Новини_
8 април

Четирима млади предприемачи участват във втора фаза на проект „Еразмус за млади предприемачи”

Четирима млади предприемачи работещи в областта на туризма, информационните технологии и модния дизайн взимат участие във втора фаза на проекта „Еразмус за млади предприемачи” .

17 февруари

Семинар ”Дни на микроелектрониката и вградените комютърни системи в Югоизточна Европа (Иновации и конкурентоспособност)” се проведе на 17 и 18 Февруари в Гранд Хотел София

Събитието бе организирано от Фондация „ИКТ Клъстер“ със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Фондация “За Нов Български Университет“ .в рамките на проекта I3E, финансиран по оперативна програма „Югоизточна Европа“. Целта на проекта е насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи, като съдейства за изграждане на мрежа за сътрудничество в региона.
 

Събитието имаше за цел да :

  1. да предизвика диалог между държавите в Югоизточна Европа за развитие на иновациите в ИКТ сектора;
  2. да събере информация от държавите на Балканите за последните достижения в областта на ИКТ и по – специално микроелектрониката и вградените компютърни системи;
  3. да информира малките и средни предприятия от ИКТ сектора за бизнес възможностите в държавите от региона;
  4. да информира и обучи представителите на малките и средни предприятия и ИКТ организациите;
  5. да постави основите на бъдещо партньорство между малки и средни предприятия и неправителствените организации от ИКТ сектора и представители на академията в различни страни от района на Югоизточна Европа;
  6. да разшири партньорската мрежа на проект I3E;
  7. да покаже постигнатите до сега резултати на проект I3E;

Бяха поканени участници от страни от Югоизточна Европа, които не участват в консорциума по проекта за да представят ИКТ сектора и последните достижения в съответните страни. В събитието участваха представители от Босна и Херцеговина, Македония, Хърватска, Албания и Турция.

20 декември

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" – Процедура "Развитие на стартиращи иновативни фирми"

Фондация ИКТ Клъстер участва в Комисията за оценка на частния иновативен софтуер, която е част от Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникации.

3 ноември

Национална стратегия за широколентов достъп бе приета след три години усилена работа

След дълго отлагане Министерският съвет прие Национална стратегия за широколентов достъп. Стратегията е основен документ за по-нататъшно развитие на инвестиционни бизнес проекти в малките и селските общини.

3 ноември

Учредително събрание на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи"

Уставът на Клъстер "Микоелектроника и индустриални електронни системи" бе единодушно приет на общо събрание, което се проведе на 16.12.2009 г. в залата на City University, Бизнес Парк София.

3 ноември

Г-н Георги Николаев приключи успешно обучението си в Люксембург в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи"

Г-н Георги Николаев приключи успешно обучението си в Люксембург в рамките на програмата "Еразмус за млади предприемачи".

 

3 ноември

Учредително събрание на Български Клъстер “Телекомуникации”

Клъстер по телекомуникации е създаден по инициатива на Фондация "ИКТ Клъстер" в началото на 2008 г. в рамките на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" (проект BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003), финансиран от  програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.

3 ноември

ИКТ Вторници

Информацията, обемът от знания и професионалните взаимоотношения са от голямо значение за постигането на успех в бизнеса.

1 ноември

Проектът ЕOS приключи в края на декември 2008 г.

В края на декември приключи проектът EOS. Той беше финансиран от Програма FP6 на Европейската комисия.

28 януари

Erasmus for Young Entrepreneurs 3rd Networking meeting

Intermediary Organizations (IOs) of the program Erasmus for Young Entrepreneurs from EU participated at the networking meeting in Brussels. The event aimed to generalize the results achieved during the pilot phase and to mark the start of the second phase of the program. Intermediary organizations with experience in implementation of the different phases in the project and new organizations participated in the event.

Representatives of European Commission and EUROCHAMBRES, Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office made presentations and answering of questions for successful realization of the pilot phase and the launch of the second phase.

The first day of the conference finished with “speed dating” between participants with the aim to establish first contact and exchange of information. During the second day 4 workshops were organized and each one were devoted to variety stages of the program realization.

Bulgarian ICT Cluster took part as Intermediary organization in the second phase of the program too, in the consortium Exe More.

27 януари

Клъстерите в Европа ІІ – Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери

На 27-28 януари 2010 г. в Будапеща се проведе втората конференция посветена на клъстерите под наслов "Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери". Конференцията имаше за цел да бъдат подобрени практиките в Централна Европа за развитието на клъстери в съответствие с препоръките на ЕС по политиката за клъстерите и добрите практики в Европа и Азия.

Освен представителите на Европейската комисия, своя опит в развитието на политиката в областта на клъстерите споделиха и участници от следните страни: Великобритания, Германия, Чешката република, Китай, Гърция, Япония, Русия. Председателят на ИКТ Клъстър г-н Петър Статев също направи презентация.

21 януари

Тематична конференция "Публично-частно партньорство и модели за финансиране" в рамките на проект B3 Regions (Regions for Better Broadband connection)

София беше домакин на последната тематична конференция, планирана в рамките на проектния консорциум  B3 Regions (Regions for Better Broadband Connection). Срещата се фокусира върху въпроси, отнасящи се за  публично-частното партньорство и моделите за финансиране.

Г-н Петър Статев, председател на Български ИКТ Клъстер участва в събитието и направи презентация на тема "Българската инициатива за широколентов достъп и модели за публично-частно партньорство".