Новини_
28 юни

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за бърз интернет в 29 общини и 24 населени места

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за достъп до интернет от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“  (ИА ЕСМИС) e директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”.

Избраните населени места по проекта са с обща територия от 7 919 кв.км. или 7% от територията на страната. В тях живеят 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България. Общата стойност на проекта е в размер на 20 млн.евро.  

Проектът за изграждане на оптични мрежи за бърз интернет достъп има за цел да създаде  защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. Новата оптична инфраструктура ще повиши  конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира ИТ-бизнеса при предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението. Реализирането на проекта ще осигури благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на модерната оптична мрежа на гражданите и бизнеса. Не на последно място, хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, ще имат достъп до он-лайн услуги, което ще коригира тенденциите за изолираност на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.

Настоящият проект е в пълно съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“), известна като “Европа 2020”. Европейската стратегия за развитие “Европа 2020”, цели до 2020 г. всички европейци да имат интернет достъп със скорост поне 30 Mbps, и поне 50% от европейските домакинства да разполагат със свързаност над 100 Mbps. В пълно съответствие с тези изисквания настоящият проект предвижда изграджане на широколентова инфраструктура за интернет достъп от следващо поколение, осигуряващ бърз и свръхбърз достъп до дигиталното пространство.

Списък на местата, където ще се изпълнява проекта:

Области 

Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен

Общини 

Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен, Угърчин, Ябланица, Брацигово, Ковачевци, Брезово, Раковски, Самуил, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем , Братя Даскалови, Павел баня, Омуртаг, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец, Върбица, Мездра, Белоградчик, Димово

Малки населени места 

Допълнително извън изброените по-горе общини, ще бъдат включени и следните 24 населени места по трасетата от областния град до общинския център: Горна Бешовица, Горна Кремена, Горна Гращица, Таваличево, Горна Козница, Мала Фуча, Бабино, Сопот, Български извор, Влахово, Подвис, Равнища, Средногорци, Горно Черковище, Виден, Найденово, Голям дол, Козма презвитер, Александрово, Константиново, Манастир, Иваново, Конево, Менгишево

 

14 юни

Начинаещи предприемачи и хора с идеи за собствен бизнес могат да участват в програмата "Еразмус за млади предприемачи" до края на 2013 г.

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

Ползи за Младия предприемач:
- Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;
-  Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;
-  Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;
-  Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;
-  Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;
- Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.
 
 

Процес на кандидатстване:
Младите предприемачи могат да участват в програмата след като, подготвят бизнес план и  се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu
 

Успешни истории
Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://www.ictcluster.bg/en/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/ 

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г.
 
За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:
 
 
Фондация «ИКТ Клъстер»
Красимира Шиндарова
Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”
Тел: +359 2 489 97 44
e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg
web: www.ictcluster.bg

12 юни

Еразмус за млади предприемачи е Вашата програма!

Ако Вие сте предприемач и искате да развиете бизнеса си и да навлезете на други европейски пазари
или току – що сте започнали собствен бизнес и се чудите дали ще има успех –
 
Еразмус за млади предприемачи е Вашата програма!
 
 
 

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи” предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

Ползи за Младия предприемач:

 • Обучение от опитни предприемачи в друга страна от ЕС и придобиване на знания за стартирането и управлението на бизнес;
  Практическо и финансово съдействие за осъществяване на контакти, изготвяне на договори, подготовка преди заминаване в чужбина, логистична и локална помощ по време на престоя и финансиране от Европейската комисия за покриване на разноските по пътуването и издръжката по време на престоя в чужбина;
 • Установяване на международни контакти и запознаване с чужди пазари;
 • Възможност за съвместни инициативи и развитие на трансгранични пазари;
 • Опознаване на различна среда/работно място в културен и организационен аспект;
 • Запознаване с нормативната уредба в друга европейска страна.

Ползи за Успелия предприемач:

 • Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;
 • Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;
 • Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;
 • Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;
 • Полза от съдействието на професионална посредническа организация за намирането на потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

Процес на кандидатстване:
Младите предприемачи и Успелите предприемачи могат да участват в програмата след като се регистрират на www.erasmus-entrepreneurs.eu

Успешни истории
Успешните истории на млади предприемачи, участвали в програмата  можете да намерите на: http://ictcluster.bg/en/innovation-and-entrepreneurship/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/
 
Историята на успял предприемач от България, участвал в програмата можете да видите тук: http://www.youtube.com/watch?v=10vux_nwpJQ

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г.
 
За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:
 
 
Фондация «ИКТ Клъстер»
Красимира Шиндарова
Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”
Тел: +359 2 489 97 44
e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg
web: www.ictcluster.bg

29 май

Община Ардино набира кандидати за участие в обучения по предприемачество, които ще се проведат в рамките на проект "Предприемачество без граници"

В рамките на проект „Предприемачество без граници” се организират четири интерактивни учебни семинара по предприемачество на следните теми: „Култура на бизнес мисленето“; „Използването на информационните и комуникационните технологии като условие за успех в работата на предприемачите“; „Обучение по природни науки, даващи възможност за развитие на бизнес мисленето и създаващи системен подход към проблемите у предприемачите“; „Виртуални цифрови ценности, стоки и пари“.

Обученията ще бъдат проведени от екперти по предприемачество и млади предприемачи от Корк, Ирландия, както и на висококвалифицирани експерти, преподаватели по предприемачество и предприемачи с успешен бизнес от България.

Осигурен е симултантен превод английски – български език.

Продължителност на обученията: Всяко обучение е с продължителност 2 дни по 6 часа на ден.
Време на провеждане: Октомври 2013 - Януари 2014, като датите ще бъдат допълнително обявени
Място на провеждане: Община Ардино

Обученията са безплатни.

Участниците в обучението ще получат сертификати.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са жители на Община Ардино;
2. Да са на възраст между 18 и 40 години;
3. Да имат завършено средно или висше образование;
4. Да имат свой бизнес или идея за развитие на собствен бизнес;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Автобиография;
2. Диплома за завършено средно/висше образование;

Начин на кандидатстване: Необходимо е документите да бъдат предоставени на г-н Джейлян Муталибов, началник отдел „Стопанска политика“, Община Ардино на адрес: 6750, гр. Ардино, бул. "Бели брези" №31, или e-mail: ceylan63@abv.bg

Краен срок за кандидатстване: 8 Юни 2013 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация, моля свържете се с господин Джейлян Муталибов, тел: 0361 / 58606 или e-mail: ceylan63@abv.bg

17 април

На 17 Април 2013 г. в Ниш. Сърбия АБК и Cluster House подписаха меморандум за сътрудничество за организирането на IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“, която ще се проведе в град София

На 17 Април 2013 г. Асоциацията на бизнес клъстерите и националната платформа за развитие на клъстерите в Ниш - Cluster  House подписаха меморандум за сътрудничество за организирането на IV Балканска – Черноморска клъстерна конференция „Дни на клъстерите 2013“ в гр. София.

Меморандумът за сътрудничество беше подписан от г-н Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите и председател на ИКТ Клъстер  и г-жа Данка Милойкович, директор  на Cluster  House и председател на Националния съвет за клъстери в Сръбската Търговска Камара.

На срещата присъстваха г-н Венцислав Стоев - председател на клъстер Здравен туризъм – България, г-жа Анна Найденова - Мениджър проекти,  ИКТ Клъстер, г-н Дайан Вратонич - ръководител на работна група за създаване на Националния съвет за клъстери , г-н Игор Виатов, директор на AC клъстер Сърбия и г-н Горан Златкович -  Изпълнителен Директор на Cluster  House.

По време на срещата партньорите обсъдиха програмата на конференцията и организационните аспекти.
Фокусът на тазгодишната конференция ще бъде националната и регионалната политика на Балканите и Черноморския регион за подкрепа развитито на клъстери.
Планира се конференцията да се проведе на 31.10 – 1.11.2013 г. в град София и да включва пленарна сесия, борса, C2C срещи. На конференцията ще бъдат поканени най – успешните клъстерни мениджъри, представители на Европейската Комисия, отговорници за клъстерната политика, като се очаква събитието да привлече над 200 присъстващи от над 50 клъстери в региона.

Информация за конференцията ще бъде публикувана на http://daniklastera.clusterhouse.rs

9 април

Награда "Джон Атанасов" 2013 г.

На 4 април 2013 г. бе открит конкурсът за президентските отличия „Джон Атанасов“ за 2013г., наградите за които ще бъдат раздадени в следните категории:

 • Награда „Джон Атанасов” за перспективен млад изследовател в сферата на информационните и комуникационните технологии.
 • Грамоти  „Джон Атанасов  - за  прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост“
 • Грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели“

Подробна информация за наградата и грамотите, както и правилата за работа на комисията и критериите за оценка на кандидатурите може да бъде намерена тук: http://president.bg/cat41/Pravila/.
Повече информация и съдействие можете да получите на тел: 02/923 91 06 и e-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg.

29 март

Г-н Петър Статев представи възможностите на регионално ИТ сътрудничество на събитието „IT Bridge - CONNECT”

Г-н Петър Статев беше лектор в регионалното ИКТ B2B събитие „IT Bridge - CONNECT”, организирано от Турция с участието на представители на страните от югоизточна Европа и Черноморския регион, което проведе на 19 – 20 март в Измир, Турция. Той представи възможностите на регионално ИТ сътрудничество и развитие на страните от региона.
Целта на това събитие бе да идентифицира регионалните възможности, да дискутира пазарните тенденции в ИКТ сектора и да катализира създаването на бизнес контакти и мрежи. То бе насочено и да подпомогне предприемачите от ЮИЕ и черноморския регион да разберат как се прави бизнес в Турция, а предприемачите от Турция успяха  да установят контакти с представители на нови пазари в Европа и черноморския регион. 

18 март

Г-н Петър Статев беше лектор в конференцията HOMESEC 2013

Четвъртото издание на HOMSEC – Международно изложение за технологии в сигурността и отбраната – се състоя на 12 - 15 мат 2013 в Мадрид. То бе организирано като платформа, която да улесни взаимодействието между фирми и институции. През годините, HOMESEC се превърна в най-голямото търговско изложение в Испания в сектора на сигурността и отбраната. Със съдействието на Министерство на отбраната и Министерството на външните работи в Испания изложението HOMESEC 2013 беше посетено от официални делегации, представляващи въоръжените сили и корпуси на сигурността от целия свят – над 48 делегации от 20 страни.

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, беше официален гост – лектор на конференцията HOMESEC 2013. Той изнесе презентация в Панел 6 на конференцията: Индустриални иновации – Клъстери за сигурност и отбрана, чиято основна цел бе да представи ролята на клъстерите за сигурност и отбрана в индустриалните иновации и да покаже как клъстерите интерпретират тяхната роля и принос към развитието на индустриалните иновации като цяло, и в яастност към развитието на сигурността.
 
HOMESEC 2013 постигна своя успех благодарение на богата си програма от дейности. Извън конференцията и кръглите маси, които дадоха шанс да се създадат ползотворни дискусии, HOMESEC 2013 беше домакин на II Международен конгрес “Atenea”.Събитието също предлагаше на посетителите  B2B срещи с изложителите.

11 февруари

Ръководители на МСП, който желаят да интернационализират бизнеса си могат да участват по програмата Еразмус за млади предприемачи до 30 Януари 2014 г.!

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

 

 

Ползи за Успелия предприемач:

Ø  Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;

Ø  Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;

Ø  Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;

Ø  Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;

Ø  Полза от съдействието на професионална посредническа организация за намирането на потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

 

 

Процес на кандидатстване:

За участие в програмата е необходима регистрация на www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

Успешни истории

Успешните истории на участниците в програмата  можете да намерите на: http://www.ictcluster.bg/en/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/  

 

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г. 

 

За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:

 

Фондация «ИКТ Клъстер»

Красимира Шиндарова

Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”

Тел: +359 2 489 97 44

e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg

web: www.ictcluster.bg

 

7 февруари

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. в рамките на CeBIT

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. на откритата сцена на CeBIT, Хановер, Германия. Като партньор на E-Seal ИКТ Клъстер кани всички заинтересовани да присъстват на това уникално събитие. Спонсорите на събитието Deutsche Messe осигуряват безплатни електронни билети за еднодневно посещение на следния линк: http://www.cebit.de/en/promo?7k4vb

5 февруари

Международни брокерски дни в областта на ИКТ - Future Match 2013, CeBIT, Хановер, Германия, 5–9 март 2013 г

Enterprise Europe Network при Фондация ПИК, в партньорство със Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер и Българска асоциация по информационни технологии, организират международни брокерски дни в областта на информационните и телекомуникационните технологии Future Match 2013 (www.futurematch.cebit.de), чието 15-о издание ще се проведе на 5 – 9 март 2013 г. в рамките на CeBit (www.cebit.de/home), Хановер, Германия.

Future Match ви дава възможност да срещнете на едно място доставчици на нови продукти и технологии в областта на ИКТ от цял свят; да намерите потребители за своите продукти; да реализирате успешни бизнес контакти за различни видове сътрудничество.

По време на FutureMatch 2012 участваха над 390 организации от 39 различни страни, като между тях се състояха повече от 1500 бизнес срещи. Сред тях няколко български организации успяха да намерят нови бизнес партньори, благодарение на интересните си технологични предложения и предварително уговорените за тях срещи с подходящи фирми.

Тази година участниците ще имат и възможността да си запазят индивдуални срещи с експерт по интелектуална собственост от IPR Helpdesk. Ideal-Ist (http://www.ideal-ist.eu), световната мрежа за изследвания и технологично развитие в ИКТ, ще предлага консултации за европейско финансиране за научни изследвания.

Регистрираните участници ще могат да ползват предварително уреден щанд, където да провеждат своите срещи. Щандът разполага с необходимите за това технически средства. Представителите на Enterprise Europe Network - България от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на разположение да ви оказват съдействие по време на регистрацията, както и на място по време на срещите.

Как да участвате?

 1. Регистрирайте се на Future Match 2013 (http://www.b2match.com/futurematch);
 2. Публикувайте бизнес профила си до 18 февруари 2013 г.;
 3. До 24 февруари 2013 г. от онлайн каталога на регистрираните участници ще имате възможност да избирате партньорите, с които искате да се срещнете по време на CeBIT. След потвърждаване на срещите, участниците ще получат индивидуални графици на тяхното провеждане преди началото на панаира;
 4. Такса за участие – 110 Евро с ДДС и включва входен билет за изложението (заплаща се към немския водещ организатор)
28 януари

ИКТ Клъстер ще партнира на ТУ – София и НБУ в изпълнението на два проекта за обновяване на учебните програми

ИКТ Клъстер е партньор на ТУ – София (Факултет по телекомуникации, Машинно-технологичен факултет и Факултет по електроника) и Нов Български университет (Факултет по телекомуникации) в два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г. Проектите са в съответствие с мярка BG051PO001-3.01.7 “Актуализиране на учебните програми във висшите учебни заведения в съответствие с изискванията на пазара на труда” и са одобрени за финансиране.

Дейностите по тези проекти имат за цел да обновят учебните програми в съответното учебно звено така, че да отговарят на реалните пазарни потребности. Със своята експертиза в сферата на телекомуникациите и  микроелектрониката ИКТ Клъстер ще участва в проучването и анализа на нуждите на пазара на труда и апробиране на новите учебни планове в академична среда, като по този начин ще се създадат връзки между бизнеса и учебната среда.