Новини_
8 октомври

Позиция на ИКТ Клъстер относно увеличаване на максималния осигурителен праг

ИКТ Клъстер не подкрепя предложението и действия на служебното правителство за увеличаване на максималния осигурителен праг

16 септември
12 август