Новини_
27 май

Конкурс за избор на консултат за изготвяне не стратегия за интернационализация, по проект Green Ict deVElopment (GIVE)

Стратегическото партньорство GIVE търси консултант на който да възложи изготвянето на стратегия за интернационал на GIVE. Всички партньори ще допринесат за изготвянето на стратегията за интернационализация. Задачите и отговорностите на всеки партньор са посочени по-долу. Въшният експерт-консултант ще оказва допълнителна подкрепа по време във всеки един етап от изготвянето ѝ и ще подготви финалната версия на документа.

20 май

Европейски възможности за младите предприемачи

Програмата "Еразъм за млади предпиремачи" беше представена на работна среща в SOHO, София, организирана от бюрото на Европейския парламент в България, като събра повече от 30 участника, заинтересувани от стартирането или развиването на собствен бизнес.

19 май

Европейска клъстерна конференция 2019, Букорещ, Румъния

Екипът на ИКТ Клъстер получи уникалната възможност да чуе и да участва в дискусията за текущите и бъдещи приоритети на клъстерните политики и развитието им с цел подкрепа на иновативната и устойчива индустриална модернизация.

15 април

Европейски - Южно средизамноморски Клъстерни срещи & TechDays 2019

ИКТ Клъстер беше представен на европейски - южносредиземноморски клъстерни срещи & TechDays 2019 в Казабланка, Мароко, 9-11 април 2019 г.

31 март

Кръгла маса "Индустриална и цифрова трасформация - Актуализиране на RIS3"

ИКТ Клъстер организира среща с представители на държавната администрация отговорни за създаването и имплементирането на стратегията за интелигентна специализация на България и инструментите в подкрема на цифровата трасформация на производствените предприятия.

28 март

Национална клъстерна конференция 2019

Анна Найденова и Красимира Шиндарова бяха лектори на Националната клъстерна конференция 2019 - България, част от Европейските клъстерни седмици 2018 - 2019.

21 март

ИКТ Клъстер беше представен на конференция и двойни срещи за Зелена индустрия и цифрова трансформация, Осло, Норвегия

Анна Найденова - изпълнителен директор на ИКТ Клъстер представи организацията на конференция и двойни срещи, на тема Зелена индустрия и цифрова трансформация, Осло, Норвегия.

21 февруари

Проведе се регионален серминар за цифровата трасформация в Пловдив

След първия семинар във Варна, на 18ти февруари ИКТ Клъстер организира втори регионален семинар посветен цифровата трасформация в Пловдив, където представи дейностите и възможностите по проект Smart Factory Hub.

28 януари

Две компании кандидатстваха в конкурс на ИКТ Клъстер по проект Smart Factory Hub

ИКТ Клъстер проведе конкурс за трансгранично сътрудничество между производтвени компании и компании предоставящи технологични решения за модернизиране на производствените процеси. По проедения конкурс ИКТ Клъстер получи две кандидатури от две български МСП в колаборация с компании от Чехия и Румъния.

16 ноември

ПОКАНА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

ИКТ Клъстер отправя покана за участие в конкурс за внедряване на „интелигентни“ и иновативни решения в рамките на проекта SMART FACTORY HUB

24 октомври

Състоя се конференция “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“

На 19.10.2018 г. в София Тех Парк, Иновационен Център България се проведе конференцията “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“.  Събитието бе организирано от ИКТ Клъстер в рамките на проект   Smart Factory Hub, финансиран по програма Дунав. Конференцията събра представители на иновативни компании, производствени предприятия, университети, клъстери, държавна администрация и научно – изследователски центрове от България, Балканите и Централна Европа. 

13 август

Запазете датата: Първи уебинар за дигитални умения -30 август 2019

Първият уебинар за дигитални умения - то ще се фокусира върху инструмените за дигитален маркетинг и възможностите за компаниите да промотират продуктите си в чужбина.