Новини_
3 ноември

ИКТ Вторници

Информацията, обемът от знания и професионалните взаимоотношения са от голямо значение за постигането на успех в бизнеса.

1 ноември

Проектът ЕOS приключи в края на декември 2008 г.

В края на декември приключи проектът EOS. Той беше финансиран от Програма FP6 на Европейската комисия.

28 януари

Erasmus for Young Entrepreneurs 3rd Networking meeting

Intermediary Organizations (IOs) of the program Erasmus for Young Entrepreneurs from EU participated at the networking meeting in Brussels. The event aimed to generalize the results achieved during the pilot phase and to mark the start of the second phase of the program. Intermediary organizations with experience in implementation of the different phases in the project and new organizations participated in the event.

Representatives of European Commission and EUROCHAMBRES, Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office made presentations and answering of questions for successful realization of the pilot phase and the launch of the second phase.

The first day of the conference finished with “speed dating” between participants with the aim to establish first contact and exchange of information. During the second day 4 workshops were organized and each one were devoted to variety stages of the program realization.

Bulgarian ICT Cluster took part as Intermediary organization in the second phase of the program too, in the consortium Exe More.

27 януари

Клъстерите в Европа ІІ – Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери

На 27-28 януари 2010 г. в Будапеща се проведе втората конференция посветена на клъстерите под наслов "Мобилизиране на конкурентоспособни клъстери". Конференцията имаше за цел да бъдат подобрени практиките в Централна Европа за развитието на клъстери в съответствие с препоръките на ЕС по политиката за клъстерите и добрите практики в Европа и Азия.

Освен представителите на Европейската комисия, своя опит в развитието на политиката в областта на клъстерите споделиха и участници от следните страни: Великобритания, Германия, Чешката република, Китай, Гърция, Япония, Русия. Председателят на ИКТ Клъстър г-н Петър Статев също направи презентация.

21 януари

Тематична конференция "Публично-частно партньорство и модели за финансиране" в рамките на проект B3 Regions (Regions for Better Broadband connection)

София беше домакин на последната тематична конференция, планирана в рамките на проектния консорциум  B3 Regions (Regions for Better Broadband Connection). Срещата се фокусира върху въпроси, отнасящи се за  публично-частното партньорство и моделите за финансиране.

Г-н Петър Статев, председател на Български ИКТ Клъстер участва в събитието и направи презентация на тема "Българската инициатива за широколентов достъп и модели за публично-частно партньорство".

2 декември

Forum Roma Tech & South Europe

An event as a part of the project Medchip/ Lazio, organized by Assodel and ANIE, together with Regione Lazio, Sviluppo Lazio and ICE, took part on 2-4th December 2009 in Roma, Italy.  The aim of the event was to promote partnerships between Italian companies and foreign associations, organizations and institutions.

On 2nd December meetings with representatives of the delegates ASSODEL held, during which each delegate presented a national market. On 3rd December there was an exhibition (mini Fair) with a presentation of products and solutions of companies from Lazio region.

The event was attended by delegates from Bulgaria, Morocco, Romania, Tunisia, Turkey, and Greece.  Mr. Peter Statev, Chairman of Bulgarian ICT Cluster also took part in this forum.

29 октомври

Georgian IT Innovation Conference 2009

On 29th October 2009, Tbilisi, Georgia - „Georgian IT Innovation Conference 2009” and „Georgian IT Innovation Award 2009” took place.

The event was organized by the ICT Business Council of Georgia and the State Commission of E-Governance Development of Georgia, with the support of USAID – Georgia – RCI Project

The purpose of this conference is to describe the significance of information technology in terms of creating an engine of growth for socio-economic development of Region; network with stakeholders and build awareness regarding IT importance among high-level governmental officials, private sector representatives and the society at large.

Mr. Peter Statev – Chairman of Bulgarian ICT Cluster, participated at the conference and presented the Public-Private Initiative for Telecom Market Development - Bulgarian Broadband Initiative.

12 октомври

ДНИ НА ИКТ 2009

В събитието беше включено специализирано изложение ИКТ Eкспо и конферентна част.

"ИКТ ЕКСПО" е част от първите по рода си ДНИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 2009, чиято семинарна програма стартира същия ден. Форумът бе организиран с подкрепата и активното участие на Ай Си Ти Медиа, БАСКОМ, АСТЕЛ, СЕК, ИКТ Клъстер, БАИТ и Агенция Булгарреклама с основна цел да предостави платформа за диалог и среща на представители на новата държавна администрация и на ИКТ бизнеса.

Сред участниците в  първия панел "Държавни политики и стратегии в сферата на ИКТ" бяха г-н Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и г-н Преслав Борисов, заместник-министър на земеделието и храните, както и представители на Информационно обслужване АД, Министерството на здравеопазването и НЗОК, БАИТ, БАСКОМ, Ай Си Ти Медиа, Майкрософт България и др.

Във втория панел "Публично-частното партньорство - инструмент за сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация" участва г-жа Анна Найденова, мениджър проекти на ИКТ Клъстер. Участие взеха и ръководители на програми, проекти, регионални мениджъри, агенции и компании в областта на ИКТ.

25 септември

Семинар на тема "Клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори – среда за развитие на малки и средни предприятия"

На 25 септември 2009 г. в хотел "Холидей ин", София, се проведе семинар на тема "Клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори – среда за развитие на малки и средни предприятия".

Престижното събитие бе организирано от ИКТ Клъстер с финансовата подкрепа на Европейската комисия и TAIEX (Бюрото за техническо подпомагане и обмен на информация на ЕК).

Семинарът бе първото събитие в страната, посветено на развитието на клъстери, клъстерни асоциации и инкубатори. То събра представители на голям брой съществуващи и потенциални клъстери, предоставяйки им възможност да получат полезна информация и да се запознаят с успешния опит на изявени европейски специалисти и мениджъри, работещи в сферата на клъстерите.

Целта на семинара бе да запознае обществеността с процесите на формиране и развитие на клъстерите в България, да акцентира върху необходимостта от подкрепа от страна на правителството и да насочи вниманието  към политиката на държавата по въпросите на клъстерите и инкубаторите. Събитието също така бе възможност да се стимулира ползотворният диалог между правителството и бизнеса.

Семинарът бе открит с встъпителна реч от г-н Петър Статев – председател на ИКТ Клъстер и с обръщение към участниците от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Евгени Ангелов. Работата на семинара продължи с  презентация на г-жа Полет Помие, представител на УНИДО /специализирана агенция на ООН за насърчаване на развитието на промишлеността за намаляване на бедността, глобализация за всички и устойчиво опазване на околната среда/.

Говорители на семинара бяха: г-н Кристоф Беер – мениджър на ИКТ Клъстер в Берн, Швейцария и Клъстер Мениджър на 2008 г.; г-н Саша Щьопелкамп, мениджър на ИКТ клъстер в Бавария; проф. Димитриос Серпанос от ИСИ/Р.С. Атина; г-н  Золтан Бендо – представител на унгарската програма "Поул" за развитие и акредитация на клъстери; г-жа Лиина Зитлинг – президент на Продемик груп, Финландия и  г-н Борис Кръстанович – главен изпълнителен директор на Асоциацията на хърватските ИКТ клъстери – cro.ict.

От българска страна изказвания на семинара бяха направени от: г-н Петър Статев - председател на ИКТ Клъстер, г-жа Геновева Христова – председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, г-н Ангел Милев – Клъстер за мехатроника и автоматика, г-н Тодор Станев – председател на Управителния съвет на Високотехнологичен бизнес инкубатор – Бургас. Г-н Станимир Бързашки – изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия в България и г-н Ангел Ковачев – експерт от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, участваха в семинара като представители на държавните институции, отговорни за политиката в областта на развитието на клъстери. Те представиха пред аудиторията бъдещите възможности за клъстерните организации в България.

Една от най-интересните презентации, която предизвика активна дискусия, беше направена от г-н Джак Ланг, професор от университета Кеймбридж.

По традиция семинарът приключи с кръгла маса за обсъждания, въпроси и отговори.

6 август

Първа конференция и официално представяне на Асоциацията на бизнес клъстерите в България

Първата конференция и официалното представяне на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в България се състоя на 6 август 2009 г. в 12:00 ч. в прес клуба на БТА. Събитието привлече огромен медиен интерес. Една от основните дейности на АБК е популяризирането на клъстерния модел като възможност за развитие на българската икономика във време на световна криза.

АБК е основана на 24 юли 2009 г. в град Варна. Членове на асоциацията са 20 български клъстера, а още 18 са идентифицирани като потенциални бъдещи членове.

Асоциацията обединява над 150 фирми, в които работят между 12 000 – 15 000 служители, 5 научни института и 12 неправителствени организации.

30 юни

Председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора

На 30 юни 2009 г. председателите на организациите, представляващи българския ИКТ бизнес и Политическа партия ГЕРБ, подписаха меморандум за сътрудничество и устойчиво развитие на ИКТ сектора.

Споразумението бе подписано от: Петър Статев (Фондация "ИКТ Клъстер") , Теодор Захов (Българска асоциация по информационни технологии, Сдружение за електронни комуникации), Георги Брашнаров (Българска асоциация на софтуерните компании), Димитър Ганев (Българска WEB Асоциация) и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Целта на меморандума е да обедини усилията на българските политици и бизнеса за ускорено развитие на информационните и комуникационните технологии в България.

С подписването на Меморандума партия ГЕРБ пое обещание, че след евентуалното им идване на власт ще формират, заедно с представителите на българския ИКТ бизнес, работни групи от експерти с цел принципите, заложени в меморандума, да станат основни приоритети в тяхното управление.

1 юни

Първа среща на партньорите по Проект I3E

Първа среща на партньорите по Проект I3E се състоя от 1 до 3 юни 2009 г.  в гр. Патра, Гърция. Проектът се финансира съвместно от Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. 

Представители на 12-те партньора от 8-те страни участваха в събранието. Основната цел на събитието бе да даде официален старт на работата по проекта, да представи в детайли партньорите, да планира бъдещата дейност и да дефинира целите на проекта за първи период. Домакин на събранието беше Институтът за промишлени системи /ISI/, който е водещ партньор по проекта.