Новини_
9 април

Награда "Джон Атанасов" 2013 г.

На 4 април 2013 г. бе открит конкурсът за президентските отличия „Джон Атанасов“ за 2013г., наградите за които ще бъдат раздадени в следните категории:

  • Награда „Джон Атанасов” за перспективен млад изследовател в сферата на информационните и комуникационните технологии.
  • Грамоти  „Джон Атанасов  - за  прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост“
  • Грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели“

Подробна информация за наградата и грамотите, както и правилата за работа на комисията и критериите за оценка на кандидатурите може да бъде намерена тук: http://president.bg/cat41/Pravila/.
Повече информация и съдействие можете да получите на тел: 02/923 91 06 и e-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg.

29 март

Г-н Петър Статев представи възможностите на регионално ИТ сътрудничество на събитието „IT Bridge - CONNECT”

Г-н Петър Статев беше лектор в регионалното ИКТ B2B събитие „IT Bridge - CONNECT”, организирано от Турция с участието на представители на страните от югоизточна Европа и Черноморския регион, което проведе на 19 – 20 март в Измир, Турция. Той представи възможностите на регионално ИТ сътрудничество и развитие на страните от региона.
Целта на това събитие бе да идентифицира регионалните възможности, да дискутира пазарните тенденции в ИКТ сектора и да катализира създаването на бизнес контакти и мрежи. То бе насочено и да подпомогне предприемачите от ЮИЕ и черноморския регион да разберат как се прави бизнес в Турция, а предприемачите от Турция успяха  да установят контакти с представители на нови пазари в Европа и черноморския регион. 

18 март

Г-н Петър Статев беше лектор в конференцията HOMESEC 2013

Четвъртото издание на HOMSEC – Международно изложение за технологии в сигурността и отбраната – се състоя на 12 - 15 мат 2013 в Мадрид. То бе организирано като платформа, която да улесни взаимодействието между фирми и институции. През годините, HOMESEC се превърна в най-голямото търговско изложение в Испания в сектора на сигурността и отбраната. Със съдействието на Министерство на отбраната и Министерството на външните работи в Испания изложението HOMESEC 2013 беше посетено от официални делегации, представляващи въоръжените сили и корпуси на сигурността от целия свят – над 48 делегации от 20 страни.

Г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, беше официален гост – лектор на конференцията HOMESEC 2013. Той изнесе презентация в Панел 6 на конференцията: Индустриални иновации – Клъстери за сигурност и отбрана, чиято основна цел бе да представи ролята на клъстерите за сигурност и отбрана в индустриалните иновации и да покаже как клъстерите интерпретират тяхната роля и принос към развитието на индустриалните иновации като цяло, и в яастност към развитието на сигурността.
 
HOMESEC 2013 постигна своя успех благодарение на богата си програма от дейности. Извън конференцията и кръглите маси, които дадоха шанс да се създадат ползотворни дискусии, HOMESEC 2013 беше домакин на II Международен конгрес “Atenea”.Събитието също предлагаше на посетителите  B2B срещи с изложителите.

11 февруари

Ръководители на МСП, който желаят да интернационализират бизнеса си могат да участват по програмата Еразмус за млади предприемачи до 30 Януари 2014 г.!

Европейската програма „Еразмус за млади предприемачи предоставя възможност на неопитни предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес да получат добри практически съвети и опит като погостуват за период от 1 до 6 месеца на успели мениджъри на компании от друга държава , членка на ЕС.

Младите предприемачи получават финансова помощ от Европейската Комисия за осъществяване на обмяната на опит.

 

 

Ползи за Успелия предприемач:

Ø  Работа със сериозен, ангажиран и мотивиран млад предприемач, който би могъл да допринесе за техния бизнес чрез новаторските си идеи и възгледи;

Ø  Увеличаване на познанията за чуждестранни пазари, установяване на бизнес контакти и увеличаване на възможностите за интернационализиране на бизнеса;

Ø  Повишаване на потенциала за растеж на компанията и възможност за директно установяване на нови бизнес партньорства директно  с млад предприемач от друга държава;

Ø  Възможност за взаимодействие с успели предприемачи от други страни, членки на ЕС и да станат част от динамична пан-европейска бизнес мрежа от успешни предприемачи;

Ø  Полза от съдействието на професионална посредническа организация за намирането на потенциален бизнес партньор и от подкрепата при установяването на взаимоотношения с младия предприемач.

 

 

Процес на кандидатстване:

За участие в програмата е необходима регистрация на www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

Успешни истории

Успешните истории на участниците в програмата  можете да намерите на: http://www.ictcluster.bg/en/projects/erasmus-for-young-entrepreneurs/  

 

Краен срок за участие: м. Януари 2014 г. 

 

За повече информация за програмата, процеса на кандидатстване и необходимите документи, моля отворете прикачения файл или се свържете с:

 

Фондация «ИКТ Клъстер»

Красимира Шиндарова

Координатор проект „Еразмус за млади предприемачи”

Тел: +359 2 489 97 44

e-mail: krasimira_shindarova@ictcluster.bg

web: www.ictcluster.bg

 

7 февруари

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. в рамките на CeBIT

European Seal of e-Excellence ще се проведе на 5 март 2013г. на откритата сцена на CeBIT, Хановер, Германия. Като партньор на E-Seal ИКТ Клъстер кани всички заинтересовани да присъстват на това уникално събитие. Спонсорите на събитието Deutsche Messe осигуряват безплатни електронни билети за еднодневно посещение на следния линк: http://www.cebit.de/en/promo?7k4vb

5 февруари

Международни брокерски дни в областта на ИКТ - Future Match 2013, CeBIT, Хановер, Германия, 5–9 март 2013 г

Enterprise Europe Network при Фондация ПИК, в партньорство със Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер и Българска асоциация по информационни технологии, организират международни брокерски дни в областта на информационните и телекомуникационните технологии Future Match 2013 (www.futurematch.cebit.de), чието 15-о издание ще се проведе на 5 – 9 март 2013 г. в рамките на CeBit (www.cebit.de/home), Хановер, Германия.

Future Match ви дава възможност да срещнете на едно място доставчици на нови продукти и технологии в областта на ИКТ от цял свят; да намерите потребители за своите продукти; да реализирате успешни бизнес контакти за различни видове сътрудничество.

По време на FutureMatch 2012 участваха над 390 организации от 39 различни страни, като между тях се състояха повече от 1500 бизнес срещи. Сред тях няколко български организации успяха да намерят нови бизнес партньори, благодарение на интересните си технологични предложения и предварително уговорените за тях срещи с подходящи фирми.

Тази година участниците ще имат и възможността да си запазят индивдуални срещи с експерт по интелектуална собственост от IPR Helpdesk. Ideal-Ist (http://www.ideal-ist.eu), световната мрежа за изследвания и технологично развитие в ИКТ, ще предлага консултации за европейско финансиране за научни изследвания.

Регистрираните участници ще могат да ползват предварително уреден щанд, където да провеждат своите срещи. Щандът разполага с необходимите за това технически средства. Представителите на Enterprise Europe Network - България от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на разположение да ви оказват съдействие по време на регистрацията, както и на място по време на срещите.

Как да участвате?

  1. Регистрирайте се на Future Match 2013 (http://www.b2match.com/futurematch);
  2. Публикувайте бизнес профила си до 18 февруари 2013 г.;
  3. До 24 февруари 2013 г. от онлайн каталога на регистрираните участници ще имате възможност да избирате партньорите, с които искате да се срещнете по време на CeBIT. След потвърждаване на срещите, участниците ще получат индивидуални графици на тяхното провеждане преди началото на панаира;
  4. Такса за участие – 110 Евро с ДДС и включва входен билет за изложението (заплаща се към немския водещ организатор)
28 януари

ИКТ Клъстер ще партнира на ТУ – София и НБУ в изпълнението на два проекта за обновяване на учебните програми

ИКТ Клъстер е партньор на ТУ – София (Факултет по телекомуникации, Машинно-технологичен факултет и Факултет по електроника) и Нов Български университет (Факултет по телекомуникации) в два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г. Проектите са в съответствие с мярка BG051PO001-3.01.7 “Актуализиране на учебните програми във висшите учебни заведения в съответствие с изискванията на пазара на труда” и са одобрени за финансиране.

Дейностите по тези проекти имат за цел да обновят учебните програми в съответното учебно звено така, че да отговарят на реалните пазарни потребности. Със своята експертиза в сферата на телекомуникациите и  микроелектрониката ИКТ Клъстер ще участва в проучването и анализа на нуждите на пазара на труда и апробиране на новите учебни планове в академична среда, като по този начин ще се създадат връзки между бизнеса и учебната среда.

19 ноември

Г-н Петър Статев изнесе презентация на SEE Broadband Conference

Съвета за широколентов достъп в ЮИЕ организира годишно събитие, конференция и изложение, което събра на едно място всички заинтересовани страни в развитието на широколентовия достъп. Събитието се проведе на 14 – 15 Ноември 2012г. в хотел „Александър Палас”, Скопие, Македония.

Конференцията се състоя от презентации и панелни дискусии, с основна тема развитието на широколентови услуги и цифровизацията във всеки аспект от социалното значение до създаването на национални стратегии и нови бизнес възможности за инвестиции в региона. Председателят на ИКТ Клъстер г-н Петър Статев изнесе презентация на тема „Цифровия дневен ред на Европа и Българската широколентова инициатива”. Останалите лектори по време на конференцията бяха г-н Иво Ивановски – Министър на информационното общество и администрацията на Македония, г-н Роберт Ордановски – Директор в Агенция за електронни комуникации на Македония, д-р Роджър Блейкуей -  Президент на SCTE, г-н Вюлица Лазович – заместник министър-председател на Черна гора и г-жа Саня Бозик – Мениджър на проекта „Httpool Macedonia”.

В изложението участваха предимно компании от региона - Македония, Албания, Черна гора, България, Унгария, Индия и др. Български клъстер „Телекомуникации” също представи своята експертиза и ключови умения на щанд на изложението.

9 ноември

Асоциацията на бизнес клъстерите в България с ново ръководство

На 8 Ноември 2012 г. в Гранд Хотел София се проведе Общо събрание на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (АБК).

На събранието бе гласувана промяна в броя и състава на Управителния и Контролен съвет на Асоциацията. Господин Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер единодушно бе избран за Председател на Управителния съвет на АБК. Господин Петър Белев от Български Клъстер Телекомуникации е новият Председател на Контролния съвет на Асоциацията.

Шест клъстера бяха приети за редовни членове в АБК: Български Клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер Пловдив, Индустриален Клъстер Електромобили (ИКЕМ), Клъстер за Здравен Туризъм България, Клъстер микроелектроника и вградени компютърни системи, Средногорие Мед индустриален клъстер.  Асоциирани членове на асоциацията станаха: БЕК – Български екологичен клъстер, Клъстер Пловдив – Древен и Съзидателен и Български Консорциум на производителите на висококачествени вина „Тракия“.

Представители на държавната администрация бяха гости на събранието: господин Димитър Миленков  -  представител на Президентството на Република България, господин Кирил Гератлиев – Главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Новото ръководство на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  в лицето на господин Гератлиев изразиха готовност за интензивен диалог с цел стимулиране развитието на клъстерите в България и създаването на устойчива клъстерна политика.

7 ноември

Seal of e-Excellence има нова визия

Разгледайте новата визия на уебсайта на European Seal of e-Excellence и кандидатствайте, за да станете част от изкючителния Club of e-Excellence.

European Seal of e-Excellence е Европейско отличие за постижения, с което се награждават компании, показали отлични резултати в иновативния маркетинг на дигитални продукти и услуги.

Кандидатствайте онлайн на: www.seal-of-excellence.org

Краен срок: 30 Ноември 2012г.

26 октомври

Предстои Общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) на 8 ноември

На 8 ноември 2012 ще се състои общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). На събранието ще бъдат гласувани подадените кандидатури от клъстери за присъединяване към АБК.

Клъстерите, желаещи да заявят своите кандидатури, трябва да изпратят следните документи: Заявление за членство; Декларация 2.4 (за редовни членове) или Декларация 2.5 (за асоциирани членове) на следният имейл адрес: office@absclusters.org, не по-късно от 5 ноември 2012г.

26 октомври

ИKТ организациите сформираха работна група по е-Управление

През месец януари 2012г. представители на пет ИТ Асоциации учредиха Експертната работна група към Съвета за електронно управление, наречена още „Експертна работна група по електронно управление”.