Новини_
16 октомври

Състоя се работна среща по проекта Smart Factory Hub в Пилзен, Чехия

На 5ти и 6ти октомври в Пилзен, Чехия се състоя работна среща по проект Smart Factory Hub. Тя бе организирана от „Университетът на Западна Бохемия“ – партньор по проекта.

На срещата беше обсъдено изпълнението на Работен пакет 3, Работен пакет 4 и предстоящия Работен пакет 5, също така и планирането на следващата работна среща в Щир през декември.

На 6ти се състояха двустранни и работни срещи между партньорите относно резултатите от работните пакети 3 и 4 и подготовката на работен пакет 5.

16 октомври

Състоя се 20-тата среща на мрежата по програмата Еразъм за млади предприемачи в Атина

20тата среща на мрежата на програмата Еразъм за млади предприемачи се състоя на 5ти – 6ти октомври в гръцката столица Атина.

Представител на ИКТ Клъстер като посредническа организация по програмата беше Красимира Шиндарова. Тя взе участие в срещите на консорциумите Ventures 8 и YEIM, в които ИКТ Клъстер е партньор. На тях бяха обсъдени приближаващият края си 8ми период на програмата и следващия 9тия период.

Красимира Шиндарова изнесе презентация пред мрежата за позитивите на България с цел промотиране популяризиране на България и София като предприемаческа дестинация пред предприемачи от Европейски държави.

2 октомври

Представител на ИКТ Клъстер взе участие в Петата Клъстерна Конференция в Щутгарт

Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер – Анна Найденова взе участие на Петата Клъстерна Конференция, която се проведе на 21 и 22 септември в Щутгарт, Германия. На събитието присъстваха 175 клъстера, представляващи повече от 15 000 компании от 30 държави. и се проведоха повече от 600 срещи между клъстерите. Тазгодишната конференция за клъстерни срещи се фокусира върху моделите за устойчиво сътрудничество между клъстерите.

Презентациите от конференцията и повече информация можете да намерите на следният сайт: https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017

18 септември

Регионална клъстерна среща 2017 в Будапеща

Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер – Анна Найденова взе участие в регионална среща между клъстери и бизнес. Срещата бе организирана по проект Black Sea Horizon и се състоя в хотел Данубис Галерт в Будапеща на 12ти септември 2017 година.

Основната цел на събитието беше да предостави форум за избрани заинтересовани страни за насърчаване  диалог между клъстерите от целевите региони - Европейския съюз и Черноморския регион - предоставяйки възможност за обмен на опит, добри практики, насърчаване на възможностите за сътрудничество, препоръки за разработването, управлението, функционирането и интернационализацията на клъстерите, основаващи се на научни изследвания.

Анна Найденова направи презентация представяйки ИКТ Клъстер и успешните между-секторни, между-клъстерни и междурегионални сътрудничества.

31 юли

ИКТ Клъстер търси да назначи експерт бизнес развитие на половин работен ден

Във връзка с изпълнение на проект “Smart Factory Hub”, Фондация ИКТ Клъстер търси да назначи мотивиран Експерт Бизнес Развитие.

 

Проект Smart Factory Hub / DTP1-071-1.1 / е финансиран по програма за транснационално сътрудничество Дунав . Основната цел на проекта е подобряване рамката и условията за иновации в сферата на „интелигентните предприятия“.

 

За изпълнение на целите на проекта, той ще бъде насочен към откриване на иновативни решения на следните след 3 области:

 

·         Прилагане на иновативни технологии,

·         Прилагане на ефикасни продуктови процеси

·         Прилагане на ефикасни системи за управление на човешки ресурси

 

Експертът бизнес развитие ще бъде зает в изпълнението на работни пакети 3 и 4 на проекта, а именно „Подобряване на общата база знание“ .

 

Вид заетост: временна (6 месеца)

Половин работен ден (4 часа на ден),

 

Отговорности на позицията:

 

·         участие в процеса на създаване на онлайн интерактивен картографски инструмент

·         съдействие в създаване на концепция и структура на уеб платформата,

·         идентифициране на фирми и доставчици на решения,

·         създаване на база данни

·         идентифициране на добри практики в България в три тематични области:  нови технологии, производствен процес и система за управление на човешките ресурси;

·         други дейности възложени от ръководителя на проекта;

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

·         Висше образование. Образователно-квалификационна степен “бакалавър/магистър“ в сферата на маркетинг, икономика, управление ще се счита за предимство

·         опит в разработването на уеб платформи, сайтове, бизнес инструменти

·         опит в развитието и управлението на бизнес над 5 години;

·         Отличен английски език

·         Отлични комуникационни и презентационни умения

·         Самоинициативност

·         Отговорност и дисциплина

 


Ако се интересувате от позицията, моля изпратете ни CV на английски език на
e-mail: anna_naydenova@ictcluster.bg  

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати. Кандидатурите ще бъдат третирани с нужната конфиденциалност.

17 юли

Проведе се среща по програма „Еразъм за млади предприемачи” в „Колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг“

Тодор Митов, представител на ICT Cluster, запозна студентите по предприемачество в „Колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг“  с възможностите, които програма „Еразъм за млади предприемачи” предоставя.

Събитието се проведе в събота, 15 юли. Тодор Митов направи презентации пред две групи от 10:00 и 12:00 и отговори на допълнителни въпроси, които студентите имаха за програмата и начина за кандидатстване.

3 юли

Програмата Еразъм за млади предприемачи беше представена на Деня на отворените врати в София Тех Парк

Красимира Шиндарова – координатор проекти и Тодор Митов – асистент проекти в ИКТ Клъстер, взеха участие в Деня на отворените врати в София Тех Парк на 30 юни 2017, където представиха програмата Еразъм за млади предприемачи. Представителите на ИКТ Клъстер имаха възможност да се срещнат със заинтересовани предприемачи и да им представят възможностите и ползите, които програмата може да предостави за развитието на техния бизнес.

29 юни

ICT Cluster became a partner to this year edition of .NET DeveloperDays

Three parallel leading themes, all-day presentations devoted to a particular topic (pre-cons) as well as a bonding event – this is what we have planned for the participants of the this year edition of .NET DeveloperDays, which is going to take place on October 18th – 20th.
.NET DeveloperDays is the biggest event in Central and Eastern Europe dedicated exclusively to application development on the .NET platform. It is designed for architects, developers, testers and project managers using .NET in their work and to those who want to improve their knowledge and skills in this field. The conference content is 100% English, making it easy for the international audience to attend.

Who has been invited?
The organizers have just revealed the names of all speakers together with conference agenda. On the first day, the opening session will be delivered by Michele Leroux Bustamante (Surviving Microservices), while the entire event will be closed with the speech by Neal Ford (Stories Every Developer Should Know).
Among the speakers for two conference days there are:

- Alex Mang (How Far Can ‘Serverless’ Actually Go?)
- Alon Fliess (Past, Present & Future of C# Debugging)
- Daniel Marbach (Microservices with Service Fabric. Easy… or is it?)
- Dino Esposito (The Same Software Just the Other Way Around)
- Dror Helper (Secret unit testing tools no one ever told you about)
- Eran Stiller (Bot-Tender: A .NET Chatbot Walks into a Bar)
- Gill Cleeren (Practical Xamarin.Forms)
- Szymon Kulec (Performance that pays off)

This list presents only some of the prepared presentations. Summaries of subsequent sessions together with speakers’ biographical notes are available at the conference website.

Meet other experts!
Bonding event for all participants and speakers is planned on the first day when all sessions are over. In practice, during the entire event the participants will have the chance to talk and exchange their knowledge, but looking at plans for the bonding event, one may assume that this is going to be the best occasion to meet other programmers from all over the world. 
“IT is one of the fastest developing sectors, so we pay great attention to the up-to-date character of Conference subjects”, say the Organizers. ”Each year, experts from different countries come to the event. We record the biggest number of participants from our neighboring countries; however, there are also those who travel from such more distant corners of the world as the Balkans, Portugal or even the USA and Australia! In this way we have the chance not only to share content-related knowledge, but also to contribute to the international network of .NET experts”, adds Maciej Pilecki, Head of the Organizing Committee.

You can’t miss it!
The conference together with the presentations are going to be held in English. The registration system as well as all information concerning the event are available at http://net.developerdays.pl/ as well as at Facebook profile of the Conference: https://www.facebook.com/DeveloperDays/.
The DATA MASTER company is the organizer of the event. It also organizes the Join! Database Conference.

29 юни

ICT Cluster became a partner to this year edition of .NET DeveloperDays

Three parallel leading themes, all-day presentations devoted to a particular topic (pre-cons) as well as a bonding event – this is what we have planned for the participants of the this year edition of .NET DeveloperDays, which is going to take place on October 18th – 20th.
.NET DeveloperDays is the biggest event in Central and Eastern Europe dedicated exclusively to application development on the .NET platform. It is designed for architects, developers, testers and project managers using .NET in their work and to those who want to improve their knowledge and skills in this field. The conference content is 100% English, making it easy for the international audience to attend.

Who has been invited?
The organizers have just revealed the names of all speakers together with conference agenda. On the first day, the opening session will be delivered by Michele Leroux Bustamante (Surviving Microservices), while the entire event will be closed with the speech by Neal Ford (Stories Every Developer Should Know).
Among the speakers for two conference days there are:

- Alex Mang (How Far Can ‘Serverless’ Actually Go?)
- Alon Fliess (Past, Present & Future of C# Debugging)
- Daniel Marbach (Microservices with Service Fabric. Easy… or is it?)
- Dino Esposito (The Same Software Just the Other Way Around)
- Dror Helper (Secret unit testing tools no one ever told you about)
- Eran Stiller (Bot-Tender: A .NET Chatbot Walks into a Bar)
- Gill Cleeren (Practical Xamarin.Forms)
- Szymon Kulec (Performance that pays off)

This list presents only some of the prepared presentations. Summaries of subsequent sessions together with speakers’ biographical notes are available at the conference website.

Meet other experts!
Bonding event for all participants and speakers is planned on the first day when all sessions are over. In practice, during the entire event the participants will have the chance to talk and exchange their knowledge, but looking at plans for the bonding event, one may assume that this is going to be the best occasion to meet other programmers from all over the world. 

“IT is one of the fastest developing sectors, so we pay great attention to the up-to-date character of Conference subjects”, say the Organizers. ”Each year, experts from different countries come to the event. We record the biggest number of participants from our neighboring countries; however, there are also those who travel from such more distant corners of the world as the Balkans, Portugal or even the USA and Australia! In this way we have the chance not only to share content-related knowledge, but also to contribute to the international network of .NET experts”, adds Maciej Pilecki, Head of the Organizing Committee.

You can’t miss it!
The conference together with the presentations are going to be held in English. The registration system as well as all information concerning the event are available at http://net.developerdays.pl/ as well as at Facebook profile of the Conference: https://www.facebook.com/DeveloperDays/.
The DATA MASTER company is the organizer of the event. It also organizes the Join! Database Conference.

23 юни

Екипът на ИКТ Клъстер премина втората част от обучението за клъстерни мениджери

Екипът на ИКТ Клъстер беше един от 10-те клъстера, които взеха участие във второ клъстерно обучение на тема „Обучение за клъстерни мениджъри - изграждане на българските клъстери “, което се състоя на 21-22 юни 2017 в Хотел Хилтън, София. Обучението бе организирано от. Обучението беше организирано от Иновации Норвегия, съвместно с Асоциацията на бизнес клъстерите, със съдействието на Enterprise Europe network. Обучителният екип беше съсътавен изцяло от норвежки експерти: господин Олав Бардален – специален съветник по въпросите на клъстерните мрежи към Иновации Норвегия, господин Тор-Арни Белика – водещ експерт по иновативен мениджмънт и бенчмаркинг специалист на Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ (ESCA), господин Ейвинд Петершаген – програмен мениджър в Норвежките клъстерни програми Арена и Норвежките центрове за експертиза (NCE), и госпожа Хеге Окланд – клъстерен мениджър. Лекторите представиха конкретни примери и добри практики от развитието на клъстерните организации в Норвегия, насоки в интернационализацията и управлението на клъстерите, както и основни въпроси от областта на бенчмаркинга и сертифицирането на клъстерите с етикет от Европейският Секретариат за Клъстерен Анализ. Обучението беше с практическа насоченост, изцяло предназначено за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери. На всички участници бяха връчени сертификати

22 юни

Представител на ИКТ Клъстер беше говорител на EU OPEN FOR BUSINESS INFO DAY

 На 20 юни 2017 , Тодор Митов, взе участие като говорител на информационния ден EU OPEN FOR BUSINESS INFO DAY организиран от  Enterprise Europe Network и на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия (ГД „РАСТЕЖ“).
На събитието бяха представени различни инструменти и възможности за малките и средни предприятия. Тодор Митов представи програмата „Еразъм за млади предприемачи“ в първия панел на информационния ден.  На събитието присъстваха повече от 50 представителя на МСП, както и хора с идеи за стартиране и развитие на собствен бизнес.

16 юни

Ден на отворените врати по програма "Еразъм за млади предприемачи”

ИКТ Клъстер организира ден на отворените врати по програма"Еразъм за млади предприемачи”

 

Време10.07.2017 г. от 10:30 до 19:00 ч.

Място: офисът на ИКТ Клъстер, адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 133, БИЦ Изот, етаж 2, офис № 290, гр. София

 

Ако имате идея за собствен бизнес или ако сте вече опитен предприемач, програмата „Еразъм за млади предприемачи

​ ​

Ви дава възможност да развиете своята бизнес идея чрез обмяна на опит с предприемачи от други държави.

 


 

За да научите повече за възможностите, които предоставя програмата и как да станете част от нея, заповядайте на Ден на отворените врати на офиса на ИКТ Клъстер на 10.07.2017 г. от 10:30 до 19:00 ч. 

 

Координаторите на програмата ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви съдействат да подготвите документите си за участие

 

ПРОГРАМА:

 

10:30 – 11:00 Представяне на програмата и успешни истории на участници в програмата

11:00 – 12:00 Въпроси, отговори, съдействие за попълване на документи за участие

12:00 – 12: 30 Представяне на програмата и успешни истории на участници в програмата

12:30 – 14:00 Въпроси, отговори, съдействие за попълване на документи за участие

14:00 – 14:30 Представяне на програмата и успешни истории на участници в програмата

14:30 – 15:00 Въпроси, отговори, съдействие за попълване на документи за участие

15:00 – 15:30 Представяне на програмата и успешни истории на участници в програмата

15:30 – 17:00 Въпроси, отговори, съдействие за попълване на документи за участие

17:00 – 17:30 Представяне на програмата и успешни истории на участници в програмата

17:30 – 19:00 Въпроси, отговори, съдействие за попълване на документи за участие

 

Участието в събитието е безплатно.

Можете да потвърдите участнето си на: goo.gl/msqVo4  

Линк към събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/388237868244018/permalink/388292158238589/

 

Очакваме Ви!

 

За повече информация:

Tодор Митов

Todor_Mitov@ictcluster.bg  

GSM: +359 887 92 22 05

 

Красимира Шиндарова

Krasimira_shindarova@ictcluster.bg  

GSM: +359 884 22 16 90