Новини_
19 май

Европейска клъстерна конференция 2019, Букорещ, Румъния

Екипът на ИКТ Клъстер получи уникалната възможност да чуе и да участва в дискусията за текущите и бъдещи приоритети на клъстерните политики и развитието им с цел подкрепа на иновативната и устойчива индустриална модернизация.

15 април

Европейски - Южно средизамноморски Клъстерни срещи & TechDays 2019

ИКТ Клъстер беше представен на европейски - южносредиземноморски клъстерни срещи & TechDays 2019 в Казабланка, Мароко, 9-11 април 2019 г.

31 март

Кръгла маса "Индустриална и цифрова трасформация - Актуализиране на RIS3"

ИКТ Клъстер организира среща с представители на държавната администрация отговорни за създаването и имплементирането на стратегията за интелигентна специализация на България и инструментите в подкрема на цифровата трасформация на производствените предприятия.

28 март

Национална клъстерна конференция 2019

Анна Найденова и Красимира Шиндарова бяха лектори на Националната клъстерна конференция 2019 - България, част от Европейските клъстерни седмици 2018 - 2019.

21 март

ИКТ Клъстер беше представен на конференция и двойни срещи за Зелена индустрия и цифрова трансформация, Осло, Норвегия

Анна Найденова - изпълнителен директор на ИКТ Клъстер представи организацията на конференция и двойни срещи, на тема Зелена индустрия и цифрова трансформация, Осло, Норвегия.

21 февруари

Проведе се регионален серминар за цифровата трасформация в Пловдив

След първия семинар във Варна, на 18ти февруари ИКТ Клъстер организира втори регионален семинар посветен цифровата трасформация в Пловдив, където представи дейностите и възможностите по проект Smart Factory Hub.

28 януари

Две компании кандидатстваха в конкурс на ИКТ Клъстер по проект Smart Factory Hub

ИКТ Клъстер проведе конкурс за трансгранично сътрудничество между производтвени компании и компании предоставящи технологични решения за модернизиране на производствените процеси. По проедения конкурс ИКТ Клъстер получи две кандидатури от две български МСП в колаборация с компании от Чехия и Румъния.

16 ноември

ПОКАНА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

ИКТ Клъстер отправя покана за участие в конкурс за внедряване на „интелигентни“ и иновативни решения в рамките на проекта SMART FACTORY HUB

24 октомври

Състоя се конференция “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“

На 19.10.2018 г. в София Тех Парк, Иновационен Център България се проведе конференцията “Индустриалната и цифрова трансформация: страхове и надежди“.  Събитието бе организирано от ИКТ Клъстер в рамките на проект   Smart Factory Hub, финансиран по програма Дунав. Конференцията събра представители на иновативни компании, производствени предприятия, университети, клъстери, държавна администрация и научно – изследователски центрове от България, Балканите и Централна Европа. 

13 август

Запазете датата: Първи уебинар за дигитални умения -30 август 2019

Първият уебинар за дигитални умения - то ще се фокусира върху инструмените за дигитален маркетинг и възможностите за компаниите да промотират продуктите си в чужбина.

3 юли

GIVE - работна група за междусекторно сътрудничество, Клуж-Напока

Партньорите по проект GIVE се срещнаха миналата седмица в Клуж Напока, Румъния, за да участват във фокус група за междусекторно сътрудничество между трите идентифицирани сектора по проекта ИКТ, автомобилната индустрия и зелени технологии. 

2 юли

Балканската и черноморска мрежа на ИКТ клъстерите се разраства с нов член

Новият член на Мрежата стана клъстерът за интелигентни зелени технологии от Латвия.