието бе организирано от Eкоплюс, Бизнес агенция на Долна Австрия – партньор по проекта.

Събитието е част от работен пакет 5 на проект I3E. В Конференцията взеха участие представители на всички партньори от консорциума. В програмата имаше презентация на американски и бразилски експерти, работещи в областта на микроелектрониката.

17 май

Дискусионна кръгла маса на тема „Националната телекомуникационна инфраструктура - ключов фактор за конкурентоспособност“се проведе на 17 май в „Гранд хотел София”.

В София на 17 май 2011г. в зала Триадица на Гранд Хотел София, в деня на празника на телекомуникациите, се проведе дискусионен форум за настоящето и бъдещето на Националната телекомуникационна инфраструктура. Форумът бе организиран от АКИС, АСТЕЛ и ИКТ Клъстер.

Участие в кръглата маса взеха Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, бригаден генерал Христо Тихинов, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“-Министерство на отбраната (МО), Иван Димитров, директор Дирекция “Комуникационни и информационни системи” в Министерството на вътрешните работи (МВР), Йордан Георгиев, изпълнителен директор, Български енергиен холдинг, Доц. Владимир Пулков, Декан на Факултета „Телекомуникации”, ТУ – София. Позицията на организаторите представиха Петър Статев, председател на управителния съвет на ИКТ Клъстер, Антони Славински, председател на управителния съвет на АСТЕЛ, и Бойко Симитчиев, заместник-председател на управителния съвет на АКИС. Предложения от страна на бизнеса направиха  Цветан Мутафчиев, изпълнителен директор на Телелинк, Петър Белев, изпълнителен директор на Мултиплекс, Стоил Трифонов, президент IPS, Мирела Георгиева, Нокиа Сименс Нетуъркс, Веселин Калчев, Директор Бизнес развитие Смартком.

В отговор на Европейската директива “Цифров дневен ред на Европа” българският ИКТ бизнес е готов да участва активно в обединяването на телекомуникационната инфраструктура на България и да предложи на управляващите икономически модел за работеща телекомуникационна широколентова магистрала.

На форума бяха изложени становищата за състоянието на  телекомуникационната инфраструктура, управлявана от различните министерства, агенции и други държавни ведомства.   Бизнесът поиска обществен съвет, който да поеме координацията. Участниците се обединиха  около мнението, че изграждането на интегрирана национална  телекомуникационна инфраструктура изисква Публично-частно партньорство.

8 април

Четирима млади предприемачи участват във втора фаза на проект „Еразмус за млади предприемачи”

Четирима млади предприемачи работещи в областта на туризма, информационните технологии и модния дизайн взимат участие във втора фаза на проекта „Еразмус за млади предприемачи” .

17 февруари

Семинар ”Дни на микроелектрониката и вградените комютърни системи в Югоизточна Европа (Иновации и конкурентоспособност)” се проведе на 17 и 18 Февруари в Гранд Хотел София

Събитието бе организирано от Фондация „ИКТ Клъстер“ със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Фондация “За Нов Български Университет“ .в рамките на проекта I3E, финансиран по оперативна програма „Югоизточна Европа“. Целта на проекта е насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи, като съдейства за изграждане на мрежа за сътрудничество в региона.
 

Събитието имаше за цел да :

 1. да предизвика диалог между държавите в Югоизточна Европа за развитие на иновациите в ИКТ сектора;
 2. да събере информация от държавите на Балканите за последните достижения в областта на ИКТ и по – специално микроелектрониката и вградените компютърни системи;
 3. да информира малките и средни предприятия от ИКТ сектора за бизнес възможностите в държавите от региона;
 4. да информира и обучи представителите на малките и средни предприятия и ИКТ организациите;
 5. да постави основите на бъдещо партньорство между малки и средни предприятия и неправителствените организации от ИКТ сектора и представители на академията в различни страни от района на Югоизточна Европа;
 6. да разшири партньорската мрежа на проект I3E;
 7. да покаже постигнатите до сега резултати на проект I3E;

Бяха поканени участници от страни от Югоизточна Европа, които не участват в консорциума по проекта за да представят ИКТ сектора и последните достижения в съответните страни. В събитието участваха представители от Босна и Херцеговина, Македония, Хърватска, Албания и Турция.

20 декември

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" – Процедура "Развитие на стартиращи иновативни фирми"

Фондация ИКТ Клъстер участва в Комисията за оценка на частния иновативен софтуер, която е част от Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникации.

3 ноември

Национална стратегия за широколентов достъп бе приета след три години усилена работа

След дълго отлагане Министерският съвет прие Национална стратегия за широколентов достъп. Стратегията е основен документ за по-нататъшно развитие на инвестиционни бизнес проекти в малките и селските общини.

3 ноември

Учредително събрание на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи"

Уставът на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи" бе единодушно приет на общо събрание, което се проведе на 16.12.2009 г. в залата на City University, Бизнес Парк София.

3 ноември

Г-н Георги Николаев приключи успешно обучението си в Люксембург в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи"

Г-н Георги Николаев приключи успешно обучението си в Люксембург в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи".

 

3 ноември

Учредително събрание на Български Клъстер “Телекомуникации”

Клъстер по телекомуникации е създаден по инициатива на Фондация "ИКТ Клъстер" в началото на 2008 г. в рамките на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" (проект BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003), финансиран от  програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.