News_
11 Oct-2021
8 Oct-2021

Позиция на ИКТ Клъстер относно увеличаване на максималния осигурителен праг

ИКТ Клъстер не подкрепя предложението и действия на служебното правителство за увеличаване на максималния осигурителен праг

16 Sep-2021

BSMEPA is organizing a trade mission in the UK - 22-26/11/2021

Deadline for sending all the needed documentation - 24/09/2021

12 Aug-2021
11 Aug-2021