Новини_
2 декември

Forum Roma Tech & South Europe

An event as a part of the project Medchip/ Lazio, organized by Assodel and ANIE, together with Regione Lazio, Sviluppo Lazio and ICE, took part on 2-4th December 2009 in Roma, Italy.  The aim of the event was to promote partnerships between Italian companies and foreign associations, organizations and institutions.

On 2nd December meetings with representatives of the delegates ASSODEL held, during which each delegate presented a national market. On 3rd December there was an exhibition (mini Fair) with a presentation of products and solutions of companies from Lazio region.

The event was attended by delegates from Bulgaria, Morocco, Romania, Tunisia, Turkey, and Greece.  Mr. Peter Statev, Chairman of Bulgarian ICT Cluster also took part in this forum.

29 октомври

Georgian IT Innovation Conference 2009

On 29th October 2009, Tbilisi, Georgia - „Georgian IT Innovation Conference 2009” and „Georgian IT Innovation Award 2009” took place.

The event was organized by the ICT Business Council of Georgia and the State Commission of E-Governance Development of Georgia, with the support of USAID – Georgia – RCI Project

The purpose of this conference is to describe the significance of information technology in terms of creating an engine of growth for socio-economic development of Region; network with stakeholders and build awareness regarding IT importance among high-level governmental officials, private sector representatives and the society at large.

Mr. Peter Statev – Chairman of Bulgarian ICT Cluster, participated at the conference and presented the Public-Private Initiative for Telecom Market Development - Bulgarian Broadband Initiative.

12 октомври

ДНИ НА ИКТ 2009

В събитието беше включено специализирано изложение ИКТ Eкспо и конферентна част.

"ИКТ ЕКСПО" е част от първите по рода си ДНИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 2009, чиято семинарна програма стартира същия ден. Форумът бе организиран с подкрепата и активното участие на Ай Си Ти Медиа, БАСКОМ, АСТЕЛ, СЕК, ИКТ Клъстер, БАИТ и Агенция Булгарреклама с основна цел да предостави платформа за диалог и среща на представители на новата държавна администрация и на ИКТ бизнеса.

Сред участниците в  първия панел "Държавни политики и стратегии в сферата на ИКТ" бяха г-н Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и г-н Преслав Борисов, заместник-министър на земеделието и храните, както и представители на Информационно обслужване АД, Министерството на здравеопазването и НЗОК, БАИТ, БАСКОМ, Ай Си Ти Медиа, Майкрософт България и др.

Във втория панел "Публично-частното партньорство - инструмент за сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация" участва г-жа Анна Найденова, мениджър проекти на ИКТ Клъстер. Участие взеха и ръководители на програми, проекти, регионални мениджъри, агенции и компании в областта на ИКТ.

25 септември

Семинар на тема "Клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори – среда за развитие на малки и средни предприятия"

На 25 септември 2009 г. в хотел "Холидей ин", София, се проведе семинар на тема "Клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори – среда за развитие на малки и средни предприятия".

Престижното събитие бе организирано от ИКТ Клъстер с финансовата подкрепа на Европейската комисия и TAIEX (Бюрото за техническо подпомагане и обмен на информация на ЕК).

Семинарът бе първото събитие в страната, посветено на развитието на клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори. То събра представители на голям брой съществуващи и потенциални клъстери, предоставяйки им възможност да получат полезна информация и да се запознаят с успешния опит на изявени европейски специалисти и мениджъри, работещи в сферата на клъстерите.

Целта на семинара бе да запознае обществеността с процесите на формиране и развитие на клъстерите в България, да акцентира върху необходимостта от подкрепа от страна на правителството и да насочи вниманието  към политиката на държавата по въпросите на клъстерите и инкубаторите. Събитието също така бе възможност да се стимулира ползотворният диалог между правителството и бизнеса.

Семинарът бе открит с встъпителна реч от г-н Петър Статев – председател на ИКТ Клъстер и с обръщение към участниците от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Евгени Ангелов. Работата на семинара продължи с  презентация на г-жа Полет Помие, представител на УНИДО /специализирана агенция на ООН за насърчаване на развитието на промишлеността за намаляване на бедността, глобализация за всички и устойчиво опазване на околната среда/.

Говорители на семинара бяха: г-н Кристоф Беер – мениджър на ИКТ Клъстер в Берн, Швейцария и Клъстер Мениджър на 2008 г.; г-н Саша Щьопелкамп, мениджър на ИКТ клъстер в Бавария; проф. Димитриос Серпанос от ИСИ/Р.С. Атина; г-н  Золтан Бендо – представител на унгарската програма "Поул" за развитие и акредитация на клъстери; г-жа Лиина Зитлинг – президент на Продемик груп, Финландия и  г-н Борис Кръстанович – главен изпълнителен директор на Асоциацията на хърватските ИКТ клъстери – cro.ict.

От българска страна изказвания на семинара бяха направени от: г-н Петър Статев - председател на ИКТ Клъстер, г-жа Геновева Христова – председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, г-н Ангел Милев – Клъстер за мехатроника и автоматика, г-н Тодор Станев – председател на Управителния съвет на Високотехнологичен бизнес инкубатор – Бургас. Г-н Станимир Бързашки – изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия в България и г-н Ангел Ковачев – експерт от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, участваха в семинара като представители на държавните институции, отговорни за политиката в областта на развитието на клъстери. Те представиха пред аудиторията бъдещите възможности за клъстерните организации в България.

Една от най-интересните презентации, която предизвика активна дискусия, беше направена от г-н Джак Ланг, професор от университета Кеймбридж.

По традиция семинарът приключи с кръгла маса за обсъждания, въпроси и отговори.

6 август

Първа конференция и официално представяне на Асоциацията на бизнес клъстерите в България

Първата конференция и официалното представяне на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в България се състоя на 6 август 2009 г. в 12:00 ч. в прес клуба на БТА. Събитието привлече огромен медиен интерес. Една от основните дейности на АБК е популяризирането на клъстерния модел като възможност за развитие на българската икономика във време на световна криза.

АБК е основана на 24 юли 2009 г. в град Варна. Членове на асоциацията са 20 български клъстера, а още 18 са идентифицирани като потенциални бъдещи членове.

Асоциацията обединява над 150 фирми, в които работят между 12 000 – 15 000 служители, 5 научни института и 12 неправителствени организации.

30 юни

Председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора

На 30 юни 2009 г. председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ, подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора.

Споразумението бе подписано от: Петър Статев (Фондация "ИКТ Клъстер") , Теодор Захов (Българска асоциация по информационни технологии, Сдружение за електронни комуникации), Георги Брашнаров (Българска асоциация на софтуерните компании), Димитър Ганев (Българска WEB Асоциация) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Целта на меморандума е да обедини усилията на българските политици и бизнеса за ускорено развитие на информационните и комуникационните технологии в България.

С подписването на Меморандума партия ГЕРБ пое обещание, че след евентуалното им идване на власт ще формират, заедно с представителите на българския ИКТ бизнес, работни групи от експерти с цел принципите, заложени в меморандума, да станат основни приоритети в тяхното управление.

1 юни

Първа среща на партньорите по Проект I3E

Първа среща на партньорите по Проект I3E се състоя от 1 до 3 юни 2009 г.  в гр. Патра, Гърция. Проектът се финансира съвместно от Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. 

Представители на 12-те партньора от 8-те страни участваха в събранието. Основната цел на събитието бе да даде официален старт на работата по проекта, да представи в детайли партньорите, да планира бъдещата дейност и да дефинира целите на проекта за първи период. Домакин на събранието беше Институтът за промишлени системи /ISI/, който е водещ партньор по проекта.

15 май

Организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия НДСВ подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора

На 15 май 2009 г. председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес  /ИКТ Клъстер, БАИТ, БАСКОМ, Българска уеб асоциация/ и Политическа партия НДСВ  подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора.

Споразумението бе подписано от:

Петър Статев (ИКТ Клъстер), Теодор Захов (БАИТ - Сдружение за електронни комуникации), Георги Брашнаров (Българска асоциация на софтуерните компании), Димитър Ганев (Българска уеб асоциация) и от заместник-председателя на НДСВ г-н Милен Велчев.

Документът бе подписан в присъствието на председателя на Парламентарната комисия по транспорт и съобщения – проф. Йордан Мирчев (НДСВ).

Целта на меморандума е да обедини усилията на българските политици и бизнеса за ускоряване на развитието на информационните и комуникационните технологии в България.

С подписването на Меморандума партия НДСВ изрази съгласието си, да включи в предизборната си програма части от този документ, представители на бизнеса да участват в  работни групи от експерти и да съдейства за изпълнението от страна на правителството на договореностите, залегнали в него.

29 април

На 29 април 2009 г. в 9.00 ч. в "Ройал Хол", х-л "Шератон" се състоя конференция на тема "Иновации и публично-частно партньорство в ИКТ сектора"

Инициативата бе организирана от Координационния съвет за информационно общество към Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Основните обсъждани теми на конференцията бяха опитът и добрите практики в България и Европа, анализ на нормативната рамка, както и възможностите и перспективите за изграждане на публично-частно партньорство в сферата на ИКТ.

Г-жа Румяна Контева, представител на Инициативата за широколентов достъп, чиито координатор е ИКТ Клъстер, направи презентация на тема "Модели за развитие на мрежи за широколентов достъп". ИКТ Клъстер бе представен на конференцията от г-ца Анна Найденова.

27 април

Клъстер по Телекомуникации участва в Националното изложение на българската индустрия в Москва, Русия

Представители на Клъстер  по Телекомуникации участваха на Националното изложение на българската индустрия. Събитието бе част от програмата, посветена на Годината на България в Русия, в периода 27-30 Април 2009 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) бе организатор на изложението.

Националното изложение в Москва беше добра възможност за представяне на българския експортен потенциал в чужбина и насърчи развитието на двустранните търговски и икономически отношения и бизнес партньорства  между България и Русия.

Годината на България в Русия предложи добра възможност за представяне на българската ИКТ индустрия и изследване на потенциала и характеристиките на руския ИКТ пазар и индустрия. Клъстер по Телекомуникации  представи на щанда на българската ИКТ индустрия общо интегрирано решение за широколентов достъп.

22 април

АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, СЕК и Българска Уеб Асоциация подписаха Меморандум за сътрудничество

На 22 април 2009г. представителите на ИКТ организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, СЕК и Българска Уеб Асоциация подписаха Меморандум за  сътрудничество, водени от разбирането, че целите, задачите и проблемите на ИКТ бранша са общи за всички.

Информационните и комуникационни технологии са неотменна част от инфраструктурата на държавата и имат водеща роля за изграждане и развитие на общество на знанието. Те са инструмент и катализатор за повишаване качеството на образование и професионална квалификация.
Организациите се споразумяха:

  • Да работят активно за ускореното развитие на информационните и комуникационни технологии в страната ни, за тяхното още по-пълно и ефективно прилагане в управлението на държавата, чрез създаването и изпълнението на държавни политики осигуряващи устойчиво развитие на Българската икономика и сектора на ИКТ.
  • Да работят активно за усъвършенстване на образователната система в държавата чрез внедрявате на ИКТ в процеса на обучение и професионална квалификация. Активно да работят за реализиране на програма за изграждане на адекватни познания и умения за ИТ у населението, като част от общите мерки за конкурентоспособността на нацията.
  • Да работят съвместно по изграждане на нормативната и законодателна база за обезпечаване на публично-частно партньорство. Приемат, че публично-частните партньорства дават възможност чрез обединяване на усилията на частния бизнес и държавата да се реализират държавни проекти, финансирани напълно или частично от частния бизнес с последваща експлоатация, което дава възможност за компенсиране липсата на търговски интерес в развитието на определени региони/индустрии/технологии.
  • Страните, водени от необходимостта  за подобряване на ефективността на публичните разходи, ще работят за въвеждане на системен подход за координиране на значимите ИКТ проекти и съществено увеличаване на дела на публичните услуги предоставяни от частния сектор.
  • Да работят активно за развитие и реализиране на интелектуалния потенциал на България. В тази връзка да се предприемат съвместни мерки за стимулиране на обучаващите се в областта на ИКТ и да се разработят планове за дългосрочни ИКТ проекти, които да мотивират кадрите да работят и творят в страната.
  • Страните ще работят за създаване на адекватен пакет от мерки – законодателни, икономически, финансови за създаване на благоприятни условия за развитие на иновациите и тяхната индустриализация.
  • В условията на глобална криза на доверието и крах на световната финансова система, двете страни ще работят за изграждане на бранд на България, като коректен член на  Европейския съюз, първокласен бизнес партньор и регионален център на иновации и устойчиво развитие.
    Представителите на българския ИКТ сектор са готови да  изградят експертни комисии или други органи за съвместна работа, с цел формулиране и вграждане на горните принципи като основни приоритети на управлението, мониторинг и участие в последващото им изпълнение.
2 април

Проектът I3E - Насърчаване на иновациите в сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи - беше одобрен

Проектът I3E - Насърчаване на иновациите в сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи -  беше одобрен за финансиране от Транснационалната програма "Югоизточна Европа" на Европейската комисия.

Водещата организация по изпълнението на проекта е Институтът за промишлени системи - ATHENA ISI. Консорциумът е съставен от 12 партньорски организации. От страна на България партньори са ИКТ Клъстер и Фондация за Нов Български Университет. Основната цел на проекта е създаването на транснационална мрежа за трансформиране на изследователски проекти от сферата на промишлената информатика и вградените компютърни системи в иновации. Продължителността на проекта е 3 години.